Regelgeving

Ook Noord-Holland voert droneverbod boven natuurgebieden in

In navolging van de provincie Zeeland is het sinds kort ook in een aantal natuurgebieden in Noord-Holland verboden om met een drone te vliegen. Het verbod maakt onderdeel uit van een serie nieuwe beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden in de provincie. Maar net zoals bij het verbod in Zeeland is de juridische onderbouwing voor het verbod zo lek als een mandje.

Op het laatste moment

De beheerplannen zijn op 29 december in werking getreden, net voor de jaarwisseling dus. Het gaat om de Natura 2000-gebieden Eilandspolder, de polder Westzaan, het Wormer – en Jisperveld, de Kalverpolder, het Ilperveld, het Varkensland, het Oostzanerveld en Het Twiske. Voor het gebied Zeevang was er in 2013 al een lange-termijn beheerplan ingevoerd.

Het droneverbod is volgens een woordvoerder van de provincie ‘op het laatste moment’ toegevoegd aan de beheerplannen. Wie in de betreffende gebieden met een drone wil vliegen moet daar eerst een vergunning voor aanvragen. Hierover staat in de betreffende beheerplannen het volgende te lezen:

Het gebruik van RPA’s [sic] (alle gewichtsklassen) is in beginsel een vergunningplichtige activiteit binnen een Natura 2000-gebied, met uitzondering van professioneel gebruik van RPA’s welke geen verbrandingsmotor hebben en gebruikt worden door inliggende terreineigenaren, -beheerders en toezichthouders ten behoeve van toezicht, monitoring, beheer en inrichting van de natuurterreinen. Hierbij dient aantoonbaar te zijn voldaan aan de zorgplicht vereisten in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Geen juridische legitimatie

Het probleem is echter dat het droneverbod geen juridische legitimatie heeft. Want net zoals te lezen is in ons eerdere bezwaarschrift op het verbod op drones in de Zeeuwse Natura 2000-gebieden geldt ook hier dat de provincie Noord-Holland helemaal geen zeggenschap heeft over het luchtruim boven de natuurgebieden, en dat het verbod op drones niet in lijn is met de manier waarop bestaande regelgeving voor recreatieve en professionele dronevluchten is opgesteld.

BOAs en boswachters zijn weliswaar bevoegd om individuele dronepiloten op de bon te slingeren als aangetoond kan worden dat er met opzet dieren verontrust worden, maar de vraag is alleen of de rechter daarin meegaat, zoals in september 2016 duidelijk werd toen een politierechter een man vrijsprak die met zijn drone boven de Oostvaardersplassen had gevlogen.

Niet zomaar verboden instellen

Het is te hopen dat het ministerie van I&M – primair verantwoordelijk voor de regelgeving aangaande het gebruik van drones – snel duidelijk maakt aan natuurbeheerders, collega-ministeries en lagere overheden dat het niet mogelijk is om zomaar even een droneverbod aan allerlei natuurbeheerplannen toe te voegen. Zoals we ook hebben aangegeven in ons recente bezwaarschrift zijn er al prima methoden voorhanden om tijdelijk een vliegbeperking in te stellen boven bijvoorbeeld broedgebieden. Een algeheel verbod op drones is niet alleen onrechtmatig maar ook volstrekt buiten proportie en bovendien amper te handhaven.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier