Regering-Trump wil drones kunnen ‘volgen, besturen en vernietigen’

Als het aan president Trump ligt, wordt er binnenkort een wet ingevoerd die de Amerikaanse overheid het recht geeft om drones te kunnen volgen, de besturing over te nemen of zelfs op afstand te vernietigen. Daartoe is een concept wettekst opgesteld die momenteel bestudeerd wordt door een aantal congrescomités.

Binnenlandse veiligheid

De voorgestelde wetgeving maakt deel uit van de National Defense Authorization Act, die de overheid vergaande mogelijkheden geeft als het gaat om de binnenlandse veiligheid. De nieuwe wet gaat specifiek over het gevaar dat zou uitgaan van ongewenste drones. Daarom zouden lokale handhavers het mandaat moeten krijgen om niet alleen de besturing over te nemen van drones, maar ook om drones inclusief hun payload in beslag te nemen of zelfs op afstand te vernietigen.

De conceptwet voorziet ook in het voorkomen van mogelijke juridische claims naar aanleiding van zulke maatregelen. De wet ontneemt rechtbanken simpelweg de bevoegdheid om zaken te behandelen die aangespannen worden door drone-eigenaren en bedrijven die schade of materiële verliezen ondervinden als gevolg van het preventieve overheidshandelen.

Aanslagen voorkomen

Met de wet wil de regering Trump voorkomen dat drones worden gebruikt om aanslagen te plegen of drugs te smokkelen. Maar ook drones die nabij vliegvelden vliegen of inbreuk maken op de privacy van derden zouden door de wet onschadelijk gemaakt moeten kunnen worden. De vraag is echter of de overheid niet een veel te vergaand mandaat krijgt, zeker gezien het feit dat mensen het recht wordt ontnomen om tegen een misser in beroep te gaan.

Wereldwijd maken meer overheden zich zorgen over drones die door kwaadwillenden worden bestuurd. Om dergelijke drones tijdig onschadelijk te maken worden er roofvogels en anti-drone guns ingezet. Ook het uit de lucht schieten van drones met lasers en het opvangen van drones met vangnetdrones wordt onderzocht. Er zal echter altijd sprake zijn van een kat-en-muisspel.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier