BedrijvengidsOok ROC-light opleidingen en verzekeringen! Zoek bedrijf

Rijkswaterstaat ziet wel wat in drones aan een touwtje

Als het aan Rijkswaterstaat ligt worden er pragmatische maatregelen bedacht om het vliegen met drones mogelijk te maken op plekken waar dat nu nog niet mag. Zo zouden tethered drones – ofwel drones aan een touwtje – een oplossing kunnen zijn om opnamen te maken vanuit de lucht, zonder dat het gevaar bestaat dat de drone wegvliegt. Dat zou ideaal zijn voor bijvoorbeeld het monitoren van verkeersstromen.

Inzet drones bekijken vanuit breder perspectief
Deze en andere conclusies worden getrokken in een verslag van een workshop die begin december 2016 plaatsvond. Eerder deed Dronewatch al verslag van deze bijeenkomst, en de bevindingen van de workshopdeelnemers werden later ook opgetekend door de werkgroep drones, een initiatief van Rijkswaterstaat. Het verslag van deze werkgroep kan hier gedownload worden.

Volgens Aad van den Burg van Rijkswaterstaat moet de inzet van drones bekeken worden vanuit een breder perspectief dan nu vaak het geval is. “Natuurlijk bestaat er een kans dat een drone een keer crasht en schade veroorzaakt. Maar als de inzet van drones betekent dat er bijvoorbeeld verkeersongevallen tijdens wegwerkzaamheden kunnen worden voorkomen, dan moet je toch een andere afweging maken als het gaat om risico’s en gevolgen met betrekking tot de inzet van drones.”

Tethered drones
Volgens de deelnemers van de sessie moet er daarom gekeken worden naar pragmatische oplossingen. Zo zou een drone die middels een kabel verbonden is aan het grondstation (‘tethered drones’) inherent veilig opgelaten kunnen worden nabij een snelweg of in een CTR. Ook zouden drones uitgerust kunnen worden met parachutes, zodat de impact van een crash minimaal is, mocht het toch een keer misgaan.

Een ‘tethered drone’ kan niet wegvliegen en kan veel langer in de lucht blijven, doordat stroom via de kabel wordt toegevoerd. Bron: Elistair

Daarnaast zou er meer praktijkonderzoek gedaan moeten worden naar verschillende scenario’s. Zo moet duidelijk worden of een drone nou echt zoveel gevaar oplevert voor een schip of een trein. Pas als daar meer inzicht in is, kunnen bredere risico-afwegingen gemaakt worden en alternatieve mitigerende maatregelen ontwikkeld worden.

Leren van andere sectoren
Vanuit de dronesector zou er ook meer gekeken moeten worden naar wat er in andere sectoren aan onderzoek gebeurt. Van den Burg: “In de automotive sector worden testen gedaan om te zien of autoruiten bestand zijn tegen een impact van buitenaf. Mogelijk kunnen we deze kennis benutten bij het inschatten van de gevolgen van een onverhoopte crash met een drone. Er valt ook wel eens een stuk steen van een vrachtwagen af en dit leidt niet meteen tot grote ongevallen. Hooguit tot schade aan de ruit en een geschrokken automobilist.”

6 Comments

    • Wiebe de Jager

Leave a Reply

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.