BedrijvengidsOok ROC-light opleidingen en verzekeringen! Zoek bedrijf

EASA publiceert roadmap voor dronegebruik in Europa

De Europese luchtvaartorganisatie EASA heeft een roadmap gepubliceerd die als uitgangspunt dient voor te ontwikkelen beleid dat het recreatief en beroepsmatig gebruik van drones in de Europese Unie moet gaan reguleren. In het document wordt onder andere gepleit voor operatiespecifieke regelgeving, in plaats van toestelspecifieke regels, zoals nu min of meer het geval is.

Uitgangspunt is dat alle drones, dus ook de kleintjes, gaan vallen onder de geharmoniseerde regelgeving. Maar daarbij wordt er wel gekeken naar de mogelijke kans op ongelukken en de gevolgen daarvan (risk-based approach). Voor een lichtgewicht drone voor thuisgebruik zullen dus heel andere regels van toepassing zijn dan voor toestellen van een paar kilo waarmee serieus gevlogen wordt.

Drie categorieën van operaties
Volgens EASA zou het gebruik van drones in de toekomst in drie categorieën ingedeeld moeten worden: open, specific en certified. Afhankelijk van de categorie kunnen er dan specifieke eisen gesteld worden aan het toestel, de piloot en de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de vluchten.

EASA-operation-specific-approach

De ‘open’ categorie is bedoeld voor recreatieve vluchten en beroepsmatige operaties met een laag risico, waarvoor vooraf geen toestemming aangevraagd hoeft te worden. Voor vluchten in deze klasse gelden de bekende beperkingen zoals een maximale vlieghoogte, alleen vliegen bij daglicht, vluchten mogen niet uitgevoerd worden boven mensen en bebouwing, et cetera.

In de categorie ‘specific’ moet je denken aan vluchten die alleen uitgevoerd mogen worden door operators die gespecialiseerd zijn in een specifieke toepassing. Denk aan het uitvoeren van inspecties, landbouwtoepassingen of luchtfotografie in bebouwde omgevingen. Voor vluchten in deze categorie geldt dat deze uitgevoerd mogen worden zolang deze worden uitgevoerd volgens een vooraf opgestelde Manual of Operations.

De categorie ‘certified’ gaat tenslotte over vluchten met een hoog risico. Denk aan het vliegen boven bebouwing of boven mensen. Hiervoor gelden dezelfde veiligheidseisen als voor bemande luchtvaart. Piloten van deze toestellen dienen een brevet te hebben en operators moeten beschikken over een operationeel handboek. Het kan zijn dat er voor subonderdelen van de drones, zoals de dataverbinding of uitwijksystemen, aanvullende keuringen nodig zijn.

CE-Markering
In de toekomst ziet EASA ook graag dat er aan toestellen die verkocht worden aan het brede publiek aanvullende eisen worden gesteld onder het reeds bestaande CE-certificeringstraject voor producten die verkocht worden in de Europese Unie. Denk daarbij aan zaken als geofencing en toestelidentificatie. Dat heeft als bijkomend voordeel dat toestelkeuringen voor beroepsmatige vliegers in principe niet meer nodig zijn, tenzij het om specifieke operaties gaat.

Aeromodel zone/restricted zone
Een ander voorstel betreft de introductie van een aeromodel zone, waarbinnen in principe gewoon gevlogen kan worden met een RPAS. Binnen deze aeromodel zones kunnen restricted zones van toepassing zijn, waar alleen gevlogen mag worden met drones die beschikken over geofencing, een vorm van identificatie, met een maximaal gewicht en minimale producteisen.

EASA-aeromodel-zone

Het aeromodel zone voorziet ook in dynamische geofencing, waarbij lokale autoriteiten bijvoorbeeld kunnen zorgen dat een tijdelijke nofly-zone (zoals boven een evenement of tijdens een ramp) automatisch gerespecteerd wordt door drones. Daarvoor is dan wel harmonisatie op technisch vlak nodig, zodat alle geofencingsystemen van verschillende fabrikanten vanuit een centrale database aangestuurd kunnen worden. Dat is wel een uitdaging, omdat zo’n systeem dan ook in de rest van de wereld ingevoerd zou moeten worden.

Roadmap is een beginpunt
Het is goed om te beseffen dat deze roadmap slechts het begin is van een uniform beleid ten aanzien van het gebruik van drones in de Europese lidstaten. Naast de ontwikkeling van het beleid moet nog onderzocht worden wie er precies verantwoordelijk wordt voor welk onderdeel, en hoe de afzonderlijke landen om moeten gaan met de implementatie van het beleid dat nu door de Europese Commissie in samenspraak met EASA ontwikkeld gaat worden.

Wanneer het framework voor het nieuwe beleid omgezet wordt in nationale regelgeving is nog niet te zeggen. Gestreefd wordt om in 2018 een gemeenschappelijk Europees beleid voor het vliegen met drones geïmplementeerd te hebben. Tot die tijd zullen de lidstaten zelf moeten uitzoeken hoe men omgaat met recreatief en professioneel dronegebruik. In Nederland gaat het dan met name om de nieuwe minidrone-regeling en een mogelijke aanpassing van de bestaande regeling modelvliegen.

DroneLand ROC-light

2 Comments

Leave a Reply

Skytools
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.