BedrijvengidsOok ROC-light opleidingen en verzekeringen! Zoek bedrijf

Nieuwe regelgeving drones voor onbepaalde tijd uitgesteld

“Momenteel bevinden we ons midden in de fase waarin voortschrijdende technologie leidt tot steeds meer toepassingen voor drones, terwijl de samenleving er nog niet aan gewend is.” Dat schrijven de Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld en de minister van Economische Zaken Henk Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. De brief vormt een uitgangspunt voor de verdere discussie over hoe de regelgeving rond drones eruit moet gaan zien. Wanneer deze regelgeving vervolgens ingevoerd wordt is nog onduidelijk.

Economische en maatschappelijke kansen benutten, veiligheid voorop
Het document is een nadere uitwerking van het ‘kabinetsstandpunt drones’ dat eerder dit jaar werd gepresenteerd. Dit standpunt moet de opmaat vormen naar nieuw beleid rond het professioneel en hobbymatig gebruik van drones. Uitgangspunt daarbij is dat zowel economische en maatschappelijke kansen worden betrokken, rekening houdend met de luchtvaartveiligheid en met veiligheids- en privacybelangen.

In het standpunt wordt stilgestaan bij de situatie zoals die nu is: hobbymatig gebruik van drones valt onder de regeling modelvliegen, terwijl er voor professionele gebruikers per 1 juli j.l. nieuwe regels van kracht zijn geworden. Maar de nieuwe situatie roept naast veel vragen ook frustraties op en dus is het voornemen om de regelgeving verder te ontwikkelen. Het doel is om de regelgeving voor drones in de komende tijd zodanig aan te passen dat onnodige lasten voor beroepsmatig gebruik worden vermeden en de veiligheid bij recreatief gebruik wordt geborgd.

Categorie ‘mini-drones’ herzien
Zoals het er nu naar uitziet zal de categorie ‘mini-drones’ worden herzien. Aanvankelijk was het idee om voor drones tot 4 kilo geen nadere eisen te stellen aan de operator, of deze nu hobbymatig of professioneel vloog. Diverse partijen vinden dat echter te hoog en zien liever dat deze drempel omlaag gaat naar 1 kg. Verder vinden handhavers dat het altijd mogelijk moet zijn om de eigenaar van een drone te kunnen identificeren. Modelvliegers tenslotte vinden dat de voorgestelde restrictie, waarbij hobbytoestellen alleen nog boven modelvliegterreinen gevlogen mogen worden, teveel beperkingen met zich mee zou brengen voor de modelvliegsport.

Het moge duidelijk zijn dat er nog veel overleg nog is met uiteenlopende stakeholders voordat de nieuwe regelgeving ingevoerd kan worden. De eerder genoemde datum van 1 oktober om de nieuwe regelgeving in werking te laten treden is dan ook niet haalbaar. Een nieuwe datum wordt in de brief niet genoemd; dit is mede afhankelijk van de inbreng van de leden van de Tweede Kamer en de definitieve voorstellen van de Europese organisatie voor luchtvaartveiligheid EASA.

3 Comments

Leave a Reply

Skytools
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.