AchtergrondPro

Dit kun je als ROC-light houder verwachten tijdens een bedrijfsinspectie

Wie een ROC-light vergunning toegewezen heeft gekregen, wordt vroeg of laat een keer bezocht door de een inspecteur van de politie of van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Tijdens zo’n bedrijfsinspectie, die in principe vooraf wordt aangekondigd, controleert de inspecteur of alle documentatie aanwezig is en of men zich aan de geldende afstands- en hoogtebeperkingen heeft gehouden. Hoe dat in zijn werk gaat lees je in dit artikel.

Het ROC-light is een vergunning waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Het is dus niet zo dat als je eenmaal een ROC-light toegewezen hebt gekregen, je dan nooit meer te maken krijgt met de ILT of andere handhavende overheidsinstanties. Net zoals in andere sectoren controleert de ILT regelmatig of vergunninghouders wel voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan de betreffende vergunning, zo ook bij mensen die beroepsmatig gebruik maken van drones.

Documenten en flight logs

Tijdens een inspectie van een ROC-light houder wordt er onder andere gekeken of de verplichte documenten aanwezig zijn, zoals het bewijs van inschrijving (BvI), de ontheffing bewijs van luchtwaardigheid (BvL), de geluidverklaring en natuurlijk de ROC-light vergunning zelf. Ook wordt er gecontroleerd of drone(s) en controller(s) die op het ROC-light vermeld staan wel voorzien zijn van het brandplaatje met daarop de PH-registratie en contactgegevens, en of het serienummer van het systeem overeenkomt met het aan de ILT doorgegeven serienummer.

Ook kan de inspecteur vragen vragen om vluchtgegevens te laten zien, denk daarbij aan het uitlezen van de flight logs. Daardoor kan nagegaan worden of men niet in verboden gebieden heeft gevlogen (waaronder CTRs), en of de hoogte- en afstandsbeperkingen (niet hoger dan 50 meter en niet verder dan 100 meter vanaf de piloot plus de minimum horizontale afstand van 50 meter tot derden, zoals mensenmenigten, bebouwing en wegen) wel in acht zijn genomen.

Logboek

Dat laatste roept nog wel wat vraagtekens op. ROC-light houders zijn immers niet verplicht om logboeken van vluchten bij te houden of elektronische flight logs te bewaren. Maar volgens een woordvoerder van de ILT kan dat prima worden ondervangen: “Er zijn meerdere wegen waarlangs wij informatie kunnen verkrijgen over uitgevoerde vluchten (denk aan gemeenten, politie, social media etc). Ook krijgen we vrij vaak vragen van opdrachtgevers en meldingen van andere RPAS operators. Er zijn dus voldoende informatiebronnen over ROC-light operators en de door hen uitgevoerde vluchten. Daarnaast gaan we met andere toezichthouders samenwerken om het toezicht te optimaliseren. Denk daarbij aan het uitwisselen van informatie in het geval van incidenten. Of denk aan het opstellen van gezamenlijke risicoanalyses, zodat het toezicht dáár wordt uitgevoerd, waar het risico het grootst is.”

Gezien het bovenstaande doe je er als ROC-light operator toch verstandig aan om vluchten die beroepsmatig zijn uitgevoerd in een logboek te registreren, zodat je tijdens een inspectie zelf kunt aantonen wanneer en waar je gevlogen hebt, en met welk doel. Waar zo’n logboek aan moet voldoen lees je in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen, bijlage 2 bij artikel 6.

Interventies

Mocht een inspecteur één of meer overtredingen constateren, dan kan dat in het ergste geval leiden tot intrekking van de ROC-light vergunning of oplegging van een bestuurlijke boete. Bij minder ernstige overtredingen deelt de inspectie een waarschuwing uit of wordt de ROC-light houder onder verscherpt toezicht geplaatst. Het volledige overzicht van correctieve maatregelen wordt weergegeven in de zogenaamde interventieladder op de website van de ILT.  

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

5 gedachten over “Dit kun je als ROC-light houder verwachten tijdens een bedrijfsinspectie

 • Dus die geen ROC Light hebben, die laten ze met rust. Super toch, dus geen opleiding volgen. En gewoon door gaan.

  Beantwoorden
 • Kwestie van tijd … ook die beunhazen worden met de tijd opespoor.. Ben
  Gelukkig maar want het wordt tijd dat het kaf van koren wordt gescheiden!

  Beantwoorden
 • Ben,

  Ik heb uit verschillende bronnen begrepen dat partijen welke zonder enige vorm van vergunning vliegen en beelden verkopen/ voor de eigen organisatie gebruiken ook geleidelijk bericht van IL&T ontvangen met een laatste verzoek om 1. te stoppen met de activiteiten of 2. over te gaan tot verkrijgen van een vergunning.

  Op een bijeenkomst van IL&T afgelopen november werd eveneens verkondigd dat men langzamerhand in de gaten begint te krijgen dat het (vanuit het oogpunt van veiligheid en eerlijke marktwerking) relevanter is om te handhaven op de ‘illegale’ vliegers, i.p.v. op hen die reeds over toestemming beschikken. Het lastige is natuurlijk wel dat dit illegale circuit bijzonder langzaam is bloot te leggen (of men dient af te gaan op eindeloos veel filmpjes/sociale media berichten), terwijl handhaving op vergunningsgerechtigden vrij simpel is aangezien men reeds over een lijst daarvan beschikt.

  Beantwoorden
 • zie toch van gecertificeerde vliegers regelmatig beelden boven de 50 meter voorbij komen, toch maar is aan het anoniem melden

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier