AchtergrondNieuws

EU zet belangrijke stap op weg naar regulering drones

Tijdens een conferentie over onbemande luchtvaart die plaatsvond op 5 en 6 maart in Riga is er een belangrijk fundament gelegd onder de regulering van drones en hun toepassingen op Europees niveau. In de Riga Declaration on Civil RPAS die aan het eind van de conferentie werd gepresenteerd staan vijf principes beschreven die ten grondslag zullen liggen aan deze regulering.

De conferentie vond plaats in Riga omdat Letland momenteel het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt. Het congres werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit de Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)-sector – drones in de volksmond – , Letse politici en hoge functionarissen van het transportdirectoraat van de Europese Commissie.

Volgens de Letse minister van transport kan de drone-industrie een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese economie. “De ontwikkeling van drones en hun toepassingen kan veel banen opleveren. Daarom moeten nationale overheden snel werk maken van goede regelgeving, die ruimte biedt aan onbemande luchtvaart. Ook moet duidelijk worden welke eisen er aan dronefabrikanten en –piloten worden gesteld. Tegelijk moet de privacy en veiligheid van data gewaarborgd zijn.”

De Letse minister van transport, Anrijs Matīss
De Letse minister van transport, Anrijs Matīss

Eurocommissaris Violeta Bulc (transport en vervoer) onderstreepte het feit dat het nog wel even kan duren voordat nieuwe regelgeving uitgekristalliseerd is. “We moeten eerst uitvinden hoe we als samenleving om willen gaan met drones. Maar met de verklaring die we vandaag presenteren geven we een duidelijk signaal af: de industrie moet weten welke kant het opgaat wil zij zinvol kunnen investeren. Tegelijk moeten burgers zien dat we hun veiligheid en privacy waarborgen.”

De vijf principes die de basis vormen onder de Riga Declaration on Civil RPAS (pdf):

  1. Drones moeten gezien worden als een nieuw soort vliegtuigen. Voor elke categorie moeten er simpele en in de praktijk toepasbare veiligheidscriteria komen;
  2. Er moet snel Europese regelgeving komen aangaande het professioneel gebruik van drones. Eind 2015 moet er een concept framework klaarliggen;
  3. Er moeten technologieën en standaarden ontwikkeld worden waardoor drones volwaardig kunnen integreren in het Europese luchtverkeer;
  4. Publieke acceptatie van drones is essentieel voor de verdere ontwikkeling van dronetoepassingen. Hiertoe moet eerst de privacy en veiligheid gewaarborgd worden;
  5. De operator van een drone is verantwoordelijk voor het veilig gebruik hiervan. In het geval van een ongeluk moet duidelijk zijn wie de drone bestuurde.

Verklaring is stap de goede kant op, maar bureaucratie ligt op de loer

Het is goed nieuws voor de ontluikende drone-industrie dat er op Europees niveau wordt nagedacht over de verdere ontwikkeling van de sector. Heldere regelgeving is in ieders belang en het lijkt erop dat er aan lichte (consumenten)drones veel minder hoge eisen gesteld gaan worden dan aan zwaardere UAVs voor professioneel gebruik, waardoor de uiteindelijke regelgeving hopelijk werkbaar blijft.

Opmerkelijk is wel dat de verklaring letterlijk zegt dat de eigenaar of operator van een drone ten alle tijde geïdentificeerd moet kunnen worden; een aanbeveling die onlangs ook gedaan werd door een comité van het Britse Hogerhuis. Mogelijk zouden drones hiertoe voorzien moeten worden van identity chips of er zou een register van drones en hun piloten moeten komen. Dit zou veel bureaucratie met zich meebrengen.

Het is goed om te lezen dat privacy en veiligheid hoog op de agenda staan. De verklaring is realistisch in de zin dat ongelukken niet uitgesloten kunnen worden. Om hier een mouw aan te passen wordt in de verklaring gehint op een fonds om slachtoffers van ongelukken met drones te kunnen compenseren. Daarnaast moeten er duidelijke richtlijnen komen voor het rapporteren van ongelukken waarbij drones betrokken zijn.

Een RPAS-demonstratie van Aerialtronics
Een RPAS-demonstratie van Aerialtronics
Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier