Leefgebied bedreigde vlindersoort in kaart gebracht door drone

Veenbesblauwtje

Op maar twee plekken in Nederland komt het Veenbesblauwtje voor, een vlindersoort die een voorkeur heeft voor kleine, door bos omgeven veentjes op de zandgronden. Helaas zijn dergelijke plekken niet op veel plekken voorhanden. Om te voorkomen dat het veenbesblauwtje helemaal uit ons land verdwijnt doet de Vlinderstichting onderzoek naar de leefgebieden van de vlinder. Daarbij wordt ook de hulp ingeroepen van een drone.

Het doel van de inzet van de drone is om zeer gedetailleerde informatie te verkrijgen over de habitat van de vlinder. De drone maakt luchtopnamen van de gebieden, die vervolgens worden geclassificeerd in verschillende typeringen, zoals bos, struweel en grasland. Die informatie wordt daarna in een geografisch informatiesysteem (GIS) ingelezen. Op die manier kunnen de verschillende soorten hoogveenvegetaties beter in kaart worden gebracht.

Drone_boven_hoogveen

De luchtopnamen werden gemaakt door Dutch Drone Company. We vroegen Ground Operations Manager Thomas te Braake om verdere toelichting:

Wat zijn voor jullie de specifieke uitdagingen bij dit project?

“De uitdaging zit hem in het vergaren van kwalitatief geschikte en nauwkeurige data. Een tweede uitdaging is om de vennen die in kaart worden gebracht automatisch in te vliegen met behulp van waypoints. Het kan namelijk zo zijn dat de werkelijke situatie niet overeenkomt met wat je op de satellietbeelden van Google ziet. Dan moet je toch kunnen controleren dat de route die instelt met waypoints wel het complete gebied in kaart brengt.”

Van wat voor type camera wordt er gebruik gemaakt? Zichtbaar spectrum of IR? En wat voor RPAS wordt er gebruikt?

“Voor deze opdracht hebben wij gebruik gemaakt van een camera die beelden maakt in het NIR spectrum. Wij maken voor het maken van de multispectrale beelden gebruik van de Zenith ATX-8 van Aerialtronics.”

NIR-opname-venen

Doen jullie al vergelijkbare projecten?

“Samen met de NHL Hogeschool doen wij onderzoek naar de toepassing van multispectrale camera’s in de landbouw. Ook gebruiken we vaker infraroodcamera’s voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld voor inspecties of search and rescue doeleinden.”

In welk GIS wordt de informatie verwerkt? Hoe verloopt de koppeling met de door de drone gegenereerde data?

“De data wordt verwerkt in Qgis en Arcgis, van elk ven wordt een orthophoto gegenereerd. Elke orthophoto bevat de exacte coordinaten van de desbetreffende locatie. Deze foto’s worden ook wel geogerefereerde kaarten genoemd. De uiteindelijke NIR beelden worden over de RGB orthophoto gelegd om de gebieden te analyseren op de verschillende soorten vegetatie.”

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier