Nieuws

‘Drone beschieten boven eigen terrein is onrechtmatige daad’

Mag je met je luchtbuks op een drone schieten als die hinderlijk boven je achtertuin hangt? Die vraag lag onlangs voor bij een rechtbank in Gelderland. Een complex vraagstuk, waarbij niet alleen het eigendomsrecht, maar ook de privacywetgeving om de hoek komt kijken.

Burenruzie

Aanleiding voor de rechtszaak is een uit de hand gelopen burenruzie. Een man had met zijn drone boven de tuin van de buren gehangen. Toen de dronepiloot na afloop de beelden bekeek, zag hij dat een buurjongen met een buks op het toestel had geschoten, met – volgens de bezitter van de drone – enige beschadigingen tot gevolg. De man spande daarop een zaak  aan tegen de buren, maar die beweerden vervolgens in hun privacy te zijn aangetast door de drone, en eisten op hun beurt een schadevergoeding.

Een lastige casus: in de regelgeving voor het vliegen met drones wordt immers niet gesproken over een verbod op het vliegen boven iemands privéterrein. En op het gebied van privacybescherming zijn er geen specifieke bepalingen voor drones opgenomen in de wetgeving, alhoewel het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) volgens de rechter voldoende handvatten biedt: de aanwezigheid van de drone, of die nu opnamen maakt of niet, “zorgt voor een gevoel van onvrijheid waarvan men in de eigen woning gevrijwaard behoort te blijven.” Maar dat is nog geen aanleiding om dan maar voor eigen rechter te gaan spelen.

Beiden partijen fout

Volgens de rechter zijn beide partijen derhalve fout: de dronepiloot had niet boven de tuin van de buurman mogen vliegen, en de buurman had niet op de drone mogen schieten. In de bewoordingen van de rechter: “Een inbreuk op het recht op privacy is niet minder of zwaarder dan de inbreuk op het eigendomsrecht.” De conclusie van de rechter is dan ook dat “de beide onrechtmatige handelingen samen de schade aan de drone hebben veroorzaakt.”

De rechter vindt dan daarom dat beide partijen voor de geleden schade aan de drone moeten opdraaien. Maar dat is meteen een volgend discussiepunt: het is helemaal niet bewezen dat de schade aan de drone daadwerkelijk veroorzaakt is door de beschieting. En ondertussen moet de dronepiloot zijn beelden afstaan aan de buurman, met een dwangsom van €100 voor iedere dag dat deze niet geleverd worden. Ook eist de rechter een boete van €250 voor elke toekomstige dronevlucht boven het huis van de buren.

Conclusie

Een eerste voorzichtige conclusie uit deze casus is dat het niet geoorloofd is om zelf het heft in eigen hand te nemen en een drone die de rust of de privacy verstoort uit de lucht te halen, ook niet als die drone boven ‘eigen terrein’ vliegt. Een andere conclusie is dat het EVRM blijkbaar best veel handvatten biedt om een (vermeende) inbreuk op de privacy door een drone civielrechtelijk aan te pakken. Iets dat in de toekomst ongetwijfeld nog veel vaker zal gebeuren, zeker nu steeds meer mensen beschikken over (camera)drones. Jammer is alleen wel dat de rechter de plank misslaat als het gaat om de Regeling micro- en minidrones; die betreft immers alleen het beroepsmatig gebruik van drones, niet particulier uitgevoerde vluchten.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

1 gedachte over “‘Drone beschieten boven eigen terrein is onrechtmatige daad’

  • De rechter stelt in de aanhavige uitspraak “dat het vliegen met de drone met camera [..] boven [andermans] perceel [..] , zodanig dat [deze] en zijn huisgenoten zich bespied kunnen voelen, als onrechtmatig [..] moet worden beoordeeld”. Dat is aanmerkelijk concreter dan het in het artikel gestelde, namelijk dat “het EVRM blijkbaar best veel handvatten biedt om een (vermeende) inbreuk op de privacy door een drone civielrechtelijk aan te pakken”. Met deze uitspraak wordt het vliegen met drones die zijn uitgerust met een camera, of deze nu ‘aan’ staat of ‘uit’, boven andermans perceel en met zicht op het leefgebied van anderen, als onrechtmatig aangeduid.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier