NieuwsProRegelgeving

Stimulering dronesector centraal tijdens werkconferentie drones

Hoe moet de regelgeving aangaande het hobbymatig en professioneel gebruik van drones er in de nabije toekomst uit gaan zien? Die vraag stond centraal tijdens de werkconferentie kabinetsstandpunt drones op 28 mei jongstleden. Zo’n 150 belanghebbenden bogen zich over zaken als het al dan niet verplicht moeten verzekeren van drones, de voorgenomen categorie ‘mini drones’ en privacyvraagstukken. Rick van Sluijs van Kenniscentrum Drones tekende een kort verslag op van de dag.

De werkconferentie werd georganiseerd door de ministeries van Veiligheid en Justitie, Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, als vervolg op een openbare internetconsultatie waarin het publiek werd gevraagd om hun mening en ideeën te geven met betrekking tot de voorgenomen nieuwe regelgeving die per 1 oktober in zou moeten gaan.

De samenstelling van de groep deelnemers was heel divers: veel mensen vanuit de betrokken ministeries, drone-operators, fabrikanten, provinciale en gemeentelijke overheden, luchtverkeersleiders, kennisinstellingen, politie, brandweer, enz. Door de diversiteit van de deelnemers werd de dag gekenmerkt door veel discussie: er zijn dan ook zeer uiteenlopende belangen en zienswijzen.

Branche stimuleren
Tijdens de dag werd door veel partijen onderstreept dat de branche gestimuleerd moet worden: de ontluikende drone-industrie brengt mogelijk veel banen en economische groei met zich mee. Nederland loopt echter flink achter op de rest van Europa: zo zijn er in ons land slechts 24 gecertificeerde operators, tegenover 1.495 in Frankrijk en 3.645 in heel Europa. Nederland loopt dus flink achter en het is de ambitie om daar wat aan te doen.

Men verwacht dat de grootste groei te verwachten is in de dienstverlenende sector. Om de groei te bespoedigen is het idee om een categorie ‘mini drones’ te introduceren, die maximaal 4 kg wegen en door hun geringe gewicht relatief ongevaarlijk zouden zijn. Bij deze categorie zou er dan geen onderscheid gemaakt worden tussen beroepsmatig of recreatief gebruik.

Een aandachtspunt in het algemeen, maar zeker bij een groeiende markt, is wel de vraag hoe het dan met de verzekeringen zit, mocht er iets misgaan.

‘Opvoeden’ van amateur vliegers
Een issue is wel dat de meeste ongevallen plaats vinden bij vliegen zonder ontheffing, meestal door (professionele) hobbyisten, met drones die vallen onder de voorgenomen categorie tot 4 kg. Er zou daarom geïnvesteerd moeten worden in de ‘opvoeding’ van deze vliegers. Maar wiens verantwoordelijkheid is dat dan? Moet de overheid het voortouw nemen? En hoe zorg je er voor dat iemand met een zelfbouwdrone of die zijn drone in het buitenland koopt zich goed informeert over juist gebruik en regelgeving?

Een ander discussiepunt betrof de privacy. Er werd onder andere gesuggereerd om drones beter herkenbaar te maken, zodat het duidelijk is wie ermee vliegt. Ook werd het idee geopperd om drones verplicht uit te rusten met een transponder. Verder zouden er bij projecten waarbij drones worden ingezet een privacy impact assesment uitgevoerd kunnen worden.

Overheid luistert goed naar sector
Inmiddels zijn meer dan 15 projectgroepen bezig met ieder een eigen focusgebied met betrekking tot de verdere uitwerking van het kabinetsstandpunt, dat in oktober gereed moet zijn. Het lijkt er in ieder geval op dat de beleidsmakers goed luisteren naar de sector. Er werd ook goed geprobeerd inzicht te geven in de manier waarop men tot regelgeving komt en hoe daarbij prioriteiten worden afgewogen.

Rick van Sluijs / Kenniscentrum Drones

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier