InterviewPro

Nieuwe brancheorganisatie richt zich op volledig gecertificeerde drone-operators

logo-dcroNederland is sinds 26 oktober een tweede brancheorganisatie voor professionele dronepiloten rijker: de Association of Dutch Certified RPAS Operators (DCRO). In tegenstelling tot DARPAS richt de DCRO zich op een klein segment binnen de professionele dronesector, namelijk alleen die bedrijven die beschikken over het volledige RPAS Operator Certificate (ROC). We vroegen bestuurslid Ivanka Kösters om toelichting.

Wat is de DCRO? Door wie is deze opgericht? Wie zijn de bestuursleden? 

“De Association of Dutch Certified RPAS Operators is opgericht voor en door ROC-houders. Het huidige bestuur bestaat uit Skeye B.V., Airfilms B.V. en Skyvision Unmanned Aviation.”

Vanwaar de oprichting van een nieuwe brancheorganisatie voor RPAS operators, naast DARPAS?

“DARPAS vertegenwoordigt een zeer brede achterban, hierdoor is het soms lastig om de belangen van alle partijen te behartigen. DCRO richt zich hoofdzakelijk op het verruimen van de operationele mogelijkheden voor de volledig gecertificeerde operators in Nederland.”

Op wie richt DCRO zich? Wat zijn de voorwaarden om je aan te sluiten?

“DCRO is een vereniging voor ROC-houders. Het bedrijf moet een commerciële RPAS dienstverlener zijn in het bezit zijn van een volwaardige ROC, dus geen ROC-light of bedrijfsontheffing.”

Wat gaat DCRO doen voor haar leden?

“De leden stellen gezamenlijk jaarlijks een lijst met 3 doelstellingen vast. In overleg met de desbetreffende Nederlandse overheden tracht DCRO deze doelstellingen te verwezenlijken.”

Hoe verwacht de DCRO dat de professionele dronesector zich in Nederland gaat ontwikkelen? Wat zijn de belangrijkste hindernissen?

“Momenteel zijn er veel operationele beperkingen voor de ROC-houder, waardoor opdrachten niet gevlogen kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbod op vliegen binnen een CTR en de afstand regels. Het gaat hier om een groep bedrijven die hoge investeringen gedaan hebben en die de veiligheid hoog in vaandel hebben staan, maar zij worden door diverse operationele beperkingen belemmerd in hun bedrijfsvoering. DCRO streeft in samenwerking met de Nederlandse overheden naar een verruiming van operationele mogelijkheden. Uiteraard zal de veiligheid hierbij altijd in acht worden genomen.

DCRO verwacht dat een grote groep operators onder de ROC-light regeling zal blijven vliegen en dat het aantal ROC-houders het komende jaar niet zeer sterk zal groeien, aangezien de inspanningen voor het behalen van het volledige ROC op dit moment onvoldoende gecompenseerd worden.”

Wat zijn de speerpunten voor het komende jaar?

“CTR, bebouwde kom, afstand regels.”

Lees ook de reactie van DARPAS-voorzitter Rob van Nieuwland op de oprichting van DCRO.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier