BedrijvengidsOok ROC-light opleidingen en verzekeringen! Zoek bedrijf

Conclusie van test bij waddengebied: ‘Vogels niet bang voor drone’

In steeds meer natuurgebieden is er sprake van een verbod op het vliegen met drones, omdat vogels bang zouden zijn voor de indringers in de lucht. Uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat echter wel mee te vallen. Tijdens een test bleken vogels in het waddengebied niet echt onder de indruk te zijn van een overvliegende drone.

Het onderzoek werd uitgevoerd door marien ecoloog Martin Baptist. Hij liet een UAV net voor de kust bij Harlingen boven een drooggevallen stuk wad vliegen. Vanaf de dijk werd bestudeerd hoe de vogels op het wad reageerden op de drone. Het resultaat: de drone had niet of nauwelijks waarneembaar effect op het gedrag van de vogels.

In Resource, een uitgave voor studenten en medewerkers van Wageningen UR, nuanceert Baptist deze eerste conclusie wel meteen. “Wat een drone doet bij grote hoeveelheden vogels is bijvoorbeeld niet duidelijk. Op 800-1200 meter van de dijk foerageerden wadvogels in hoge dichtheden. Onze dronevluchten gingen tot 500 meter uit de dijk, dus daar vlogen we niet overheen.”

De reden dat er onderzoek wordt gedaan naar het effect van drones op vogels is dat er volgens jaar slib wordt opgespoten voor de kust van Koehoal, een buurtschap in de buurt van Harlingen. Het doel is om de kwelder aldaar op een natuurlijke wijze te laten aangroeien. De bedoeling is om met een drone het groeiproces van de kwelder te gaan volgen. Maar dan moet die drone natuurlijk niet storend zijn voor de aanwezige vogelpopulatie.

Biesbosch
Boswachters in de Biesbosch denken echter heel anders over drones. Volgens hen schrikken vogels in het natuurgebied wel degelijk van de vliegende camera’s. “De natuurvogels, eenden en steltlopers schrikken ook van een zeearend, maar dat is de natuur. Schrikken van drones is niet de bedoeling. Een paar plekken in de Biesbosch zijn heel belangrijk voor de rust van de vogels. Die komen hier om uit te rusten of te nestelen”, verklaarde boswachter Thomas van der Es begin september tegenover Omroep Brabant.

Een belangrijk verschil met de test nabij Harlingen is echter dat veel dronefotografen laag vliegen met hun drone om zodoende mooie beelden van de natuur te kunnen maken. De drone van Baptist vloog op een hoogte van honderd meter. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe vogels reageren op een drone die op lagere hoogte vliegt.

2 Comments

Leave a Reply

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.