Minister Kamp wil drones de ruimte geven

Als het aan de minister van Economische Zaken Henk Kamp ligt wordt er de komende maanden creatief omgegaan met wet- en regelgeving om zodoende ruimte te creëren voor innovatie op het gebied van drones. Volgens Kamp bieden drones “veel potentieel voor publiek en commercieel gebruik”.

Sinds begin deze maand is de regelgeving voor het professioneel gebruik enigszins versoepeld. Maar als het aan minister Kamp ligt wordt er meer ruimte gecreëerd voor professionele en commerciële toepassingen van drones, onder andere op het gebied van landbouw, inspectie en mediadoeleinden. In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft Kamp hierover het volgende:

“Het voornemen van het kabinet is er op gericht om op korte termijn de regelgeving zodanig aan te passen dat de mogelijkheden voor beroepsmatig gebruik van drones worden verruimd. Voor het gebruik van lichtere drones zullen eenvoudiger eisen gaan gelden dan voor zwaardere drones. Het is de bedoeling om met de nationale regelgeving zo veel mogelijk aan te sluiten bij eventuele Europese regelgeving, die naar verwachting pas in 2017 tot regels zal leiden. Op deze manier ontstaat er een gelijk speelveld voor de Nederlandse industrie ten opzichte van andere Europese spelers.”

Ruimte voor vernieuwing 
De bedoeling is om de komende maanden een verkenning in gang te zetten. Die moet begin 2016 afgerond zijn. Achterliggend idee is dat de overheid innovatieve ontwikkelingen op het gebied van onbemande luchtvaart door bedrijven en kennisinstellingen gaat faciliteren, bijvoorbeeld door ruimte te geven aan test- en oefenlocaties. Uitgangspunt daarbij is dat veiligheid, economische kansen en privacy centraal staan.

De plannen met betrekking tot drones maken deel uit van een bredere visie op vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering, 3D-printen, en ontwikkelingen op het gebied van de deeleconomie zoals Airbnb en Uber.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier