BedrijvengidsOok ROC-light opleidingen en verzekeringen! Zoek bedrijf

ROC-houders mogen mogelijk nog dit jaar dichter op objecten vliegen

Bedrijven die beschikken over een volledig RPAS Operator Certificate (ROC) mogen mogelijk nog dit jaar dichter op objecten vliegen dan nu is toegestaan. De minimum afstand gaat dan naar 25 meter. Dit was tot op heden 150 meter, indien men niet beschikte over aanvullende ontheffingen. Dankzij de voorgestelde aanpassing komen er meer mogelijkheden voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden.

Klein aantal bedrijven
De voorgestelde wijziging in de regelgeving betreft een kleine doelgroep. Het gaat immers om bedrijven met een volledig ROC (dus niet het ROC-light). Op het moment van schrijven betreft dat slechts 39 bedrijven. Deze bedrijven hebben flink geïnvesteerd in opleidingen, gecertificeerde toestellen, verzekeringen en bedrijfshandboeken. Daardoor hebben ROC-houders in principe meer mogelijkheden voor het uitvoeren van vluchten met een beroepsmatig karakter.

Er zitten echter nog wat vreemde onregelmatigheden in de huidige regeling, waaronder de eis dat operators met een volledig ROC minstens 150 meter afstand moeten houden van bebouwing, mensenmenigten en wegen. Dat terwijl voor ROC-light houders een minimumafstand van 50 meter geldt. Aan die ongelijkheid moet de nieuwe regeling een eind maken. Het gaat daarbij om onbemande toestellen met een maximale massa van 25 kg. Voor die toestellen gaat een minimumafstand van 25 meter gelden. Voor zwaardere systemen (25-150 kg) is de minimale afstand 50 meter.

Internetconsultatie
De wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen in verband met het verruimen van de mogelijkheden voor gecertificeerd drone gebruik ligt momenteel ter consultatie voor aan de beroepsgroep. Op de pagina waar de internetconsultatie staat aangekondigd is de volgende toelichting geplaatst:

“De markt voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen systemen groeit heel erg snel de afgelopen jaren. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil deze groei faciliteren door stapsgewijs de regelgeving aan te passen en zo meer ruimte voor professioneel gebruik van drones te bieden. Daarnaast vindt verruiming van het regime plaats vanwege behoefte bij operators en bij gebruikers van drones services, om hoger in de buitenste ring van de civiele Control Zones (CTRs) van een luchthaven te vliegen.

Het doel is om de regelgeving voor gecertificeerde drone operators (ROC houders) aan te passen, zodat de luchtverkeersregels versoepeld worden. Hiervoor worden de minimale afstanden die een drone in acht moet nemen ten opzichte van aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten en wegen verkleind naar 25 meter.”

Ook wordt de regelgeving aangepast ten behoeve van het uitvoeren van inspecties aan objecten die in een CTR staan: “Om bijv. inspecties aan hoge objecten uit te voeren is het noodzakelijk om in de regelgeving dergelijke objecten uit te zonderen van het verbod om hoger dan 45 meter in de buitenste ring van civiele CTRs te vliegen. We regelen dan dat het toegestaan is om binnen een straal van 25 meter rond en tot 5 meter boven het hoogste punt van het obstakel te vliegen.”

Feedback geven
Het is nog mogelijk om tot 30 augustus feedback te geven op de voorgestelde wijziging. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport zou de nieuwe regeling al op 1 oktober ingevoerd moeten worden, alhoewel de wijziging pas definitief is als deze is gepubliceerd in de Staatscourant.

7 Comments

    • Wiebe de Jager
    • Wiebe de Jager
    • Wiebe de Jager

Leave a Reply

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.