AchtergrondPro

Proef met inzet drones door hulpdiensten: dit zijn de belangrijkste conclusies

Een jaar lang experimenteerden een aantal hulpdiensten met de inzet van drones tijdens noodsituaties. Hoe kunnen drones ingepast worden in bestaande procedures? Wat voor training is er nodig? Welke eisen worden er gesteld aan de hardware en hoe ziet het onderhoud eruit? De antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te lezen in een whitepaper die door DJI en de Europese noodnummerorganisatie EENA is opgesteld.

Vliegende dataverzamelaar

Romeo Durscher van DJI blikt tevreden terug op het project. “Het hoofddoel van het project was om helder te krijgen wat precies de behoeften zijn van hulpverleners en hoe off-the-shelf drones kunnen voorzien in die behoeften. Eén van de conclusies is dat de drone van een vliegend apparaat is uitgegroeid tot een vliegende dataverzamelaar. Daardoor is het een tool geworden die helpt met het nemen van doordachte beslissingen, iets dat verder gaat dan alleen maar een vermiste persoon opsporen of snel een overzicht verkrijgen bij een calamiteit.”

Aan het project werkten hulpdiensten uit Ierland, Wales, Denemarken en IJsland mee. Er werd in uiteenlopende situaties gewerkt met drones, variërend van het opsporen van een vermiste persoon tot het bestrijden van een chemische brand. De uitkomsten zijn bemoedigend: zo ondervond een van de teams dat het met behulp van een drone slechts 20 minuten duurt voordat een vermiste persoon in een gebied van een vierkante kilometer wordt gevonden, iets wat te voet met een team van vijf man tot twee uur kan duren.

Betere hulpverlening

Volgens Tony O’Brien van de EENA heeft het project geleid tot een goed inzicht hoe drones in de praktijk van hulpverleners kunnen worden gebruikt. “De toestellen worden steeds intelligenter, robuuster en innovatiever. En naarmate er meer RPAS worden ingezet zullen er ook meer ervaringen met elkaar gedeeld worden. Wij geloven dat deze technologie hulpdiensten kan helpen om betere beslissingen te nemen, en daardoor op termijn tot betere hulpverlening zal leiden.”

Aanbevelingen

Een aantal aanbevelingen die naar voren komen in de whitepaper:

Integratie van drones in bestaande procedures

Idealiter wordt de drone door 2 personen bediend: 1 persoon om de drone te bedienen en 1 persoon die zich bezig houdt met de camera of het bedienen van andere sensoren. Het verdient de aanbeveling om de data die vergaard wordt via beveiligde verbindingen te verzenden. Tijdens het onderzoek werden meerdere oplossingen op dat vlak onder de loep genomen.

Training in het gebruik van RPAS door teams

Naast het team dat zich operationeel bezig houdt met de inzet van drones moeten ook andere teams op de hoogte gebracht worden van de (on)mogelijkheden van drones, zodat men begrijpt hoe drones in de verschillende operaties toegepast kunnen worden. Verder dient het RPAS team een duidelijk omschreven rol te krijgen, met bijbehorende verslaglegging naar de gehele organisatie.

Hardware vereisten en onderhoud

De RPAS moeten betrouwbaar zijn en beschikken over redundante systemen. Een goede dataverbinding met het grondstation is essentieel, en ook moet er de mogelijkheid zijn om eigen apps te ontwikkelen voor de drone. Verder zou men graag zien dat drones regenbestendig zijn, grotere payloads kunnen vervoeren en deze ook kunnen afwerpen, en voorzien worden van schijnwerpers voor nachtelijke operaties.

Logistiek

Alle toestellen moeten altijd tussentijds gecheckt worden op mogelijke schade en voorzien zijn van de meest recente firmware. Andere vragen waarop wordt ingegaan betreffen de opslag van de systemen en het vervoer van de systemen naar een calamiteit, wat de beste opstijglocatie is en hoe er omgegaan moet worden met de accu’s.

Maatschappelijke inbedding

Elke nieuwe technologie brengt maatschappelijke vragen met zich mee. Drones kunnen pas succesvol ingezet worden als de wetgeving dat toelaat en het publiek vertrouwen heeft in de technologie. Men zou graag zien dat eerste hulp-RPAS voor de herkenbaarheid worden voorzien van blauwe lichten en dat er regelgeving komt die het nachtelijk gebruik en het vliegen buiten het zich mogelijk maakt.

Tijdens het project werden er ook nog een tweetal apps ontwikkeld, waaronder de search&rescue app DroneSAR en de app DJI HotShot, die het instellen van thermische camera’s eenvoudiger maakt. In een later stadium worden er meer details vrijgegeven over deze apps.

De whitepaper kan gratis gedownload worden via deze link. Voor nadere toelichting kan men contact opnemen met Sarah Elliott van DJI: sarah.elliott@dji.com.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier