D66 Zwolle: ‘Commercieel gebruik van drones zet de privacy onder druk’

De drone die eergisteren boven de Nieuwe Markt in Zwolle vloog blijft de gemoederen flink bezig houden. De UAV bleek ingezet te zijn door Dronefoto.nl, met als doel om foto’s te maken van de nieuwe bestrating van het plein. De gemeente wist echter van niets en betwijfeld wordt of het bedrijf wel over de juiste ontheffing beschikte en melding had gemaakt van de vlucht. D66 Zwolle heeft nu vragen gesteld over de commerciële inzet van drones.

Raadslid Claudia van Bruggen (D66) vindt dat de privacy in het geding is door drones boven de stad: “Activiteiten als het, in dit geval commercieel, gebruik van drones zet de privacy onder druk. Tegelijkertijd is een degelijke informatievoorziening vooraf over dergelijke activiteiten erg belangrijk voor de burgers, juist om het gevoel van transparantie en veiligheid te waarborgen.”

Naar aanleiding van de commotie heeft de gemeenteraadsfractie van D66 Zwolle de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

  • Was het bedrijf Dronefoto.nl in het bezit van de juiste ontheffingen? Met andere woorden was het bedrijf in het bezit van een generieke ontheffing afgegeven door IL&T?
  • Is deze ontheffing rechtsgeldig in het geval van dit soort activiteiten met commerciële doeleinden?
  • Had voor het opstijgen en landen van de drone aan het bedrijf een TUG vrijstelling verleend moeten worden door de het bevoegd gezag, de provincie Overijssel, voor deze locatie en dit tijdstip? Zo ja, was het college op de hoogte van deze specifieke TUG aanvraag? In het verlengde daarvan; is het college gehoord door de provincie bij de behandeling van de aanvraag? Zo nee, is het college voornemens maatregelen te nemen tegen Dronefoto.nl?
  • Heeft het bedrijf Dronefoto.nl zelf vooraf melding gemaakt bij de gemeente van de geplande activiteit?
  • Zo nee; is het college van mening dat dit wel gebeurd had moeten zijn?
  • Zo ja; is het college van mening dat in een dergelijke situatie een belangrijke taak is weggelegd voor haar om de raad hierover te informeren?
  • Is het college voorts van mening dat dergelijke privacy-schendende middelen in het publieke domein een zorgvuldige overweging en afweging behoeven?
  • Is het college ten slotte van mening dat burgers het recht hebben te weten welke persoonlijke gegevens mogelijk worden vastgelegd met de opnamen, zodat zij zelf maatregelen kunnen treffen mochten ze dit nodig achten?
De Nieuwe Markt in Zwolle (bron: Google Streetview, UAV toegevoegd met Photoshop)
De Nieuwe Markt in Zwolle (bron: Google Streetview, UAV toegevoegd met Photoshop)

(bron: D66 Zwolle)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier