#advInterview

Ronald Termaat (KNVvL): “Je komt als dronesector alleen verder als je gezamenlijk optrekt”

Ruim een eeuw geleden werd de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) opgericht. De vereniging houdt zich met alle takken van luchtvaart bezig, waaronder modelvliegsport en sinds een paar jaar ook met drones. Dronewatch vroeg directeur Ronald Termaat wat de KNVvL precies doet voor dronevliegend Nederland.

Wat is de KNVvL? Voor wie is de vereniging bestemd?

“De KNVvL is een vereniging voor alle luchtvarenden in Nederland. De vereniging werd in 1907 opgericht. In die tijd was er nog geen luchtvaartwetgeving, dus die hebben we in de loop der jaren samen met de overheid en andere partijen ontwikkeld. Het was in die tijd echt pionieren. Grote organisaties zoals KLM, de luchtmacht en het NLR komen allemaal voort vanuit de KNVvL. Vanaf de jaren ‘70 van de vorige eeuw zijn we opgeschoven naar recreatief vliegen en vliegsport. Daar hoort ook modelvliegsport bij, en nu dus ook drones.”

Een stukje luchtvaarthistorie: foto’s ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de KNVvL (1912)

Sinds wanneer houdt de KNVvL zich met drones bezig?

“Aanvankelijk werden drones geschaard onder de Regeling modelvliegen, die er mede dankzij ons is gekomen. Maar in 2013 wilde de overheid die regeling plotseling sterk aanscherpen, omdat men bang was dat drones de troonsbestijging van Koning Willem-Alexander zouden verstoren. We hebben er toen heel hard voor gelobbyd dat de regeling mocht blijven bestaan, want anders zou het helemaal afgelopen zijn met het hobbymatig vliegen met drones buiten de modelvliegvelden.

Daaruit is het idee ontstaan om het recreatief vliegen met drones los te koppelen van het professioneel vliegen met drones, zodat er voor de beide groepen verschillende regels konden komen. Maar dan moest er voor die professionals wel iets geregeld worden, want het traject van toestelkeuringen, opleidingen en certificeringen was veel te duur. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het ROC-light, iets waar we samen met DARPAS voor geknokt hebben. Ook hebben we een Afdeling drones opgericht.

De KNVvL heeft inmiddels honderden ROC-light theorie-examens afgenomen en op deze wijze bijgedragen aan de ontwikkeling van het professionele dronevliegen in Nederland.”

Op welke wijze behartigt de KNVvL de belangen van dronevliegers?

“Achter de schermen zijn we continu in gesprek met onder andere de Europese luchtvaartorganisatie EASA en met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om ervoor te zorgen dat iedereen – dus ook dronevliegers – op een veilige manier gebruik kan maken van het luchtruim. Er is voortdurend sprake van nieuwe technologische innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de luchtvaartsector. De techniek gaat veel sneller dan beleidsmakers kunnen bijbenen. Zo kunnen regels die bedoeld zijn om de veiligheid te verhogen ook tegen je gaan werken, als daardoor bepaalde innovaties worden tegengehouden. Denk aan de verplichting om een professionele drone opnieuw te moeten keuren na een softwareupdate die de werking van een drone verbetert. Omdat die keuring veel geld kost laten sommige bedrijven die updates dan maar zitten.

We proberen altijd samen met andere partijen een standpunt te vormen en dat aan de overheid aan te bieden. Want als je alles aan de overheid overlaat, dan worden veel dingen al snel verboden. De kunst is om van een ‘nee, dat mag niet’ een ‘ja, dat mag, mits’ te maken. Een voorbeeld daarvan is een verplicht theorie-examen voor hobbyvliegers. Wij vinden dat een goed idee, om zodoende het recreatief vliegen met drones mogelijk te houden, onder de voorwaarde dat men wel wat inzicht heeft in de regelgeving. Maar zo’n examen mag dan niet teveel kosten.

Het is wel jammer dat ons werk lang niet altijd zichtbaar is. Jarenlang overleg om ervoor te zorgen dat mensen met drones kunnen blijven vliegen leidt uiteindelijk tot een korte aankondiging in de Staatscourant, en daar staat dan niet bij dat de regeling mede tot stand is gekomen dankzij de KNVvL. Dus ongemerkt behartigen we de belangen van veel dronevliegers, ook al weten de meesten dat niet.”

Veiligheid en voorlichting staan hoog in het vaandel bij de KNVvL

Waarom zou je als dronevlieger lid worden van de KNVvL?

“Dat is een goede vraag. Want je wordt immers ook geen lid van een fietsclub omdat je af en toe op straat fietst. Mensen die ons steunen in de missie om het vliegen met drones mogelijk te houden zijn natuurlijk van harte welkom, maar we bieden ook specifieke voordelen voor dronevliegers. We organiseren opleidingen, bieden in samenwerking met Driessen & Rappange kortingen op verzekeringen aan, en natuurlijk organiseren we ook in 2018 weer het NK droneracen.

Onze toegevoegde waarde voor leden steunt dus eigenlijk op drie pijlers: het behartigen van de algemene belangen van dronevliegers op het gebied van wet- en regelgeving en het luchtruim, het organiseren van activiteiten voor het collectief, zoals examens, wedstrijden en opleidingen, en we bieden individuele voordelen waar je direct iets aan hebt, zoals een verzekering met korting.”

De KNVvL ondersteunt ook in 2018 het NK droneracen

Wat wil de KNVvL in de toekomst doen voor dronevliegers?

“Ten eerste willen we het vliegen met drones als serieuze tak van sport verder ontwikkelen. Daartoe werken we samen met de Fédération Aéronautique Internationale (FAI), zeg maar voor de luchtsport wat de FIFA is voor het voetbal. Het gaat niet alleen om de acceptatie van het FPV racen als sport, maar ook om kennisontwikkeling, promotie van de activiteit, technologische innovatie, en gesprekken met de ILT, over hoe we het gebruik van een videobril onder bepaalde omstandigheden legaal kunnen maken.

Ook werken we samen met andere partijen aan het mogelijk maken van vluchten in CTR-gebieden, want het is niet uit te leggen dat zulke grote delen van Nederland verboden gebied zijn voor drones. We kijken ook naar de voorwaarden waaronder goederenvervoer per drone mogelijk gemaakt kan worden. Daarnaast pleiten we voor het verruimen van de mogelijkheden van ROC-light vliegers. Het is natuurlijk vreemd dat je met een papiertje op zak net zoveel of zelfs minder mag dan een amateur.”

Hoe zie je de toekomst van de Nederlandse luchtvaart voor je?

“Ons standpunt is dat het luchtruim van iedereen is, en dat we het luchtruim gezamenlijk kunnen gebruiken, zolang dat veilig gebeurt. Het is beter om dat in gezamenlijkheid te doen. Bij de overheid kan men ook maar beperkt inspelen op alle ontwikkelingen, dus is het beter om actief mee te denken. Ook persoonlijk zit ik er op die manier in: alles wat vliegt boeit me en ik ben intrinsiek gemotiveerd om alle vormen van luchtvaart mogelijk te maken. Niet alleen technisch, maar ook volgens de regels. Daarvoor moeten vaak nieuwe technische ontwikkelingen plaatsvinden en nieuwe regels gemaakt worden.

Afgezien van de strubbelingen rondom drones staat de luchtvaart in Nederland er sowieso niet best voor. Ons doel is om luchtvaart, en dan niet het personenvervoer en goederentransport, weer te laten omarmen door de Nederlanders. Het positieve van de luchtvaart en de beleving bij mensen onder de aandacht brengen. Wij zijn daarvoor de campagne #ShareTheThrill gestart. Luchtvaart is opwindend en daar mag iedereen van genieten.”

Tekst en foto’s: Wiebe de Jager

Avatar foto

Adverteerder

Af en toe lees je op Dronewatch gesponsorde artikelen of advertorials, afkomstig van (of geschreven in opdracht van) externe partijen. Ben je ook geïnteresseerd om een advertorial te plaatsen op Dronewatch? Neem dan contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier