BedrijvengidsOok ROC-light opleidingen en verzekeringen! Zoek bedrijf

Kamermeerderheid voor verplichte droneregistratie

Drone-Tweede-Kamer

Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet graag dat er op termijn een verplichte registratie van drones wordt ingevoerd. Ook is het voornemen om strengere regels voor recreatieve dronegebruikers in te voeren bekrachtigd. Dat is het resultaat van een stemming die gisteren plaatsvond in de Tweede Kamer.

Geofencing verplicht, folders meeleveren
Tijdens de stemming bogen de Tweede Kamerleden zich over een reeks moties die onlangs werden ingediend voor het algemeen overleg over drones. Daarin werd onder meer opgeroepen om geofencing verplicht te stellen, en om fabrikanten en winkeliers middels een convenant te vragen om voorlichtingsmateriaal mee te leveren met drones. Deze moties zijn met meerderheid van stemmen aangenomen.

De Tweede Kamer vindt verder dat er een registratiesysteem moet komen, maar het optuigen van zo’n systeem zou in overleg moeten gaan met Europa, en eenmaal ingevoerd zou het systeem tot minimale administratieve lasten moeten leiden. Een motie van D66 om binnen een halfjaar al een plan te maken voor de invoering van een registratiesysteem werd weggestemd.

Geen handhavingsplan
Opmerkelijk is het feit dat een motie waarin de regering wordt opgeroepen om met een handhavingsplan aan te geven hoe er effectief handhavend opgetreden kan worden en hoe zich dat verhoudt tot de beschikbare capaciteiten van de ILT, de politie en de Koninklijke Marechaussee, verworpen werd. De vraag rijst dan ook hoe de strengere nieuwe regels nageleefd gaan worden.

Tot slot werd een motie waarin gevraagd werd om te onderzoeken of vermindering van de huidige regels voor bedrijfsmatig dronegebruik mogelijk is eveneens afgekeurd. Vooralsnog is het onduidelijk of deze motie ook betrekking heeft op de invoering van de zogenaamde minidrone-regeling.

Bestel het boek 'Dronevideo's maken' bij Bol.com

3 Comments

Leave a Reply

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.