Provinciebestuur Zeeland ontkent stilletjes invoeren droneverbod

Het verbod op het vliegen met drones in de Zeeuwse Natura 2000-gebieden is volgens het provinciebestuur van Zeeland helemaal niet ‘stilletjes’ ingevoerd. Dat meldt het PZC. De Statenfractie van de PVV had de provincie om toelichting gevraagd met betrekking tot het verbod, waar Dronewatch eind december over berichtte. Volgens de provincie is het verbod al in 2015 in het beheerplan Deltawateren gepubliceerd, en kwam het verbod dus niet uit de lucht vallen.

Veel dronevliegers – zowel uit de recreatieve als de professionele hoek – laakten het besluit om grote delen van Zeeland tot verboden gebied voor drones te verklaren. Niet alleen de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen, ook de implicaties ervan stuiten veel dronepiloten tegen de borst. Het kwam de staatssecretaris van Economische Zaken op veel bezwaarschriften te staan, waarvan een groot deel overigens niet ontvankelijk is verklaard.

Beperkingsbesluiten
Het provinciebestuur meldt dat de zogenaamde beperkingsbesluiten, die blijkbaar al in 2015 in de ontwerpwetgeving werden gepubliceerd, eind 2016 ter inzage zijn gelegd met een termijn van zes weken om bezwaar te maken. Ook is de Statencommissie Ruimte, waarin alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd, volgens de provincie destijds mondeling op de hoogte gesteld.

Wat ons betreft is dit antwoord van het provinciebestuur verre van bevredigend. Dronevliegers en andere gebruikers van het luchtruim worden immers niet geacht om op de hoogte te zijn van dergelijke beperkingsbesluiten. Dat was in 2015 niet zo, en dat is ook anno 2017 niet zo, of men nu recreatief of professioneel met drones vliegt. Daarnaast is het lastig uit te leggen dat er in grote delen van de betreffende gebieden wèl pleziervaart mogelijk is, ook al gelden er maximum vaarsnelheden.

Geen mandaat
Bizar is bovendien het feit dat de provincie nog altijd denkt iets te kunnen zeggen over het gebruik van het luchtruim. Volgens het provinciebestuur zijn er namelijk wel degelijk dronevluchten mogelijk in de betreffende gebieden, als er afstemming heeft plaatsgevonden met de provincie. Vervolgens zou er op basis van de Wet natuurbescherming toestemming verleend kunnen worden. Het probleem is echter dat deze wet helemaal niets zegt over drones. Alleen het opzettelijk verontrusten van beschermde diersoorten is iets waarvoor men vanwege de natuurbeschermingswet bekeurd kan worden, al is dat in de praktijk lastig aan te tonen.

Eén van de kernen van ons bezwaar is echter dat noch de provincie, noch het ministerie van Economische Zaken iets te zeggen heeft over het gebruik van het luchtruim. Uiteindelijk is het ministerie van I&M hiervoor verantwoordelijk, en dienen eventuele verboden via bestaande instrumentaria en kanalen ingevoerd te worden. Zo zou er bijvoorbeeld prima met NOTAMs gewerkt kunnen worden, om specifieke gebieden tijdens het broedseizoen te beschermen.

Behandeling bezwaarschrift
De behandeling van de bezwaarschriften van belanghebbenden is overigens nog altijd niet afgerond. Het kan echter nog wel even duren voordat er uitsluitsel volgt, want onlangs liet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weten meer tijd nodig te hebben voor het formuleren van een inhoudelijke reactie.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

1 gedachte over “Provinciebestuur Zeeland ontkent stilletjes invoeren droneverbod

  • 6 februari 2017 om 22:41
    Permalink

    Deze huichelachtige houding van de provincie is bizar, omdat men daar er nog steeds opzettelijk van uit gaat dat de gemiddelde burger-dronepiloot voortdurend alle kranten / overheidspublikaties blijft doornemen om te ontdekken welke verboden er weer op stapel staan.
    Dit gedrag, dat als het uitkomt steeds weer naar voren wordt geschoven om het eigen falen af te dekken, dient afgestraft te worden met een Face Book actie die de houding van de provincie aan de kaak stelt!

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier