Regelgeving

Britse dronepiloten moeten toestel gaan registreren en examen afleggen

Begin 2018 wordt er in Groot-Brittanië nieuwe wetgeving voor het gebruik van drones ingevoerd. Die wetgeving bepaalt onder meer dat alle drones die meer dan 250 gram wegen ingeschreven moeten worden in een register. Ook moeten dronegebruikers verplicht een theorie-examen met betrekking tot de luchtvaartveiligheid doorlopen. Tevens krijgen politieagenten een uitgebreider mandaat als het gaat om handhaving.

Register
De nieuwe wetgeving werd aangekondigd door luchtvaartminister Liz Sugg. Volgens haar hebben drones veel maatschappelijk potentieel, maar moeten er wel maatregelen genomen worden om de veiligheid en privacy te waarborgen.

Als onderdeel van de nieuwe regelgeving, die begin volgend jaar wordt ingevoerd, zouden alle drones die meer wegen dan 250 gram ingeschreven moeten worden in een nationaal register. Die maatregel zou ervoor moeten zorgen dat dronepiloten zich verantwoordelijker gaan gedragen.

Educatie en handhaving
Een ander onderdeel van de wetgeving betreft educatie van dronepiloten. Voordat men met een drone gaat vliegen zou men eerst een verplicht theorie-examen moeten afleggen, waarin luchtvaartwetgeving en veiligheidsaspecten met betrekking tot het vliegen met drones aan de orde komen. Ook moeten dronevliegers gebruik gaan maken van apps die informatie bevatten over waar er wel en niet gevlogen mag worden.

De politie zou meer mogelijkheden krijgen om op te treden tegen illegaal gebruik van drones. Zo zou de politie het recht krijgen om lokaal een tijdelijk verbod op dronevluchten uit te vaardigen, en mogen drones of onderdelen van drones in beslag worden genomen als daarmee bewijsmateriaal voor mogelijk illegaal uitgevoerde vluchten verkregen kan worden.

Tot slot wil de overheid in overleg treden met fabrikanten van drones, om te bespreken hoe geofencing ervoor kan zorgen dat er geen drones meer vliegen nabij luchthavens of boven de 400 voet (120 meter).

Luchtvaartminister Liz Sugg bekijkt een drone. Bron: gov.uk

Reactie piloten en DJI
De Britse pilotenorganisatie BALPA reageert verheugt op de nieuwe wetgeving. Volgens hen zijn er dit jaar al 81 voorvallen geregistreerd waarbij drones waren betrokken. BALPA-voorzitter Brian Strutton: “Deze maatregelen zijn een stap in de goede richting. Maar totdat de nieuwe wetgeving is ingevoerd bestaat er wel een serieuze kans op ongelukken.”

Een woordvoerder van DJI waarschuwt dat de nieuwe regelgeving ‘lastig te handhaven’ is, met name eventuele hoogterestricties. “Maar het goede nieuws is dat we als industrie niet machteloos staan. We zijn al in staat om softwarematig hoogtebeperkingen op te leggen.”

Onbekend met Drone Code
Daar komt bij dat veel Britse dronevliegers sowieso niet bekend zijn met de actuele regelgeving. “Cursisten zijn vaak verbaasd als ze horen hoeveel regels er al zijn voor het gebruik van drones”, stelt drone-opleider Elliott Corke. “Het is jammer dat de huidige Drone Code weinig bekendheid geniet.”

Volgens Corke is er vooral behoefte aan praktijktraining. “Mensen lezen de handleiding niet en weten ook niet welke veiligheidsmaatregelen er genomen moeten worden. Veel mensen weten daardoor niet wat ze moeten doen als hun drone niet goed werkt.”

Kritiek
Vanuit de dronecommunity is er veel kritiek op de voorgestelde strengere regelgeving. Ten eerste zou men zich baseren op ongefundeerde cijfers als het gaat om voorvallen. Critici wijzen er tevens op dat een verplichte registratie niets uithaalt tegen personen met kwade intenties, en zou de ondergrens van 250 gram nergens op gebaseerd zijn. Ook zijn maatregelen als geofencing en softwarematige hoogtebeperking eenvoudig te omzeilen. Tot slot vragen veel dronevliegers zich af hoe de nieuwe regels gehandhaafd gaan worden, aangezien er nu al amper gehandhaafd wordt.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier