EASA schetst contouren van definitieve Europese droneregelgeving

De European Aviation Safety Agency (EASA) heeft de afgelopen maanden met diverse stakeholders gesproken over de toekomstige Europese regelgeving voor drones. Op basis daarvan is er een document opgesteld dat de contouren schetst van hoe de regelgeving er naar verwachting uit komt te zien. Het is nu aan de Europese Commissie om de aanbevelingen om te zetten in concrete regelgeving.

Verschillende scenario’s

De kern van de toekomstige regelgeving draait om verschillende scenario’s, die ingedeeld zijn in risicocategorieën. De ‘open’ categorie betreft vluchten die momenteel onder de regeling modelvliegen en het ROC-light vallen. Daarbij komt er meer onderscheid tussen gewichtsklassen: zo zullen er voor het gebruik van drones onder de 250 gram amper eisen gesteld worden aan degene die met het toestel vliegt, en deze drones hoeven ook niet geregistreerd te worden.

Maar in het geval van wat zwaardere drones tot 4 kg worden er diverse eisen gesteld aan zowel de drone als de piloot. Zo komt er een verplicht theoriecertificaat – ook voor recreatieve vliegers – en de piloot zal zich moeten registreren. De drone moet voldoen aan diverse technische eisen (te waarborgen via de CE-goedkeuring) en moet verplicht ingeschreven worden in een register.

Vlieghoogte en minimale afstand

Een belangrijke wijziging is dat de maximale vlieghoogte in de ‘open’ categorie wordt vastgesteld op 120 meter. Er is geen sprake van een afstandslimiet: de eis is dat de drone in het zicht moet worden gehouden. Ook is het instellen van een minimum leeftijd van de piloot uit de plannen geschrapt. Wat betreft afstand houden tot mensen komt er een nieuwe regel: de minimale afstand ten opzichte van anderen komt overeen met de vlieghoogte van de drone. Wie op 50m hoogte vliegt moet dus minstens 50m van mensen op de grond aanhouden.

Een andere wijziging betreft het toestaan van vluchten waarbij de piloot zich op een boot of in een auto bevindt, zo lang er maar visueel contact met de drone wordt gehouden en de drone te allen tijde goed bestuurd kan worden. Wat natuurbescherming betreft is er een passage opgenomen die stelt dat er ‘geen gevaar mag worden gevormd voor dieren of de omgeving’.

ROC-light en ROC

De huidige ROC-light ontheffing zal worden vervangen door een soortgelijke vergunning, de Light UAS operator certificate (LUC). Zolang men zich aan nader te definiëren standaardscenario’s houdt kan men vluchten uitvoeren zonder dat hier vooraf toestemming voor verkregen moet worden. Er komt wel een verplichting om een logboek bij te houden.

Voor beroepsmatig uitgevoerde dronevluchten die een specifiek risico met zich meebrengen wordt de ‘specific’ categorie in het leven geroepen. Dit betreft zeg maar het soort vluchten die momenteel alleen door bedrijven met een volledig ROC mogen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan inspecties of vluchten in CTR-gebieden. Ook voor operators die werken in de ‘specific’ categorie komen er standaard scenario’s waarvoor dan geen eigen procedures ontwikkeld hoeven te worden, alhoewel het op dit moment niet duidelijk is welke scenario’s dat dan betreft.

Identificatieplicht en no-fly zones

Andere zaken die behandeld worden in het document betreffen onder andere de invoering van een identificatiesysteem voor drones en de mogelijkheid voor lidstaten om bepaalde gebieden als no-fly zone aan te merken, bijvoorbeeld uit het oogpunt van privacy, veiligheid of natuurbescherming. Dit kan dan alleen zolang men dergelijke luchtruimrestricties in overeenstemming met richtlijnen van EASA opstelt, om wildgroei van lokale vliegverboden te voorkomen.

Wie meer wil weten over de aanbevelingen die EASA doet kan dit document doorspitten. Let wel: het gaat om een opinion, nog niet om concreet beleid: het kan dus goed zijn dat de Europese Commissie besluit om bepaalde aanbevelingen te negeren of anders in te vullen.

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is gecertificeerd (RPA-L) dronepiloot en beschikt over het ROC-light. In het najaar van 2018 was Wiebe als coach&jurylid verbonden aan het tv-programma 'Drone Masters'.

3 gedachten over “EASA schetst contouren van definitieve Europese droneregelgeving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.