BedrijvengidsOok ROC-light opleidingen en verzekeringen! Zoek bedrijf

Dronewatch roept Dijksma op om nieuwe drone-beperkingen te schrappen

Als het aan staatssecretaris Dijksma ligt worden er binnenkort striktere regels ingevoerd voor het recreatief vliegen met drones. Zo zou men nog maar 50 meter hoog en 100 meter ver mogen vliegen, net zoals ROC-light vliegers. Dronewatch is het niet eens met dit beleidsvoornemen en heeft per brief protest aangetekend. Wil jij ook je mening laten horen? Het is nog tot 29 mei mogelijk om te reageren op de internetconsultatie.

Niet overdreven restrictief
Het spreekt voor zich dat Dronewatch een groot voorstander is van een veilige en verantwoorde integratie van drones in het luchtruim. Maar dan moet het beleid voor onbemande luchtvaartuigen, of daar nu recreatief of professioneel mee gevlogen wordt, niet overdreven restrictief gemaakt worden: niet alleen leidt dit tot onbegrip bij veel dronevliegers, ook is de handhaafbaarheid zeer problematisch en het is helemaal niet bewezen dat de veiligheid voor ander luchtverkeer of personen op de grond door de voorgestelde aanpassingen verhoogd wordt.

Daar komt bij dat al de voorgestelde restricties in de Regeling modelvliegen feitelijk alleen de goed geïnformeerde dronevliegers treffen. Juist deze doelgroep zorgt voor weinig problemen. Het zijn de ‘cowboys’, de mensen die geen enkel idee hebben van de regelgeving, die voor problemen zorgen. Door nieuwe restricties in te voeren wordt dus de verkeerde groep mensen getroffen. Om de ongelijkheid tussen recreanten en ROC-light vliegers op te heffen, pleiten we ervoor om voor ROC-light vliegers ook een maximale vlieghoogte van 120 meter en een VLOS-criterium in te stellen.

Voorlichten en handhaven
Wat Dronewatch betreft zou de staatssecretaris zich beter kunnen richten op nog betere voorlichting (zoals het verplicht stellen van het meeleveren van de flyer over verantwoord dronegebruik bij de verkoop van drones) en het beter handhaven van de bestaande regels. Ook bij mediaorganisaties, want op tv zijn er te pas en te onpas illegaal gemaakte dronebeelden te zien, iets wat niet bepaald bijdraagt aan het besef van regels bij de mensen thuis.

Ons pleidooi samengevat:

  • Laat in de Regeling modelvliegen de maximale vlieghoogte op 120 meter en voer geen horizontale afstandsbeperking in, anders dan het VLOS-criterium.
  • Verruim de mogelijkheden van ROC-light vliegers ten aanzien van maximale vlieghoogte en afstand, om zodoende het verschil met recreanten weg te nemen.
  • Laat voor professionals de mogelijkheid bestaan om operaties uit te voeren nabij ongecontroleerde luchthavens, als daarvoor geen bezwaar bestaat bij de havenmeester.

Meer weten? Lees dan onze volledige reactie. Wil je zelf ook reageren op de voorgestelde beperkingen? Doe dat dan voor 29 mei, via deze link. Je kunt je uiteraard laten inspireren door onze argumenten, maar ook in je eigen woorden duidelijk maken waarom je het niet eens bent met de nieuwe beperkingen. Dat hoeft niet per se per brief; je kunt je commentaar ook in een tekstveld kwijt.

5 Comments

Leave a Reply

Skytools
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.