Regelgeving

Dronewatch vraagt opheldering over droneverbod Natura 2000-gebieden Flevoland

Mag je nu wel of niet met een drone boven Natura 2000-gebieden vliegen? De discussie is weer volop losgebarsten naar aanleiding van een recent aangekondigd droneverbod boven vrijwel alle meren en plassen in en rond Flevoland. De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) zegt ‘illegale’ dronevliegers te gaan bekeuren. Dronewatch vraagt zich echter af op basis van welk mandaat het OFGV denkt te gaan handhaven en heeft hierover vragen gesteld aan de beheerorganisatie.

Algemeen verbod

Volgens woordvoerster Linda van Baal van OFGV wordt er steeds vaker met drones gevlogen boven de Natura 2000-gebieden in Flevoland, waaronder het IJ-, Eem-, Gooi- en Markermeer en de Lepelaar- en Oostvaardersplassen – ofwel de helft van de provincie Flevoland. De drones zouden echter verstorend werken op de natuur en Van Baal wijst erop dat er alleen met een vergunning gevlogen mag worden boven de betreffende gebieden. 

Alhoewel Dronewatch alle begrip heeft voor een (tijdelijk) verbod op het vliegen boven broedgebieden is een algeheel verbod op dronevluchten in de gehele Natura 2000-gebieden veel te verstrekkend. Niet voor niets werd het algehele droneverbod in de Zeeuwse Natura 2000-gebieden grotendeels teruggedraaid nadat Dronewatch en andere partijen protest hadden aangetekend.

Vragen

Nu is het dus de provincie Flevoland en meer specifiek de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) die meent een algeheel verbod te kunnen afkondigen. Om meer duidelijkheid te krijgen over de vraag vanuit welk mandaat de OFGV denkt te handelen hebben we per email de volgende vragen voorgelegd aan de OFGV:

 1. Waar in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (voor professionals) of in de Regeling modelvliegen (voor recreatieve vliegers) kunnen we terugvinden dat er niet in Natura 2000-gebieden gevlogen mag worden?
 2. Waar in het AIP/AIS – de officiële bron van informatie over het gebruik van het luchtruim – kunnen dronevliegers terugvinden dat ze niet met een drone boven de betreffende meren en plassen mogen vliegen?
 3. Op basis van welk mandaat denkt u luchtruimrestricties te kunnen invoeren, terwijl dit volgens de luchtvaartwet voorbehouden is aan de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie? Hierbij rekening houdend met het het feit dat hogere regelgeving voor lagere regelgeving gaat?
 4. Op basis van welk mandaat denkt de provincie vergunningen te kunnen afgeven voor het vliegen met drones boven de Natura 2000-gebieden in Flevoland?
 5. Hoe denkt u moedwillige verstoring van de natuur door drones te kunnen aantonen als zelfs een politierechter een dergelijke overtreding niet te bewijzen acht?
 6. Waaruit blijkt dat drones een risico vormen voor de instandhouding van sommige soorten, zoals u op uw eigen website schrijft? Welke onderzoeken liggen ten grondslag aan deze bewering?
 7. Zijn de handhavende BOAs überhaupt als opsporingsambtenaar aangewezen voor de luchtvaartwet? Beschikken zij over de apparatuur om gevalideerde geluidsmetingen uit te voeren om een eventuele claim van verstoring te kunnen onderbouwen?

Uiteraard zullen we de antwoorden van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek ook op Dronewatch publiceren. 

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

7 gedachten over “Dronewatch vraagt opheldering over droneverbod Natura 2000-gebieden Flevoland

 • Peter Herweijer

  Handhaving via ondeskundigen: Boa restrictor 😉

  Beantwoorden
 • Goeie duidelijke vragen, ik ben heel benieuwd naar het antwoord.

  Beantwoorden
 • Omgevingsdienst Flevoland maakt zich schuldig aan machtsmisbruik als zij een drone-verbod uitvaardigt voor Flevoland en omgeving.
  Zo’`n ,verbod zal op geen wettelijke basis zijn gestoeld en wordt aangegrepen als dwangmiddel uit puur machtsvertoon.
  De dienst zal er veel verstandiger aan doen om goed gestelde en gericht informatie te verschaffen aan elke drone-vlieger, die in Flevoland wil gaan vliegen, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe men zich als piloot moet gedragen om: a) de natuur niet te verstoren , b) recreanten niet tegen zich in het harnas te jagen.
  Ik weet uit eigen ervaring dat veel drone-vliegers niet of nauwelijks de moeite nemen om zich op de hoogte te stellen van de geldende wettelijke drone-voorschriften.
  Geef duidelijk aan hoe men wil dat dronepiloten zich gedragen om geen ergernis of overlast te bezorgen in Flevoland, waarbij rekening wordt gehouden met regels vanuit het gezond verstand ingegeven en niet opgehangen aan klagers uit Flevoland die drone-vliegers hun hobby gewoon niet gunnen.

  Beantwoorden
 • Is er al gereageerd op jullie vragen? Ik zie dat de “officiële” aankondiging van het “verbod” al niet meer te vinden is op de site van de OFGV

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Lang verhaal. De OFGV nodigde n.a.v. dit artikel Dronewatch en op ons initiatief ook KNVvL uit om te komen praten over dit issue, waarna wij aanboden om een gedragscode te gaan ontwikkelen. Toen we een conceptversie daarvan opstuurden naar de OFGV kregen we als antwoord dat zij daar bij nader inzien toch niet over gaan, waarna we werden doorverwezen naar de provincie.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier