BedrijvengidsOok ROC-light opleidingen en verzekeringen! Zoek bedrijf

Veel onduidelijkheid tijdens rechtszaak over drone boven Oostvaardersplassen

Ran-Hendriks

Ran Hendriks poseert met een drone bij Vrouwe Justitia. Foto: Wiebe de Jager/Dronewatch

Vandaag diende in de rechtbank in Utrecht een zaak tegen een dronepiloot die volgens Staatsbosbeheer met zijn drone heeft gezorgd voor onrust in natuurgebied de Oostvaardersplassen. Volgens de piloot in kwestie was het echter niet duidelijk dat hij zich in een natuurgebied bevond, en waren er volgens hem geen dieren te zien op het moment dat hij de vlucht uitvoerde.

Dieren verstoord 
Dronepiloot Ran Hendriks was eind september vorig jaar samen met een maat aan het vliegen op een locatie nabij de A6. Op een gegeven moment besloten ze om wat verderop te gaan kijken, en reden een weggetje af tot ze bij een parkeerplaats kwamen en daar de drone lieten opstijgen. Kort daarop kwam er een boze boswachter verhaal halen. Volgens de natuurbeheerder had de drone onder andere edelherten, een kudde heckrunderen en een troep grauwe ganzen verstoord en zou er een vergunning nodig zijn om op die plek te mogen vliegen.

Volgens Hendriks vloog hij op dat moment als amateurvlieger en kon hij derhalve helemaal geen vergunning aanvragen. “Bovendien was nergens duidelijk te zien dat het om beschermd natuurgebied ging. Ik heb de weg nadien nog eens nagereden, maar er is geen bord te zien”, aldus Hendriks. Hij besloot mede om die reden om de boete niet te betalen en de zaak te laten voorkomen voor de politierechter.

‘Verlengde hand van de verdachte’
De Officier van Justitie stelt in navolging van Staatsbosbeheer dat de verdachte doelbewust boven niet voor publiek toegankelijk gebied heeft gevlogen. “Het is algemeen bekend dat de Oostvaardersplassen een natuurgebied is, en dat je de daar aanwezige fauna met rust moet laten. In dit geval was de drone een verlengde hand van de verdachte, en heeft hij met zijn drone dieren schrik aangejaagd, wat in strijd is met verschillende artikelen uit de natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.”

De verdediging is het niet eens met die interpretatie. Advocaat Pelle Tuinenburg: “Het is maar de vraag of de dieren echt verontrust zijn geraakt door de drone. Dan moet er echt sprake zijn van een bedreiging voor het voortbestaan van de dieren, en daarvan is absoluut geen sprake. Het is ook niet duidelijk of de dieren echt voor de drone op de vlucht zijn geslagen en of er sprake is van schade. Het is bovendien vreemd dat Staatsbosbeheer zelf met een open bus excursies organiseert in het gebied, en dat zo’n dronetje dan verboden wordt.”

De Oostvaardersplassen. Foto CC-BY SA EM Kintzel, I Van Stokkum

De Oostvaardersplassen. Foto CC-BY SA EM Kintzel, I Van Stokkum

Convenant kleine luchtvaart
Feit is dat er geen duidelijke regelgeving bestaat voor het gebruik van drones in natuurgebieden. Er is weliswaar sprake van een convenant voor kleine luchtvaart, waarbij sportvliegers zich verplichten om een vlieghoogte van minimaal 300 meter aan te houden boven Natura 2000-gebieden, maar die regeling is niet opgesteld met onbemande luchtvaartuigen in het achterhoofd.

Beter zou zijn als er duidelijk werd aangegeven waar en wanneer er wel en niet met een drone gevlogen mag worden. Maar dat moet dan wel een redelijk verbod zijn: een verbod op dronevliegen in het broedseizoen is prima uit te leggen, maar een algemeen droneverbod in regio’s waar ook andere menselijke activiteiten plaatsvinden is lastiger te verkopen aan mensen die graag mooie opnamen willen maken met hun drone.

De strafeis is een geldboete van 250 euro. Gezien de complexiteit van de zaak volgt de uitspraak over 2 weken.

11 Comments

    • Wiebe de Jager

Leave a Reply

Skytools
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.