AchtergrondPro

Rijkswaterstaat blikt terug op 13 pilotprojecten met drones

Onbemande luchtvaartuigen kennen vele professionele Drones-in-het-publieke-domein-covertoepassingen, van inspectie van gebouwen tot verkeersmonitoring en het in kaart brengen van overstromingsrisico’s. De technologie ontwikkelt zich razendsnel waardoor er steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan. Er zijn echter ook beperkingen, zoals op het gebied van wet- en regelgeving. De quickscan ‘Drones in het publieke domein’ geeft een overzicht van de stand van zaken.

In het boekje, dat werd gepubliceerd in opdracht van Rijkswaterstaat, wordt kort de historie van het onbemand vliegen beschreven. Daarnaast wordt stilgestaan bij de verschillende typen UAVs, komt de huidige regelgeving aan bod en wordt een overzicht gegeven van de weinige Nederlandse bedrijven die momenteel beschikken over een tijdelijke ontheffing van ILT.

Naast deze achtergrondinformatie worden een dertiental pilotprojecten waarbij drones werden ingezet omschreven, waaronder het monitoren van verkeersstromen rond Concert at Sea, het doen van sporenonderzoek na ernstige verkeersongevallen, de inspectie van windturbines en het inzetten van drones voor maritieme taken. Daarnaast worden er twee toekomstige pilotprojecten met drones beschreven.

Uit de studie blijkt eens te meer dat drones op vele terreinen nuttig kunnen worden ingezet. Rijkswaterstaat roept kennisinstituten, overheden en martpartijen dan ook op om de implementatie van drones en andere robots de komende tijd verder vorm te geven.

Gratis download: ‘Drones in het publieke domein – een quickscan’ (pdf, augustus 2015)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier