“Regels omtrent het vliegen met drones in Natura 2000-gebieden zijn te streng”

Dronevlieger Rob Muntz uit Apeldoorn vraagt zich af waarom de regels aangaande het vliegen met drones in de zogenaamde Natura 2000-gebieden zo streng zijn, zo blijkt uit de volgende email die we van hem ontvingen:

“Onlangs werd ik op twee verschillende locaties (Radio Kootwijk en kasteel Nijenbeek aan de IJssel) door een boswachter en een natuurbeheerder erop aangesproken dat ik daar niet mocht vliegen omdat het gebied onder de wetgeving van Natura 2000 valt. En ik maar denken dat ik verantwoord bezig was en alle regels die voor vliegen met drones nu gelden netjes had opgevolgd.

Eenmaal thuis heb ik mij uiteraard verdiept in de Natura 2000-wetgeving en de gebieden die daaronder vallen. De moed zakte me toen helemaal in mijn schoenen, want wat blijkt: bijna de gehele Veluwe valt daar onder! Voor de duidelijkheid: ik woon in Apeldoorn, vandaar. Wat ik dan niet goed snap is, waarom het wel wordt toegestaan dat de Veluwe één groot recreatiegebied is, en iedereen op zijn eigen manier kan recreëren maar dat er geen ruimte is voor het vliegen met een onschuldige drone.

Natuurlijk snap ik dat er gebieden zijn waar je de rust van een natuurgebied kan verstoren en daar houd ik als natuurliefhebber ook zeker rekening mee. Maar wat ik niet snap is dat er ook gebieden zijn die onder de wet Natura 2000 vallen en die jaarlijks door duizenden toeristen worden bezocht maar geen ruimte biedt voor recreatief vliegen mits je je aan de regels houdt en de veiligheid in acht neemt.

De overlast die je veroorzaakt met vliegen staat mijns inziens niet in verhouding met de vele toeristen die jaarlijks de gebieden bezoeken, en hun sporen achterlaten. Denk aan geluidsoverlast, loslopende honden, brommers, en ga zo maar door.”

De ecologische hoofdstructuur (EHS) en de Natura 2000-gebieden
De ecologische hoofdstructuur (EHS) en de Natura 2000-gebieden

Hoe lang vlieg je al met een drone?

“Mijn eerste minidrone kocht ik zo’n drie jaar geleden. Ik ben een enorme natuurliefhebber en heb me altijd afgevraagd hoe veel mooie natuurplekken eruit zouden zien van boven. Daarom ben ik gaan dronevliegen. Naast een aantal minidrones heb ik ondertussen ook een DJI Phantom V1.1 met gimbal en GoPro camera, en een DJI Flamewheel F450, eveneens met gimbal en GoPro camera.”

Hoe zouden de regels wat jou betreft eruit moeten zien?

“Aan de huidige regels hoeft niet zoveel te veranderen. Wat wel uitermate belangrijk is, is dat ze regels beter bundelen. Je moet nu overal wat informatie vandaan plukken waardoor het erg onduidelijk wordt. Niet iedereen is er goed in om de regels goed bij elkaar te verzamelen. En helaas heb je altijd te maken met mensen die de regels aan hun laars lappen. Nieuwe regels veranderen daar niets aan!

Belangrijk vind ik dat de veiligheid voorop staat! Met je boerenverstand kom je volgens mij al een heel eind. Ook Natura 2000-gebieden passen binnen de regelgeving, maar alleen die gebieden die de status hebben van beschermd gebied en niet de gebieden die jaarlijks door duizenden toeristen betreden en platgelopen worden.”

Vind je dat de regels aangaande Natura 2000 goed te vinden zijn? Zijn ze duidelijk?

“Nee en nee. Binnen de huidige regelgeving staat het misschien wel vermeld, maar lees je de samenvatting hiervan, die ook beter te begrijpen is voor de consument, dan lees je er niets over.

De Natura 2000-gebieden hebben een beschermde status gekregen maar het lijkt wel of de beheerders van deze gebieden t.a.v. de drone regels geen onderscheid maken tussen gebieden die ook voor het publiek toegankelijk zijn en rustgebieden die voor iedereen verboden gebied zijn. Er zijn totaal geen nuances in de regels van Natura 2000 aangebracht.”


Voor de volledigheid hierbij de regelgeving aangaande het vliegen boven Natura 2000-gebieden (bron):

Kennen de beheerplannen een regeling voor laagvliegen en drones?

Nee. De beheerplannen kennen geen regeling voor laagvliegen en drones. Laagvliegen is geregeld in de gedragscode voor de recreatieve kleine luchtvaart getiteld “Verantwoord vliegen”. Deze is opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en Aircraft Owners And Pilots Netherlands (AOPA).

Voor drones is evenmin een regeling opgenomen in het beheerplan. Voor drones bestaat wél een landelijke regeling.

Is vliegen boven een Natura 2000-gebied toegestaan?

Vliegen is toegestaan op een hoogte van minimaal 150 meter. In de gedragscode van de Nederlandse en internationale luchtvaartorganisaties is voor recreatieve vliegers verder vastgelegd dat klein vliegverkeer het vliegen boven natuurgebieden vermijdt, tenzij het niet anders kan. In dat geval wordt gevlogen op een hoogte van minimaal 300 meter.

Vliegen boven foerageergebieden

Gebieden waar vogels in de trekperiode verblijven en waar ‘wintergasten’ voorkomen, zijn globaal in het winterhalfjaar uitgesloten voor alle nieuwe luchtvaartactiviteiten.

Wat is klein vliegverkeer?

Klein vliegverkeer is onder meer zweefvliegen, zeilvliegen, schermvliegen, snorvliegen, vliegen met drones en ballonvaren.

Mag ik met een drone vliegen boven Natura 2000-gebied?

Drones voor recreatief gebruik mogen op basis van nationale regels niet hoger vliegen dan 120 meter. Dat betekent dat het niet is toegestaan met een drone te vliegen boven een Natura 2000-gebied. Gebruik voor professionele doeleinden, bijvoorbeeld ten behoeve van het beheer van de Natura 2000-gebieden, kan worden toegestaan.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

10 gedachten over ““Regels omtrent het vliegen met drones in Natura 2000-gebieden zijn te streng”

 • 12 mei 2016 om 21:25
  Permalink

  Ik ben het helemaal eens met Rob dat de regelgeving te streng is en nogal onduidelijk. In de ministeriële regelgeving modelvliegen die ook geldt voor drones, wordt met geen woord gesproken over het verbod om te vliegen in Natura2000 gebieden. Blijkbaar bestaan er nog eens een aantal aanvullende regels waar we ons aan moeten houden en wordt er verwacht dat we dat allemaal weten. Hopelijk geeft de nieuwe regelgeving voor drones ons duidelijkheid wat nu wel en niet is toegestaan.

  Beantwoorden
 • 12 mei 2016 om 23:47
  Permalink

  @Wiebbe

  Op basis van de huidig geldende Wet- & Regelgeving is het vliegen met een Hobbydrone binnen Natura2000 NIET geregeld! Het artikel is dan ook niet juist. Een hobbydrone val NIET onder het begrip ‘Kleine Luchtvaart” maar onder de modelbouwregeling!

  Laat je niets wijs maken!
  Ik heb hier recent een gesprek over gehad met de beleidsmakers die de wetteksten opstellen en tevens met de handhavers (ILT). Deze geven duidelijk aan dat een en ander (vooralsnog) niet geregeld is.

  Dat het wenselijk is het drankgebruik (zowel hobbymatig als professioneel) te reguleren in dergelijke gebieden mag duidelijk zijn. Met name in het broedseizoen kan het gebruik van een drone een en ander verstoren.
  Een boswachter kan je uiteraard verzoeken om het gebied te verlaten maar officieel is er geen wet die een en ander verbied.

  Beantwoorden
 • 12 mei 2016 om 23:52
  Permalink

  Bijgevoegd de officiële definitie voor het begrip “Kleine Luchtvaart” zoals opgesteld en bedoelt in de gedragsregel vanuit het KNVvL:

  “Kleine luchtvaart betreft volgens de definitie toestellen tussen 390 en 6000 kilo startgewicht (dus inclusief brandstof). Het gaat doorgaans om toestellen voor sportvliegen, lesvliegen, rondvluchten, reclamevliegen, zakenvliegen en sproeivliegtuigen. Dus niet ongemotoriseerde zweefvliegtuigen, deltavliegen, ulvs (ultra light vehicles), vlas (very light aircrafts) en dergelijke en luchtballonnen.”

  Nogmaals…
  drones vallen hier dus NIET onder!

  Beantwoorden
 • 13 mei 2016 om 15:27
  Permalink

  Lekker duidelijk 😉

  Vliegen boven Natura 2000-gebieden

  Kennen de beheerplannen een regeling voor laagvliegen en drones?
  Nee. De beheerplannen kennen geen regeling voor laagvliegen en drones. Laagvliegen is geregeld in de
  gedragscode voor de recreatieve kleine luchtvaart getiteld “Verantwoord vliegen”. Deze is opgesteld door
  de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en Aircraft Owners And Pilots
  Netherlands (AOPA).
  Voor drones is evenmin een regeling opgenomen in het beheerplan. Voor drones bestaat wél een landelijke regeling.

  Wat is klein vliegverkeer?

  Klein vliegverkeer is onder meer zweefvliegen, zeilvliegen, schermvliegen, snorvliegen, vliegen met drones en ballonvaren.

  Mag ik met een drone vliegen boven Natura 2000-gebied?

  Drones voor recreatief gebruik mogen op basis van nationale regels niet hoger vliegen dan 120 meter.
  Dat betekent dat het niet is toegestaan met een drone te vliegen boven een Natura 2000-gebied. Gebruik voor professionele doeleinden, kan een uitzondering voor worden gemaakt

  Beantwoorden
 • 13 mei 2016 om 17:13
  Permalink

  Een natura 2000 gebied verdiend haar status aan het gegeven dat bepaalde dier of plante soorten aangewezen zijn als zijnde beschermd. Deze mogen niet verontrust of verstoord worden. Stel dat dit de modderkruiper en het veenmos is. Die hebben dus geen last van een drone en is de natura 2000 hierop niet van toepassing.

  Beantwoorden
 • 13 mei 2016 om 20:07
  Permalink

  Ik kom zelf ook uit Apeldoorn net als Rob (keertje samen vliegen?) en heb het zelf nog niet meegemaakt dat ik ben aangehouden. Wel gehoord dat bij Kootwijkerzand iemand is aangehouden voor hetzelfde. Ik vlieg daar zelf wel eens en afgekopen zo er zag ik daar tot mijn verbazing dat er een bedrijfsfeestje met terreinrijden op Kootwijkerzand. Hoe zit het dan met verstoring.
  Zelfde met de film “nieuwe wildernis verhaal” Dan is ineens tijdens broedseizoen daar vliegen geen verstoring.
  Het is maar net hoe de pet staat van de boswachter.
  Ik snap dat ze tijdens bronst e.d het aan banden leggen maar soms slaan ze door.
  Wat is de verstoring bij Radio Kootwijk terwijl daar fietspaden, wandelpaden en regelmatig optredes zijn met geluidsoverlast?
  Net is gewoon soms een machtspelletjd van boswachter zodat hij kan laten zien wie de baas is.
  Maar helaas staat de wet naar zijn hand en moeten we die respecteren.
  Hoe jammer en onzinnig het soms ook is naar mijn idee.

  Gr Marcel

  Beantwoorden
 • 8 juli 2016 om 10:52
  Permalink

  Waarom is dit artikel nog niet verwijdert of aangepast? Al heel snel is duidelijk geworden dat dit artikel niet klopt en dan is het nog steeds te vinden? Dit is onjuiste informatie verstrekking en verwacht ik toch niet te vinden bij Dronewatch.

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   8 juli 2016 om 11:03
   Permalink

   Er is inderdaad nog veel onduidelijkheid over Natura 2000 en drones. Eigenlijk is er nog te weinig duidelijkheid om definitief te schrijven hoe het dan wél zit. Ik ga wel achteraan, want het is een vraagstuk dat regelmatig blijft terugkomen.

   Beantwoorden
 • 19 januari 2017 om 00:04
  Permalink

  We zijn inmiddels alweer een half jaartje verder…..is er al meer duidelijkheid?

  En misschien iemand ervaring met vliegen in de buurt van Langervelderslag ( Noordwijkerhout)

  In de Hover App staat overigens het Kennemerlandse zweefvliegveld niet vermeldt als NFZ..

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier