Branchevereniging DARPAS wordt onderdeel van de KNVvL

Branchevereniging voor de professionele dronesector DARPAS gaat samen met de Nederlandse luchtvaartvereniging KNVvL. Daarvoor hebben de leden van DARPAS tijdens een ledenvergadering groen licht gegeven. DARPAS wordt onderdeel van de KNVvL Afdeling Drones, maar blijft wel een eigen identiteit houden naast de afdeling voor recreatieve dronepiloten en modelvliegers.

Synergie

Het samengaan van DARPAS met de KNVvL moet volgens DARPAS-bestuursvoorzitter Rob van Nieuwland tot inhoudelijke synergie gaan leiden. “DARPAS zit bij allerlei overleggen aan tafel waar de KNVvL ook afgevaardigd is. Dan spreekt het voor zich om de krachten te bundelen op een aantal dossiers. Zeker omdat het onderscheid tussen amateurs en professionals kleiner wordt, als over een paar jaar de Europese regelgeving voor drones wordt ingevoerd.”

Een integratie met de KNVvL lag ook om praktische redenen voor de hand. Van Nieuwland: “We zijn als kleine vereniging relatief veel tijd kwijt aan zaken zoals ledenadministratie en het innen van contributie. Die tijd kunnen we beter besteden aan inhoudelijke dossiers, daarvoor zijn we immers in het leven geroepen. Dan ligt het eigenlijk voor de hand om alle praktische zaken onder te brengen bij een organisatie als de KNVvL, die dat goed op de rit heeft.”

Binnenkort volgt er nog een tweede ledenvergadering, waarna de integratie ook statutair gezien formeel doorgang kan vinden.

Volwaardige gesprekspartner

KNVvL-directeur Ronald Termaat is blij met de aanstaande fusie. “Partijen die zich in Nederland bezig houden met onbemande luchtvaart kunnen het beste de krachten bundelen om zodoende een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de overheid en organisaties zoals LVNL. Belangrijk is dat we als sector zelf aantonen dat veiligheid wordt geborgd. Daarbij is het beter om vanuit een gezamenlijke belang te werken aan oplossingen dan vanuit ieders eigenbelang.”

Sinds de oprichting is Rob van Nieuwland bestuursvoorzitter van DARPAS. Afgesproken is dat Van Nieuwland de integratie met KNVvL in goede banen gaat leiden. Daarna gaat DARPAS op zoek naar nieuwe bestuursleden. Van Nieuwland: “De KNVvL Afdeling Drones telt inmiddels een paar honderd leden. Wellicht dat daar personen bij zitten die een bestuursfunctie bij DARPAS ambiëren.”

Over DARPAS en KNVvL

DARPAS werd in november 2012 opgericht om de belangen van zakelijke dronevliegers te behartigen bij de overheid en andere partijen die zich bezig houden met luchtvaart. De organisatie heeft in de loop der jaren enkele tientallen leden (op het hoogtepunt 81, momenteel 53) aan zich weten te binden. Mede door de inzet van DARPAS is de ROC-light regeling er gekomen. Ook wist DARPAS andere drempels die er waren voor professionele dronevliegers uit de wereld te helpen, door het promoten van toepassingen en het creëren van draagvlak bij andere stakeholders.

De KNVvL – opgericht in 1907 – is een ledenvereniging die zich bezighoudt met alle vormen van (recreatieve) luchtvaart, waaronder modelvliegen en sinds enige tijd ook drones. De organisatie behartigt de belangen van dronevliegers op het gebied van wet- en regelgeving en het luchtruim. Ook organiseert de KNVvL evenementen zoals het NK droneracen.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier