‘Zowel de handel in als het gebruik van drone jammers is verboden in Nederland’

Wat kun je doen tegen drones die op plekken vliegen waar dat niet de bedoeling is? Eén van de mogelijkheden is om het radiosignaal waarmee de drone bestuurd wordt te verstoren. Diverse bedrijven staan te trappelen om zogenaamde ‘drone jammers’ in de handel te brengen. Er is echter één probleem: het bezit van, de handel in en het gebruik van dergelijke apparatuur is in de Europese Unie verboden, meldt het Agentschap Telecom (AT).

Afhankelijk van radiosignalen

De meeste drones zijn voor de uitvoering van hun vlucht afhankelijk van de stuursignalen die via radiosignalen overgebracht worden van een piloot op de grond naar de drone in de lucht. Bij het wegvallen van dat stuursignaal – bijvoorbeeld omdat de drone te ver van de bestuurder vandaan vliegt, of doordat de drone ergens achterlangs vliegt – raakt de drone in principe stuurloos.

Afhankelijk van de programmering kan een moderne drone vervolgens op verschillende manieren reageren: het toestel keert terug naar de plaats van opstijgen (return to home), blijft hangen op zijn plek totdat de radioverbinding hersteld is, of zet automatisch de landing in. Voorkomen wordt in ieder geval dat de drone zijn route vervolgt.

Signaal verstoren

Van dat gegeven maken fabrikanten van zogenaamde drone jammers dankbaar gebruik. Zij ontwikkelen apparatuur die het radiosignaal van de piloot expres verstoort, bijvoorbeeld door radiogolven van een grote intensiteit op het toestel af te sturen. Ook zijn er jammers die de ontvangst van het GPS-signaal door de drone hinderen, waardoor de drone stuurloos raakt.

De productnamen zeggen meer dan genoeg: Dedrone, DroneShield, CounterDrone, Drone Killer, DroneGun, DroneDefender, Drone Disabler, et cetera. De meeste drone jammers kunnen vanuit de hand bediend worden en moeten voor een goede werking als ware het een geweer op de drone gericht worden. Er zijn ook stationaire drone jammers in de handel.

Er is een grote potentiële afzetmarkt voor dergelijke dronewerende maatregelen: denk aan overheden die willen voorkomen dat drones nabij gevangenissen, vliegvelden of energiecentrales vliegen, of aan welgestelde particulieren of bekende personen die liever geen drones van nieuwsgierige Aagjes boven hun woning of tuin willen hebben.

Stoorzenders bij wet verboden

Er is echter één probleem: het gebruik van stoorzenders is in Nederland en in Europa bij wet verboden. “Het is conform de Telecomwet artikel 15.1 niet toegestaan radiosignalen te verstoren in Nederland. Ook het verstoren van GPS-signalen is verboden: dit is een zeer risicovolle zaak gezien het feit dat vele (vitale) systemen hiervan afhankelijk zijn”, laat Agentschap Telecom ons desgevraagd schriftelijk weten.

Ook apparatuur die gericht inbreekt op de verbinding tussen piloot en drone is niet toegestaan, meldt Agentschap Telecom: “Een tweede controller die door derden gebruikt wordt (niet zijnde de bestuurder), is niet toegestaan en wordt aangemerkt als jammer. Het is niet toegestaan radiosignalen te verstoren in Nederland.”

Een drone jammer van de firma DroneShield

Sancties

Wie toch jammers in de handel brengt of gebruikt kan rekenen op flinke sancties. “De verkoop van jammers is in Nederland en in de EU verboden. Jammers mogen nergens binnen Europa gebruikt en verhandeld worden. Jammers voldoen niet aan de Europese Radio Equipment Directive, omdat ze mobiele communicatie ernstig verstoren. De sancties bij overtreding kunnen zijn: inbeslagname en een last onder dwangsom. Zie de Tw artikel 15.2.”

Ook overheden zijn gebonden aan het verbod op het gebruik van jammers. De enige uitzonderingen die bij wet geregeld zijn betreft gebruik van jammers door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD), door daartoe bevoegde ambtenaren van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en door opsporingsambtenaren die in het bezit zijn van een door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen verklaring.

Coverfoto: DroneDefender van de firma Battelle. 

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is gecertificeerd (RPA-L) dronepiloot en beschikt over een volledige ROC vergunning.

3 gedachten over “‘Zowel de handel in als het gebruik van drone jammers is verboden in Nederland’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier