Nieuws

Droneverbod in Zeeuwse Natura 2000-gebieden deels teruggedraaid

Het verbod op dronevluchten boven de Zeeuwse Natura 2000-gebieden, dat begin dit jaar stilletjes werd ingevoerd, is deels teruggedraaid. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft naar aanleiding van de ruim 1.000 bezwaren die binnenkwamen op het verbod besloten om de regels enigszins te versoepelen. Dat betekent dat er alsnog met drones gevlogen mag worden boven grote delen van het deltagebied. Alleen boven rust- en foerageergebieden van vogels en zeehonden blijft het verbod van kracht.

Natura 2000-gebieden
Het verbod, dat op 11 november 2016 werd ingevoerd, betekende een eind aan alle recreatieve en professionele dronevluchten boven het Haringvliet, Grevelingen, Hollands Diep, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe, Veerse Meer en Duinen Goeree & Kwade Hoek, ofwel de Zeeuwse Natura 2000-gebieden. Nadat het verbod stilletjes was aangekondigd in de Staatscourant tekenenden belangenverenigingen als de KNVvL, AOPA, DARPAS en ook Dronewatch direct protest aan bij de staatssecretaris van Economische Zaken, uit wiens koker het verbod kwam.

Kern van het bezwaar was dat het droneverbod veel te verstrekkend was en dat bovendien helemaal niet is aangetoond dat drones verstorend werken op de natuur, zeker niet op plaatsen waar ook (recreatief) weg- en waterverkeer is toegestaan. Bovendien was het verbod niet in lijn met de regels zoals die opgesteld zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat samen met Defensie het uiteindelijke mandaat heeft over het luchtruim.

Het droneverbod zoals dat in november 2016 werd ingevoerd trof grote delen van Zeeland.

‘Drones niet per se verstorend’
De oproep van Dronewatch en andere belangenverenigingen zorgde voor een stortvloed aan protestbrieven, 1.053 in totaal. Die hebben effect gehad: de staatssecretaris heeft naar aanleiding van de vele bezwaren een nota laten opstellen waarin staat dat drones niet per se verstorend zijn voor vogels of zeehonden. Dat geldt helemaal als de drone wordt bestuurd door een professionele gebruiker.

“Gelet op de grote hoeveelheid bezwaren die ik over dit onderwerp heb ontvangen, ben ik mij ervan bewust geworden dat voor het hobbymatig vliegen met drones boven de Deltawateren grote belangstelling bestaat”, schrijft Van Dam in de betreffende nota. ‘Ik heb om die reden onderzocht of ik toch ruimte kon vinden om het vliegen met een drone mogelijk te maken in de Deltawateren. De conclusie is dat dit alleen kan buiten de rust- en foerageergebieden.”

Overwinning voor de recreatieve dronevliegers
Het deels terugdraaien van het verbod kan gezien worden als een duidelijke erkenning van de recreatieve dronegemeenschap in Nederland, die eigenlijk niet of nauwelijks georganiseerd is. De protestacties van Dronewatch en anderen hebben echter alsnog gezorgd voor een helder en eensgezind geluid naar de overheid, namelijk dat veel dronevliegers te goeder trouw opereren en helemaal niet uit zijn op het verstoren van de rust in natuurgebieden, maar wel de mogelijkheid willen hebben om op plekken waar dat prima kan mooie opnamen te maken of gewoon gezellig te vliegen.

Wiebe de Jager van Dronewatch is blij met het deels terugdraaien van het verbod. “Het is volkomen begrijpelijk dat het verbod blijft gelden voor gebieden waar vogels en zeehonden foerageren en rusten. Maar daarbuiten is er genoeg ruimte om met drones te vliegen, zowel hobbymatig als professioneel. Het is fijn dat de staatssecretaris dit nu ook erkent. Het is te hopen dat ook beheerders van andere natuurgebieden in Nederland inzien dat natuur en drones prima samen kunnen gaan. Daarover blijven we graag in gesprek. Maar wie eenzijdig verstrekkende verboden afkondigt kan een storm van protest verwachten.”

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

10 gedachten over “Droneverbod in Zeeuwse Natura 2000-gebieden deels teruggedraaid

 • Marnix Verschraegen

  Bestaat er nu een kaartje waar men wel en niet mag vliegen boven natura 2000 gebieden ?

  Beantwoorden
 • Kijk, blijkbaar werkt het dus inderdaad.
  Eerlijk gezegd, had ik het niet verwacht, maar ben hier wel blij mee voor iedereen die met een drone vliegt!

  Beantwoorden
 • Dronewatch (Wiebe) Hartelijkdank voor de inzet.

  Met in acht neming van natuur, flora, en fauna, weer heerlijk vliegen op het strand en aan de dijk YES..
  mvgr Kobus uut Krabbendijke (zeeland)

  Beantwoorden
 • Is er een kaart of een concreet iets waarin het verschil zichtbaar is met het originele verbod?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Nog niet, maar zodra zo’n kaart beschikbaar is dan laten we dat direct weten op Dronewatch

   Beantwoorden
 • Staatssecretaris Martijn van Dam moet dat kaartje maar gauw leveren .. de zomer is half voorbij. en wie A zegt .. nou ja, dat snappen we allemaal wel ..

  Beantwoorden
   • Beste Wiebe, dit is een kaart waarin Natura2000 in Zeeland staat, met daarbij behorende nofly-zones. Maar waar vind ik een totale Natura2000 noflyzone kaart voor heel NL? Zou te gek zijn!

    Beantwoorden
    • Avatar foto Wiebe de Jager

     Het is momenteel nogal onduidelijk hoe het nu precies zit met drone-restricties in N2000-gebieden. Veel Natura 2000 beheerorganisaties stellen inmiddels dat er een verbod geldt voor de gehele gebieden maar dat is volgens mij iets wat geen stand houdt bij een rechter. Het zal nog wel even duren voordat er meer duidelijkheid komt.

     Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier