Regelgeving

Kabinet ziet af van strengere droneregels voor hobbyvliegers

Het voornemen om de maximale vlieghoogte van 120 meter terug te brengen naar 50 meter voor drones waarmee recreatief wordt gevlogen gaat definitief niet door. Ook komt er geen horizontale afstandsbeperking. Dat staat in de Voortgangsbrief drones die minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Voorsorteren op Europese regels

Volgens de minister zijn de aankomende Europese regels voor het vliegen met drones aanleiding geweest om de voorgenomen strengere regels voor particuliere dronevliegers te herzien. Drones waarmee hobbymatig wordt gevlogen vallen volgens EASA onder de ‘open’ categorie. Dat betekent dat operaties onder deze voorwaarden voldoende veilig kunnen worden uitgevoerd, mits de piloot voldoet aan lichte kenniseisen.

Het schrappen van de wijziging is goed nieuws voor recreatieve vliegers. Het besluit is geheel in lijn met het pleidooi dat Dronewatch precies een jaar geleden aan toenmalig staatssecretaris Dijksma richtte. Toen al gaven we aan dat het geen pas geeft om strengere regels in te voeren, als over niet al te lange tijd Europese regels worden ingevoerd die toch weer uitgaan van een maximale vlieghoogte van 120 meter.

Voorbereiden op kenniseis

Om ervoor te zorgen dat ook hobbyvliegers op de hoogte zijn van de regels voor het vliegen met drones komt er op termijn een kenniseis. Om hobbyvliegers voor te bereiden op de komst van deze kenniseis zal er een campagne opgezet worden. Ook wordt er werk gemaakt van een theorie-examen dat vergelijkbaar is met die voor ROC-light piloten. Op den duur wordt zo’n examen voor hobbyvliegers verplicht gesteld. 

Om recreatieve vliegers beter te informeren over luchtruimbeperkingen gaat het kabinet werk maken van een kaart 2.0 waarmee de recreatieve vlieger via een app actuele informatie heeft over het luchtruim waarin de operatie plaatsvindt. (Het is in dit kader vermeldenswaardig dat er vanuit de sector zelf al diverse initiatieven zijn ontplooid op dit gebied: denk aan Drone PreFlight en de a.s.r. Vlieg Veilig-app.)

Meer mogelijkheden voor ROC-light

Om de ongelijkheid tussen recreatieve vliegers en ROC-light piloten weg te nemen overweegt het kabinet verder om de maximale hoogte van 50 meter die nu nog geldt voor het ROC-light op korte termijn te verhogen naar 120 meter. Dit sluit aan op het pleidooi dat Dronewatch eerder dit jaar in de Tweede Kamer hield. Alhoewel dit niet in de brief genoemd staat vermoeden wij dat er ook een einde komt aan de 100 meter horizontaal-beperking, en dat hiervoor het VLOS-criterium in de plaats komt. Onduidelijk is nog wat er gaat gebeuren met de minimale afstand tot wegen en bebouwing.

In laagvlieggebieden blijft de maximale vlieghoogte wel op 40 meter staan. Dit geldt zowel voor recreatieve als beroepsmatige piloten. Ook moet er in deze gebieden verplicht een waarnemer meekijken. 

Expertgroep drones

Voor bedrijven die vliegen onder het volledige ROC-regime heeft de voortgangsbrief minder concrete zaken te melden. De brief maakt wel melding van het feit dat de transponderplicht komt te vervallen, en dat ILT een werkgroep in het leven heeft geroepen die tot doel heeft om de ontwikkeling van kaders en richtlijnen voor het verkrijgen van vergunningen te bespreken. Dat zou er uiteindelijk toe moeten leiden dat vergunningaanvragen veel sneller opgesteld en beoordeeld kunnen worden.

Privacy en Natura 2000

Onderwerpen die niet in de brief benoemd worden zijn toenemende zorgen over privacy-inbreuk door (hobby)drones en het vliegen boven natuurgebieden. Beide onderwerpen houden de drone-community in toenemende mate bezig en het zou goed zijn als er vanuit het ministerie meer duidelijkheid wordt gegeven over de zienswijze van het kabinet op deze gebieden. Waar mogelijk zal Dronewatch deze onderwerpen agenderen.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

3 gedachten over “Kabinet ziet af van strengere droneregels voor hobbyvliegers

 • Marc Molenaar

  Hoi Wiebe,
  Er is mij tijdens de ROC-light cursus geleerd dat Apps niet rechtsgeldig zijn als het gaat om het aangeven van een eventueel vliegverbod. Alleen de ICAO kaart zou dat zijn. Hoe zit dat?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Hallo Marc, dat is correct: alleen het AIS/AIP mag worden gezien als officiële bron van luchtruiminformatie. Alle afgeleide apps (en ook de ‘officiële’ overheidskaart op de website van het Kadaster) zijn ’ter informatie’ en hebben geen rechtsgeldigheid!

   Beantwoorden
 • Sterker nog, alleen een met pencorrecties bijgewerkte kaart is rechtsgeldig. Je leest het goed, pencorrecties.
  Dat is de theorie. Zelf ben ik een sportvlieger met 1 000 uur vlieguren en ballonpiloot. Bovendien vlieg ik na al een tijdje met een drone.
  Ik heb alles nog geleerd op de “oude manier”, maar de apps zij zoveel beter een betrouwbaarder, dat vandaag de dag iedereen er mee vlieg en vaart, ondanks dat er formeel beperkingen zijn.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier