BedrijvengidsOok ROC-light opleidingen en verzekeringen! Zoek bedrijf

Dronevliegers positief over oproep tot verplichte registratie

Drone registreren

De oproep van de European Cockpit Assocation (ECA) om droneregistratie verplicht te stellen kan op instemming rekenen van Nederlandse dronevliegers. Dat blijkt uit een inventarisatie door Dronewatch. De pilotenorganisatie zou graag zien dat alle recreatieve drones worden voorzien van een identificatieplaatje, om zodoende het risico op ongelukken en incidenten met bemand vliegverkeer te minimaliseren. Mits zo’n registratie niet teveel geld kost vinden veel dronevliegers dat geen probleem.

Ook hobbydrones registreren
Momenteel zijn in veel Europese landen alleen beroepsmatige gebruikers van drones verplicht om hun toestel in te schrijven in het luchtvaartuigregister en de drone te voorzien van een identificatieplaatje. Maar de pilotenorganisatie vindt juist dat ook recreatieve dronevliegers makkelijk opgespoord zouden moeten kunnen worden in geval van een incident, en zou daarom graag zien dat registratie verplicht wordt gesteld voor alle drones, dus ook die van recreanten.

Een dergelijke registratieplicht bestaat al in de VS. Daar moeten alle drones zwaarder dan 250 gram worden aangemeld bij de FAA. Men hoeft verder geen (theorie)examen af te leggen, behalve indien de drone gebruikt wordt voor het uitvoeren van opdrachten. Zoiets is ook in Nederland het geval sinds de invoering van de minidrone-regeling. Daarbij is het afleggen van een theorie-examen een vereiste om het ROC-light te kunnen aanvragen.

Positief over registratie en cursus
De oproep van de ECA kan na een inventarisatie van Dronewatch op instemming rekenen van veel Nederlandse dronegebruikers, mits de kosten voor registratie laag blijven en echt kleine (speelgoed)drones voor binnengebruik vrijgesteld worden van de registratieplicht. Men denkt niet dat zo’n registratie ongelukken zal voorkomen, maar er gaat mogelijk wel een preventieve werking van uit en eventuele schade kan dan op de eigenaar verhaald worden. Sommigen denken zelfs aan een verplichte theoriecursus voor recreatieve vliegers.

Er worden echter ook vraagtekens geplaatst bij het plan. Hoe wordt er bijvoorbeeld omgegaan met zelfbouwdrones? En hoe komen de criteria voor registratie er precies uit te zien? Leidt zo’n systeem niet tot valse registraties en identiteitsfraude? Daarnaast vraagt men zich af of registratie wel zin heeft als er niet ook meer werk gemaakt wordt van de handhaving van de reeds geldende regelgeving voor drones.

Air-share
In Nederland bestaat er al een systeem voor de vrijwillige registratie van drones, Air-Share. Via het platform kunnen ook vluchten vooraf aangemeld worden. Momenteel is registratie via dit particulier beheerde platform gratis. Volgens de initiatiefnemers wordt het systeem momenteel verder ontwikkeld. Zo wordt binnenkort Drone PreFlight toegevoegd aan het onderdeel vluchtvoorbereiding.

Wie meer reacties wil lezen van dronegebruikers op de voorgestelde registratieplicht kan hier terecht.

DroneLand ROC-light

8 Comments

Leave a Reply

Skytools
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.