Regelgeving

Overheid voert stilletjes droneverbod in voor grote delen van Zeeland

Sinds 11 november mag er in grote delen van Zeeland niet meer gevlogen worden met een drone. Het gaat daarbij om de zogenaamde Natura 2000-gebieden Haringvliet, Grevelingen, Hollands Diep, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe, Veerse Meer en Duinen Goeree & Kwade Hoek. Zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers vrezen nu voor uitbreiding van het verbod naar alle Natura 2000-gebieden in Nederland. Bezwaar maken kan tot 24 december.

Update 16:00: download onze voorbeeldbrief met daarin een overzicht van onze bezwaren.

Stilletjes ingevoerd
Het verbod op dronevluchten en ander burgerluchtverkeer in de genoemde zeven gebieden werd aangekondigd in een zestal besluiten (voor Duinen Goeree & Kwade Hoek is het verbod blijkbaar al op 1 juni ingevoerd) in de Staatscourant van 18 november, en betreft een uitbreiding van de zogenaamde toegankelijkheidsregeling van de Natuurbeschermingswet uit 1998. Uit artikel 1 lid 2 van de nieuwe wetgeving wordt direct duidelijk dat zowel hobbymatig als beroepsmatig vliegen met drones verboden is: “Het is verboden op een zodanige wijze modelvliegtuigen/modelluchtvaartuigen (drones (UAS of RPAS) inbegrepen) te besturen dat deze zich bevinden in of boven het Natura 2000-gebied.”

Het lijkt erop dat de nieuwe wetgeving zo stilletjes mogelijk is ingevoerd, mogelijk in een poging om protest vanuit de sector in de vorm van bezwaarschriften te voorkomen. Die kunnen namelijk tot zes weken na publicatie (24 december aanstaande) worden ingezonden aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Inmiddels heeft de Nederlandse tak van de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), wiens leden eveneens worden getroffen door het besluit, al aangegeven bezwaar te zullen aantekenen.

Geen uitzondering voor beroepsvliegers
Tot op heden werd het gebruik van drones boven Natura 2000-gebieden niet wettelijk gereguleerd. Dat leidde niet lang geleden mede tot vrijspraak van een recreatieve vlieger die bekeurd was omdat hij met zijn drone boven de Oostvaardersplassen vloog. Aangezien niet aangetoond kon worden dat hij opzettelijk de rust van de aanwezige dieren had verstoord, sprak de rechter de man vrij. Waarom men nu ineens meent dat drones wel een verstoring zouden opleveren is een vraagteken. Bovendien is het vreemd dat drones worden geweerd in een gebied waar wel gemotoriseerde pleziervaart is toegestaan.

Nog opmerkelijker is dat er geen mogelijkheidheid is voor beroepsmatige dronevliegers om in de betreffende gebieden te vliegen, overheidsinstanties en natuurorganisaties uitgezonderd. Er is niet voorzien in een uitzonderingsmogelijkheid voor ROC-light of ROC houders. Wellicht is dit mede een gevolg van het feit dat deze wetgeving uit de koker van het ministerie van Economische Zaken komt, terwijl het gebruik van drones normaal gesproken wordt gereguleerd door Infrastructuur en Milieu (waarvan de minister overigens wel mede-indiener is).

Groot deel van Nederland
Een aantal gealarmeerde dronevliegers vreest nu dat het verbod in Zeeland een opmaat is naar een verdere aanpassing van de toegankelijkheidsregeling voor de andere Natura 2000-gebieden in Nederland. Dat zou betekenen dat een groot deel van Nederland tot verboden gebied voor drones wordt verklaard. Er zijn in Nederland 160 van dergelijke gebieden, met een totaal oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare, ofwel 20% van het oppervlak van ons land.

Een dergelijk totaal vliegverbod in alle Natura 2000-gebieden zou buitenproportioneel zijn ten opzichte van hetgeen men wil bereiken, namelijk het voorkomen dat de rust van aanwezige fauna wordt verstoord in deze gebieden. Jurisprudentie toont namelijk aan dat de rechterlijke macht tot aan de Hoge Raad vindt dat drones de natuur niet verstoren. Er lijkt daarnaast totaal geen rekening gehouden te worden met de belangen van recreatieve gebruikers van drones, op plekken waar andere vormen van recreatie wel zijn toegestaan.

Bezwaar maken
Wie bezwaar wil maken tegen de nieuwe wetgeving (let wel: dat moet voor elk afzonderlijk besluit, dus alle 6 de besluiten moeten genoemd worden) kan zich voor 24 december schriftelijk wenden tot het volgende adres:

De Staatssecretaris van Economische Zaken
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener,
b) de dagtekening,
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en
d) de gronden van bezwaar.

Bekijk ook ons voorbeeld van een bezwaarschrift, die je naar eigen inzicht kunt aanpassen, ondertekenen en opsturen.

Zowel Staatsbosbeheer als DARPAS en de DCRO zijn om commentaar gevraagd, maar hebben nog niet gereageerd. Met dank aan Jeroen van Craaikamp voor een aantal aanvullingen. 

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

8 gedachten over “Overheid voert stilletjes droneverbod in voor grote delen van Zeeland

 • Overheid heeft https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/ niet aangepast. Ik weet dat meerdere vliegers deze kaart bij zich hebben voor als er discussie is met controlerende instanties. Ik kan me bedenken dat dat nog niet gedaan is om dat bezwaar procedure nog loopt bedenk ik me. Maar het word mij als recreatieve vlieger die zich aan alle regels houd wel erg lastig gemaakt zo….en de redenen zijn toch vreemd. Ik mag wel met mijn motorboot idd door dergelijke gebieden maar met een drone niet…..overheden…zucht.

  Beantwoorden
 • Guido Hulscher

  Laten we als drone-vliegers niet meteen gaan gillen. De Natura200-gebieden zijn er voor de natuur, niet omdat het mooie filmpjes van boven levert. Je kan roepen wat je wilt, maar met je drone verstoor je de natuur. Als ik vlieg, zie ik vogels, herten maar ook paarden en koeien reageren. Ik let dus goed op waar en hoe ik vlieg.

  Eerlijk is eerlijk, de hele Natura2000 op slot gooien is een nogal draconische maatregel, maar er mogen best gebiedsverboden voor drones komen om de natuur te beschermen. Voorbeeld: Oostvaardersplassen helemaal verboden terrein, Hollandse Hout wel open. Dat idee.

  Beantwoorden
 • Misschien valt een boot/motorcrosser/fiets niet te vergelijken met een drone? Een drone laat zich niet weerhouden door bordjes, afzettingen etc en kan zich vrij bewegen over het gehele oppervlakte. rust-gebieden in een recreatiegebied helpen dan niet. Dat zou een argument kunnen zijn.

  Beantwoorden
 • Het is toch niet of nauwelijks te handhaven zonder droneregister…

  Beantwoorden
 • Ik kom dagelijks in een N 2000 gebied. Het hele leven kan, gaat en mag daar doorgaan, autos, boten, motoren. Trekkers SNELWEG enzovoort. Net buiten een CTR2
  Als blijkt dat het doel is om in alle gebieden een dergelijk verbod in te voeren dan zijn we niet aan het gillen zoals iemand hierboven het noemt maar dan zijn we terecht vraagtekens aan het zetten bij een dergelijk besluit. Daarnaast als je veel gebieden gaat verbieden zal de druk in andere gebieden toenemen. Daarom is zoals eerder en elders aangegeven centraal en generiek toegepast beleid noodzakelijk. Die verantwoording heeft de overheid maar neemt die in deze niet voldoende. Zeker niet als diverse overheden divers beleid gaan toepassen. Niemand gaat dar beter van worden.

  Beantwoorden
 • Ik heb de reeds vastgestelde wettekst (Duinen Goeree en Kwade Hoek) bekeken. Het gaat daar niet alleen over drones, ook over honden en wandelaars. Doel is daar natuurbescherming, met name van de strandplevier, waarvan er in 2012 nog rond de 200 in NL waren. Ondertussen vliegen er meer drones rond. Een duidelijk doel dus. Bovendien is een groot deel van de verboden Natura 2000 gebieden gelegen boven water, waar je met je drone toch al snel klaar bent, niet leuk of je mag er toch al niet vliegen omdat het vaarwegen zijn.
  Verder ook nog even de oppervlaktestatistieken van CBS er bij gehaald. Nederland is met binnen en buitenwater erbij ruim 4mln ha groot. Natuur is 486.528 ha, dat is ruim 11 % van totaal oppervlak ofwel 13% van het landoppervlak. Natura 2000 gebied land is 341000ha, dat is 9% van het landoppervlak. Als de afwegingen goed worden gemaakt en ik mag niet vliegen op plekken waar ik zeldzame dieren verstoor vind ik dat niet meer dan logisch. Wat ze wel kunnen doen is kijken wanneer of waar het geen kwaad kan en dan het luchtruim wel openstellen. In het vastgestelde stuk is al een deel uitgezonderd van de verboden.

  Beantwoorden
 • Hallo vrienden drone piloten, hierbij mijn verontwaardiging vanuit Vlaanderen.
  Ik dacht dat wij de enigen waren met een ” van de pot gerukte” wetgeving” mbt het vliegen met ” drones”. Jullie weten ondertussen dat in Vlaanderen er enkel nog recreatief gevlogen mag worden in je privé tuin en dit niet hoger dan 10 meter. Ik stel vast dat men nu in Nederland ook totaal de verkeerde kant opgaat en vrees dat de Vlaamse wetgever in de toekomst jullie voorbeeld zal volgen. Mijn vrouw en ik verblijven verschillende keren per jaar in Cadzand, Domburg, Veere, Ouddorp, Renesse, Kamperland…. , telkens beoefen ik het “modelvliegen” met zowel vliegtuigen als “drones” en dit op het strand met respect voor de natuur en de mens. Ik citeer het artikel van woensdag 21/12 in de PZC krant Zeeland : “In de Zeeuwse rust en ruimte moet de mens zich niet al te nadrukkelijk manifesteren”.
  Weet dat wij spijtig genoeg moeten vaststellen dat jaar op jaar de Zeeuwse rust verder verstoord wordt door de ongebreidelde bouwwoede van bungalowparken, vakantieparken her en der … en dit kan dan wel want het brengt geld in de lade.
  Veel succes verder, ik hoop dat Staatssecretaris zich bedenkt, maar zie het somber in. Ik heb de Kerstman nog snel verwittigd dat hij dit jaar geen “drone” onder de kerstboom moet leggen, want vliegen met “drones” zal binnenkort nergens meer toegelaten zijn.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier