KNVvL vreest precedentwerking droneverbod Zeeland 

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) vreest dat het recent uitgevaardigde verbod op recreatieve drones in Zeeuwse Natura 2000-gebieden leidt tot precedentwerking, zeker nu onlangs bekend werd dat de provincie Noord-Holland een vergelijkbaar verbod heeft toegevoegd aan haar natuurbeheerplannen. Mede daarom heeft KNVvL bezwaar aangetekend bij de Staatssecretaris.

Volgens Ronald Overdijk van de KNVvL is het van het grootste belang dat het bezwaar gehonoreerd wordt. “Er bestaat al wetgeving voor het vliegen met drones (en modelvliegtuigen), de “Regeling modelvliegen” en de ‘Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen”. De gestelde hoogte van 1.000 voet is volledig in strijd met deze regelingen. Ook wordt een gerechtelijke uitspraak t.a.v. dronevliegen in een natuurgebied genegeerd. Intussen heeft Provincie Noord-Holland deze beperking voor drones ook al opgenomen in besluiten voor natuurgebieden. Dit is zorgwekkend en schept precedenten.”

In het bezwaarschrift van de KNVvL komen de volgende argumenten aan bod:

  • zorgvuldigheidsbeginsel: er is geen goede belangenafweging gemaakt, en de KNVvL (en andere general aviation partijen) zijn niet vooraf gehoord.
  • ecologische noodzaak: saillant is dat de beperking niet aan militair vliegverkeer wordt opgelegd, terwijl die verstorender is dan luchtsporten. Daarbij worden conclusies uit het “Rapport Waardenburg” en een gerechtelijke uitspraak t.a.v. dronevliegen in een natuurgebied genegeerd.
  • strijdigheid met andere wetgeving: het indelen van het luchtruim is de competentie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, niet van Economische Zaken. In de huidige luchtvaartwetgeving en SERA is de minimum vlieghoogte 500 voet.
  • recht op luchtsportbeoefening: de beperking wordt niet opgelegd aan “noodzakelijke activiteiten”. Die mogen blijkbaar wel verstoren, hetgeen discriminatoir is.
  • gedragscode GA verantwoord vliegen: in deze code staat al vliegen boven 1.000 voet boven natuurgebieden opgenomen, echter op vrijwillige basis. Hierdoor zijn er vrijwel geen klachten, de wettelijke beperking is derhalve onnodig.

Het gehele bezwaarschrift is terug te vinden op de website van de KNVvL.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier