Jack de Vries: ‘Valkenburg is een perfectie locatie voor Drone Valley’

Foto: CC-BY FaceMePLS, Flickr.comEr is al veel gezegd en geschreven over de plannen om van voormalig vliegveld Valkenburg een testcentrum voor onbemande (lucht)vaartuigen te maken, de zogenaamde ‘Drone Valley’. Bestaande nieuwbouwplannen dreigen echter roet in het eten te gooien. Dronewatch vroeg oud-staatssecretaris Jack de Vries naar zijn betrokkenheid bij en mening over de plannen rond Valkenburg.

Wat is uw betrokkenheid bij (de plannen rond) Drone Valley in Valkenburg?
Ik maak deel uit van een initiatiefgroep die zich heeft geformeerd na een bijeenkomst vorig jaar in Noordwijk. Prins Pieter-Christiaan heeft me daarvoor benaderd. Niet vreemd, want ook toen ik staatssecretaris was sprak ik al met hem over mogelijkheden om Valkenburg voor het veiligheidsdomein te behouden.

Waarom leent deze locatie zich volgens u bij uitstek voor een nationaal testcentrum voor drones? En hoe staat u tegenover een testcentrum in de regio Twente?
Mijn steun voor het initiatief is niet alleen de economische potentie die ik zie wanneer Nederland zich op het gebied van drones nader zou profileren. Ik ben ook voor het behoud van Valkenburg en haar landingsbaan voor het geval de veiligheidssituatie dat in de toekomst noodzakelijk maakt. De NSS heeft mijns inziens bij uitstek aangetoond dat een dergelijke voorziening in de buurt van Den Haag zeer nodig is.

Valkenburg is als locatie uitstekend geschikt voor een Drone Valley vanwege de combinatie met initiatieven in de regio: ESTEC in Noordwijk, de Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden etc. Deze combinatie van factoren maakt dat ik een voorkeur voor Valkenburg heb boven Twente.

Wat zijn de voornaamste belemmeringen die de realisatie van Drone Valley momenteel tegen houden?
Er zijn natuurlijk al bestaande plannen met het gebied, namelijk op het gebied van woningbouw. Bij de rijksoverheid, meer specifiek het Rijksvastgoedbedrijf, zijn daar al bedragen voor ingeboekt. Met het oog daarop wil men de baan al gaan slopen in het kader van het bouwrijp maken. Naar onze mening is er nog voldoende gelegenheid voor woningbouw in de omliggende gemeenten, die dat overigens ook zelf aangeven.

Waar ziet u de grootste kansen op het gebied van drone industrie in Nederland? Welke spelers hebben het grootste belang bij het ontluiken van deze industrie?
We zijn de tijd voorbij dat we dachten dat de toekomst van Nederland lag in de diensteneconomie en het zijn van een financieel centrum. Zie wat er gebeurd is met onze banken. Juist technologie en innovaties zijn bepalend voor het vermogen van onze economie in de toekomst. Drones hebben daarbij een veelheid van toepassingen. In het kader van beveiliging en defensie, maar bijvoorbeeld ook in het kader van onze specialisatie rond dijken en de agrarische sector. Nederland is dan ook bij uitstek een land om dit te testen en verder te ontwikkelen.

Welke oproep zou u willen doen aan de politieke stakeholders op regionaal en nationaal niveau?
Mijn oproep is om te kiezen voor de toekomst en dit initiatief van onderaf te steunen. Maak op zijn minst een haalbaarheidsonderzoek mogelijk! Er is geen enkele noodzaak in de planning om de baan nu al te willen slopen.

Wat voor soort onderzoek zou er moeten komen?
Een onderzoek waarmee we bewijzen wat de economische potentie is en de toegevoegde waarde voor de BV Nederland. Tevens zou er onderzoek moeten komen waarmee we aantonen dat er voldoende belangstelling is vanuit het bedrijfsleven om hierin te willen investeren.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier