ProRegelgeving

ROC-houders mogen mogelijk nog dit jaar dichter op objecten vliegen

Bedrijven die beschikken over een volledig RPAS Operator Certificate (ROC) mogen mogelijk nog dit jaar dichter op objecten vliegen dan nu is toegestaan. De minimum afstand gaat dan naar 25 meter. Dit was tot op heden 150 meter, indien men niet beschikte over aanvullende ontheffingen. Dankzij de voorgestelde aanpassing komen er meer mogelijkheden voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden.

Klein aantal bedrijven
De voorgestelde wijziging in de regelgeving betreft een kleine doelgroep. Het gaat immers om bedrijven met een volledig ROC (dus niet het ROC-light). Op het moment van schrijven betreft dat slechts 39 bedrijven. Deze bedrijven hebben flink geïnvesteerd in opleidingen, gecertificeerde toestellen, verzekeringen en bedrijfshandboeken. Daardoor hebben ROC-houders in principe meer mogelijkheden voor het uitvoeren van vluchten met een beroepsmatig karakter.

Er zitten echter nog wat vreemde onregelmatigheden in de huidige regeling, waaronder de eis dat operators met een volledig ROC minstens 150 meter afstand moeten houden van bebouwing, mensenmenigten en wegen. Dat terwijl voor ROC-light houders een minimumafstand van 50 meter geldt. Aan die ongelijkheid moet de nieuwe regeling een eind maken. Het gaat daarbij om onbemande toestellen met een maximale massa van 25 kg. Voor die toestellen gaat een minimumafstand van 25 meter gelden. Voor zwaardere systemen (25-150 kg) is de minimale afstand 50 meter.

Internetconsultatie
De wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen in verband met het verruimen van de mogelijkheden voor gecertificeerd drone gebruik ligt momenteel ter consultatie voor aan de beroepsgroep. Op de pagina waar de internetconsultatie staat aangekondigd is de volgende toelichting geplaatst:

“De markt voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen systemen groeit heel erg snel de afgelopen jaren. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil deze groei faciliteren door stapsgewijs de regelgeving aan te passen en zo meer ruimte voor professioneel gebruik van drones te bieden. Daarnaast vindt verruiming van het regime plaats vanwege behoefte bij operators en bij gebruikers van drones services, om hoger in de buitenste ring van de civiele Control Zones (CTRs) van een luchthaven te vliegen.

Het doel is om de regelgeving voor gecertificeerde drone operators (ROC houders) aan te passen, zodat de luchtverkeersregels versoepeld worden. Hiervoor worden de minimale afstanden die een drone in acht moet nemen ten opzichte van aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten en wegen verkleind naar 25 meter.”

Ook wordt de regelgeving aangepast ten behoeve van het uitvoeren van inspecties aan objecten die in een CTR staan: “Om bijv. inspecties aan hoge objecten uit te voeren is het noodzakelijk om in de regelgeving dergelijke objecten uit te zonderen van het verbod om hoger dan 45 meter in de buitenste ring van civiele CTRs te vliegen. We regelen dan dat het toegestaan is om binnen een straal van 25 meter rond en tot 5 meter boven het hoogste punt van het obstakel te vliegen.”

Feedback geven
Het is nog mogelijk om tot 30 augustus feedback te geven op de voorgestelde wijziging. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport zou de nieuwe regeling al op 1 oktober ingevoerd moeten worden, alhoewel de wijziging pas definitief is als deze is gepubliceerd in de Staatscourant.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

7 gedachten over “ROC-houders mogen mogelijk nog dit jaar dichter op objecten vliegen

 • Al met al een zeer positieve ontwikkeling waar een zekere mate van erkenning en vertrouwen uit blijkt die zeer zal worden gewaardeerd door de sector. Toch vallen een aantal zaken op:

  De afstand tot auto(snel)wegen, 80km+ wegen, aaneengesloten bebouwing en mensenmenigten wordt met maar liefst 500% verlaagd; van 150m naar 25m. Echter, de huidig geldende afstandsbeperking tot kunstwerken, spoorlijnen, voer- en vaartuigen en haven- en industriegebieden blijft ongewijzigd op 50m. Welke rationale ligt hieraan ten grondslag? M.i. is de gevaarzetting m.b.t. kunstwerken, en de overig genoemde zaken in mindere mate, tenminste gelijkwaardig aan maar mogelijk zelfs lager dan voor die zaken waarvoor de afstandsbeperking wél wordt verkleind. Waarom wordt de afstand tot kunstwerken, en tot spoorlijnen, voer- en vaartuigen en haven- en industriegebieden in mindere mate, niet ook verlaagd tot 25m voor RPA’s waarvan de totale massa ten hoogste 25 kg bedraagt?

  Er lijkt tevens enige discrepantie te bestaan tussen het verlagen van de afstandsbeperking tot 25m voor auto(snel)wegen en 80km+ wegen enerzijds en de instandhouding van restricties (i.e. 50m) omtrent voertuigen anderzijds. De verlaging naar 25m voor bovengenoemde type wegen wordt vrijwel teniet gedaan daar de afstandsbeperking voor voertuigen (50m), welke aanwezig zijn op deze in gebruik zijnde wegen, behouden blijft. Waarom wordt de afstand tot voer- en vaartuigen niet óók teruggebracht tot 25m voor RPA’s waarvan de totale massa ten hoogste 25 kg bedraagt?

  Tot slot valt op dat de in de internetconsultatie van 5 mei jl. genoemde zaken, inzake voorgestelde wijzigingen in zowel de Regeling Modelvliegen als de Regeling op Afstand Bestuurde Luchtvaartuigen, met betrekking tot het wijzigen van de NOTAM verplichting, niet zijn opgenomen in deze conceptregeling. Is dit de normale gang van zaken wanneer een wijziging reeds is opgenomen in een andere conceptregeling/ consultatie, of kan hieruit worden afgeleid dat wordt afgezien van deze wijziging?

  Beantwoorden
 • Hi, ik ben nieuw op de site en geïnteresseerd om foto’s voor makelaars van huizen te maken met drones met een ROC-light.

  Ik heb niet echt verstand van de materie, maar wat ik op de verschillende sites lees is dat je als particulier van alles mag met een drone, maar als drone bestuurder met een ROC (light) dat je aan strengere regels moet voldoen.

  Volgens mij zou het juist andersom moeten zijn, kan iemand hier iets over zeggen of zie ik het verkeerd? Betekent dit dat een ROC-light vlieger geen films van villa’s mag maken omdat je altijd 50 meter er vanaf dient te zijn?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Hoi Martijn, wat je zegt is correct: op dit moment (augustus 2017) mag je als recreatieve vlieger meer dan als een beroepspiloot met ROC-light. Daar komt waarschijnlijk wel verandering in, maar de regelgeving is nog niet aangescherpt. Het beroepsmatig filmen van huizen is in de praktijk erg lastig, aangezien je 50m afstand moet houden van zowel aaneengesloten bebouwing als van 50, 80, 100 km wegen als snelwegen. Dus alleen vrijstaande huizen gelegen aan 30 en 60 km wegen komen in aanmerking, mits deze niet in een no-fly zone liggen.

   Beantwoorden
 • Bedankt voor je snelle reactie Wiebe.
  Geldt de minimale afstand van het vliegen van 50 meter van een gebouw voor een ROC-light ook wanneer het gebouw van de opdrachtgever is?

  Daarnaast, ik kan me voorstellen dat je wel als particulier boven je eigen huis mag vliegen of is dat ook verboden?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Gek genoeg maakt het geen ene moer uit wat de eigenaar van het object in kwestie ervan vindt. Je hebt als grondeigenaar namelijk niets te zeggen over het luchtruim. Dus de luchtvaartwetgeving maakt geen onderscheid hierin.

   Beantwoorden
 • Haha duidelijk 🙂
  Dus voor zover ik begrijp gaat in oktober er een versoepeling plaatsvinden alleen voor de ROC vliegers, zij mogen dan 25 meter van een gebouw af vliegen. (ROC light blijft 50 meter van een gebouw af)

  Betekent dit dat je als ROC light vlieger wel 50 meter boven een huis mag vliegen of moet je er 50 meter hemelsbreed van vandaan blijven?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier