InterviewPro

Rob van Nieuwland (DARPAS) over DCRO: “Risico van versplintering licht op de loer”

Bijna precies vier jaar geleden werd de Dutch Association for Remotely Piloted Aircraft Systems (DARPAS) opgericht. Maar met de oprichting van de Association of Dutch Certified RPAS Operators (DCRO) op 26 oktober jongstleden is DARPAS niet meer de enige brancheorganisatie voor droneprofessionals. We vroegen voorzitter Rob van Nieuwland van DARPAS om een reactie op de oprichting van de DCRO.

Hoe kijkt DARPAS aan tegen het feit dat er een tweede branchevereniging voor droneprofessionals komt?

“Het was ons al langer bekend dat een paar DARPAS-leden overwogen om hun lidmaatschap op te zeggen, mede naar aanleiding van onze constructieve houding tegenover de invoering van het ROC-light. Onnodig wat ons betreft, je moet als ROC-houder gewoon duidelijk aan je klant uitleggen wat je meerwaarde is. We vinden het jammer dat deze paar leden zijn weggelopen en dat ze met een eigen samenwerkingsverband komen. Wij vertegenwoordigen niet alleen in Nederland maar ook in Europa de belangen van alle professionals in deze sector, dus ook de ROC-houders van het eerste uur. Door nu weg te lopen wordt onze inzet versnipperd en dat kan negatief uitpakken.”

Is er sprake van een afsplitsing, of van een nieuwe beweging? Zijn twee brancheorganisaties niet wat veel van het goede voor zo’n kleine sector?

“Er is inderdaad sprake van een afsplitsing. Het is betreurenswaardig dat er nu allerlei verschillende initiatieven ontstaan, waardoor de belangen verder versnipperd worden. We doelen daarbij niet alleen op de oprichting van de DCRO, maar ook op het ROC-light register en de Afdeling Drones van de KNVvL. Maar we hebben als DARPAS nog altijd een voorsprong, aangezien we deze maand precies 4 jaar bestaan.”

Bestaat niet het gevaar dat er nu richting overheid niet meer vanuit één gemeenschappelijk belang wordt gesproken?

“Dat gevaar ligt inderdaad op de loer. Onze gesprekspartners bij de overheid staan dan ook niet achter deze versplintering. We hebben er allemaal baat bij dat de professionele dronesector zich veilig verder kan ontwikkelen. Om dat te bereiken zouden alle operators, fabrikanten, opleidingen, toeleveranciers en adviseurs zich met elkaar moeten verenigen. En juist de grotere bedrijven hebben hierin een extra verantwoordelijkheid naar de markt toe.”

Neemt DARPAS n.a.v. deze ontwikkeling ook haar eigen doelstellingen en prioriteiten onder de loep? Zo ja, in welke richting?

“Tenzij de ledenvergadering daar anders over gaat denken, blijven wij uitgaan van onze statuten: het behartigen van de belangen van leden die betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling, productie, gebruik, dienstverlening en toepassing van onbemande luchtvaart. Wij zien de diversiteit van onze leden juist als een kracht: daardoor krijg je onderling een gezonde discussie, zolang je naar buiten toe maar met één standpunt komt. Anders houden andere stakeholders alsnog geen rekening met je.”

Welk advies zou DARPAS de nieuwe organisatie willen meegeven?

“Wij adviseren om de krachten te bundelen, samen met DARPAS. Het zou goed zijn om gezamenlijk onze energie te steken in verbeteringen en daardoor onze mooie branche waar te maken, in plaats van elkaar de loef af te steken. Ook in het buitenland zie je dat versnippering averechts werkt.”

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier