‘Acht op de tien Nederlanders positief over gebruik van drones’

Nederlanders-positief-over-drones

Een grote meerderheid van de Nederlanders staat neutraal tot (zeer) positief tegenover het gebruik van drones in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Er blijkt vooral veel draagvlak te zijn voor professionele toepassingen van drones, zoals het uitvoeren van inspecties. Een aanzienlijk deel van de Nederlanders (42%) staat echter negatief tegenover recreatief of privégebruik van drones.

Positief over professionele toepassingen
De enquête werd rond de jaarwisseling uitgevoerd door onderzoeksbureau SAMR. In totaal deden ruim 2.000 respondenten mee aan het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 9 op de 10 mensen in grote lijnen weet wat er bedoeld wordt met het begrip ‘drone’. Wat het gebruik ervan betreft denkt men dan met name aan het maken van foto’s en films, het in kaart brengen van gebieden en militaire toepassingen. Dat drones ook gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar verkeersongevallen of voor grensbewaking is bij minder mensen bekend.

Over de gehele linie is er een groot draagvlak voor het gebruik van drones in Nederland. 39% van de ondervraagden is positief, 40% is neutraal. Het gaat dan over toepassingen met een maatschappelijk nut. Over het privégebruik van drones is men minder positief: 4 op de 10 Nederlanders vinden het een slechte zaak dat dit mogelijk is. Bijna de helft van de ondervraagden (45%) vindt het daarom een goede zaak dat er iets van een certificaat of ‘brommerrijbewijs voor drones’ wordt ingevoerd. Driekwart van de mensen vindt het bovendien goed dat het gebruik van hobbydrones aan regels is gebonden.

Bezit, aankoopintentie en verzekering
Ondanks het feit dat veel mensen negatief tegenover het recreatief gebruik van drones staan, beschikt 7% van de huishoudens momenteel over een drone. Ruim de helft daarvan is voorzien van een camera. Slechts 2% van de Nederlanders geeft aan binnen een jaar een drone aan te willen schaffen. Voor een kwart van het zou een verplicht vliegcertificaat daarbij een aankoopdrempel vormen.

Van de particulieren die reeds een drone bezitten of er één willen kopen vindt 40% dat het een goed idee zou zijn om een verplichte WA-verzekering in te voeren voor drones. De meerderheid (54%) geeft aan nog niet echt nagedacht te hebben over een verzekering specifiek voor drones.

Misbruik en privacy
Driekwart van de Nederlanders denkt dat het risico groot is dat criminelen of terroristen gebruik gaan maken van drones. Ook vreest men een inbreuk op de privacy: 68% vreest dat dit het geval kan zijn bij particuliere drones, terwijl dit percentage voor professionele drones op 57% ligt. Met name ouderen zijn bezorgd om hun privacy.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier