BedrijvengidsOok ROC-light opleidingen en verzekeringen! Zoek bedrijf

Ministerie geeft toelichting op regelgeving drones

De Regeling modelvliegen, zoals die (nog) van toepassing is op hobbymatig gebruik van drones, roept bij veel mensen vragen op. Zo mag je niet vliegen boven ‘aaneengesloten bebouwing’, maar wat wordt hier eigenlijk onder verstaan? En wanneer is er sprake van een ‘mensenmenigte’? Dronewatch stelde daarom het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een aantal vragen omtrent de precieze uitleg van de regels en de naleving daarvan.

Hoe kunnen (aspirant) amateur dronevliegers zich het beste informeren over de regelgeving? 

“Geldende regelgeving is te vinden op Overheid.nl. Daarnaast verschijnt ook op Rijksoverheid.nl binnenkort aan welke regels het vliegen met drones gebonden is en hoe de veiligheid gewaarborgd wordt. Ook de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) informeert particuliere (of: amateur) dronevliegers via de eigen website.”

Vindt u dat verkopers van drones een voorlichtende rol zouden moeten spelen? 

“Het ministerie van IenM gaat niet over de rol die verkopers hierin moeten spelen. Wel zijn we met alle partijen in gesprek over voorlichting, bijvoorbeeld in de vorm van folders.”

Hoe wordt de regelgeving nageleefd? Is het bekijken van dronefilmpjes op YouTube onderhand geen dagtaak aan het worden?

“De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de luchtvaartpolitie controleren of men zich aan de regelgeving houdt. Er is overleg met het Openbaar Ministerie over het mogelijk gebruik van YouTube-filmpjes als bewijsmateriaal wanneer een overtreding van de regels wordt geconstateerd.”

Hoe zorgt u ervoor dat de lokale politie op de hoogte is van de geldende regelgeving?

“Tijdens de totstandkoming van nieuwe regelgeving is er veelvuldig contact met de luchtvaartpolitie en de ILT. Ook tijdens het handhavingstraject blijven we in contact met deze partijen.”

Is de regelgeving wel voldoende duidelijk? Wat wordt er bijvoorbeeld verstaan onder ‘aaneengesloten bebouwing’? En wanneer is een groep mensen een ‘mensenmenigte’?

“Met ‘aaneengesloten bebouwing’ worden steden, dorpen en verzamelingen huizen bedoeld, maar ook: elke ruimte die vast gebruikt wordt voor huisvesting, commerciële activiteiten of recreatie.
Onder ‘mensenmenigte’ wordt een groep mensen verstaan die te groot is om de drone binnen 600 meter een veilige noodlanding te laten maken.”

In hoeverre is er sprake van dat de regelgeving op Europees niveau gelijk getrokken wordt?

“Op dit moment is regelgeving voor het beroepsmatig gebruik van drones onder de 150 kg een nationale taak. De Europese Commissie onderzoekt of het economische meerwaarde voor Europa heeft om dit op Europees niveau te regelen. Nationaal zijn de lidstaten wel gebonden aan de standaarden die door de internationale burgerluchtvaartorganisatie International Civil Aviation Organisation (ICAO) zijn gesteld. Dit betekent dat er vergelijkbare nationale regelgeving is of wordt ontwikkeld in de andere lidstaten.”

Met dank aan Carlijn van Donselaar van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het beantwoorden van deze vragen.

5 Comments

    • Wiebe de Jager

Leave a Reply

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.