Achtergrond

Opening Amsterdam Drone Week: spagaat tussen ambitie en realiteit

Als het aan partijen als Uber en Airbus ligt, duurt het niet lang meer voordat je vanuit huis in een auto stapt die halverwege de rit transformeert in een gigantische drone en op die manier een oplossing vormt voor de stedelijke congestie. Maar voor het zover is moet er nog flink wat gebeuren op het gebied van veiligheid en regelgeving. Een eerste stap is de invoering van Europese droneregelgeving, waarover beleidsmakers vergaderen tijdens de Amsterdam Drone Week.

Volop ambitie

De Amsterdam Drone Week is niet alleen een vakbeurs waar partijen uit de dronesector hun producten en diensten laten zien, het is ook een podium voor toekomstige ontwikkelingen zoals luchttaxi’s ontwikkeld door spelers als Boeing, Uber en Airbus. Tegelijkertijd is de Amsterdam Drone Week een plek waar Europese beleidsmakers bijeen komen om de regelgeving te bespreken die in de toekomst moet gaan zorgen voor een veilige integratie van (bemande) drones in het luchtruim.

Aan ambitie op het gebied van urban air mobility geen gebrek bij de bedrijven die zich presenteren op de Amsterdam Drone Week. Als het aan Uber ligt, dan stappen we over een paar jaar in auto’s die transformeren in drones en op die manier de files omzeilen. “Onze steden groeien de hoogte in om ruimte te bieden aan iedereen, dus moet de mobiliteit ook de hoogte in”, aldus Eric Allison van Uber Aviation.

Ook een bedrijf als Airbus stapt maar wat graag in die markt. Dat blijkt wel uit de live demonstratie van zo’n half auto, half drone-oplossing die het bedrijf de afgelopen maande ontwikkelde. En inderdaad: de basis voor zo’n systeem is gelegd, het principe werkt. Weliswaar niet op ware grootte en zeker niet technisch uitontwikkeld, maar toch: bemande drones die een veel fijnmaziger vorm van personentransport mogelijk maken dan de met de huidige luchtvaartindustrie mogelijk is, dát is waar het naartoe moet, aldus Uber en Airbus.

Een demonstratie van de luchttaxi van Airbus: half auto, half drone

Harde realiteit

Een dergelijk visie is echter mijlenver verwijderd van de realiteit waar veel dronepiloten dagelijks mee te maken hebben. Als het vliegen met een drone van nog geen paar kilo al zoveel problemen oplevert nabij bebouwing en boven natuurgebieden (om maar twee voorbeelden uit de praktijk te noemen), hoe moet het dan met die dronetaxi’s van Uber en Airbus?

Het is daarom fijn om te horen dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) graag wil dat er meer mogelijkheden komen om te experimenteren met drones. In haar openingstoespraak gaf de minister aan dat bijna alle sectoren te maken gaan krijgen met drones en is het daarom van groot belang dat er meer ruimte komt voor innovatie en experimenten. “Drones kunnen gevaarlijk, vies en saai werk overnemen van mensen. Dat wil ik mogelijk maken door partijen de ruimte te geven om te innoveren.”

Maar die boodschap hebben dronepiloten al zo vaak gehoord, terwijl je in de praktijk nog steeds door allerlei hoepels moet springen om bijvoorbeeld een inspectie in de bebouwde kom uit te voeren: tussen ambitie en realiteit zit nog altijd een flinke spagaat. “Eerst zien, dan geloven”, klonk het dan ook meerdere keren in de zaal tijdens en na de openingssessie.

Lichtpuntje

Een lichtpuntje is dat er Europese regelgeving zit aan te komen, die in principe meer mogelijkheden met zich meebrengt voor professionele drone-operators. Die moeten dan wel aan kunnen tonen dat hun operaties veilig en conform de privacywetgeving uitgevoerd worden. Medio volgend jaar moet het eerste deel van de nieuwe regelgeving doorvertaald zijn naar de Nederlandse situatie.

En de vliegende dronetaxi’s van Uber en Airbus? Die zullen we in Nederland voorlopig niet zien rondvliegen. Volgens de minister moet Uber eerst kunnen aantonen dat zoiets volgens onze veiligheidsstandaarden mogelijk is. Dallas en Los Angeles zijn eerst aan de beurt. In 2023 moeten daar de eerste commerciële dronetaxi’s operationeel zijn.

Uber wil in 2023 van start met Uber Air
Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

1 gedachte over “Opening Amsterdam Drone Week: spagaat tussen ambitie en realiteit

  • Rob Brüning

    De praktische toepassingen van drones zullen in komende jaren sterk toenemen, maar daarbij dreigt de aandacht voor de hobby/dronevlieger op de achtergrond te geraken OF overdreven veel aandacht te krijgen waardoor het aantal juridische en technische belemmeringen (o.a. geo/fencing) voor hobby/vliegers te sterk worden benadrukt met de formulering van nieuwe vliegvoorschriften.
    De oplossing ligt in een betaalbare registratie voor hobby-drones die gekoppeld wordt aan een eveneens betaalbare opleiding tot hobby-piloot. Wie daarna de voorschriften aan zijn laars lapt, zoals nu toch nog regelmatig gebeurt, is opspoorbaar en dat zal het aantal overtredingen sterk doen afnemen! Nu moeten de goeden nog te vaak lijden onder het willekeurige gedrag van de kwaden.
    En wat de drones betreft voor personenvervoer: kostbare oplossingen zoals van Airbus zullen geen snelle ontwikkeling doormaken, tenzij zo’n bedrijf zich gaat toeleggen op het maken van drones voor één persoon, die het transport kunnen verzorgen over minstens 100 km in één keer. Daarbij horen dan overheidsmaatregelen om het veilig overbruggen van zo’n afstand mogelijk te maken. Dat worden dan vliegroutes van rand v.e. stad naar rand v.e. stad waarbij buiten de bebouwde kom om moet worden gevlogen. Als deze afstand te groot is voor de toe te passen accu’s (gewicht) zullen er onderweg laadstations moeten komen, wellicht te combineren met de bestaande stations voor elektrische auto’s.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier