#advFAQPro

Drone-operaties in Natura 2000-gebieden: wat mag er nu wel en niet? #vraaghetNLR

De vraag of je nu wel of niet (professioneel) met een drone boven Natura 2000-gebieden mag vliegen blijft de gemoederen bezig houden. Na de aankondiging van onze vraag- en antwoordcampagne in samenwerking met NLR kwamen er meerdere lezersvragen binnen over dit onderwerp. In deze eerste FAQ in de serie #vraaghetNLR geeft expert Joost Vreeken antwoord op de vraag wat er nu wel en niet mag in een Natura 2000-gebied.

De vragen:

“Sinds kort mogen we niet meer vliegen in Natura2000 gebieden. Tenzij er goedkeuring is van provincie en of natuurbescherming. Nu ben ik al een hele tijd bezig om vergunning aan te vragen, maar én de provincie én natuurbescherming weet niet precies wat ze moeten om vergunning af te geven voor een bepaalde periode en locatie. Komt er bijvoorbeeld een website waar we moeten zijn voor duidelijke informatie en aanvraag voor ontheffing?”

en

“Ik woon op de Veluwe in Voorthuizen. Sinds kort is op de Kadaster-kaart voor drones ten oosten van Voorthuizen groen gebied ingetekend. Ik vermoed Natura 2000. Wat mag hier nu wel en wat niet. Dit is mij nog steeds niet geheel duidelijk. Mag je helemaal niks meer in de groen ingetekende gebieden?”

Het antwoord van NLR:

Waar een Natura 2000 gebied ligt is eenvoudig te raadplegen via Kadaster/PDOK en is ook weergegeven op de door de overheid beschikbaar gestelde dronekaart (GoDrone). Wat je binnen die gebieden nu wel en niet mag, en meer specifiek of je binnen die gebieden met je drone mag vliegen en zo ja voor welke doeleinde en in welke periode(s) is helaas minder makkelijk te vinden. Dat komt doordat deze gegevens niet centraal beschikbaar zijn.

Per Natura 2000-gebied wordt een beheerplan gemaakt door de daarvoor verantwoordelijke instantie. Een (gedeeltelijk) verbod om te vliegen met drones is pas officieel als dit verbod opgenomen is in het beheerplan. In veel gevallen worden de beheerplannen opgesteld door de provincie waarbinnen het gebied ligt en in een aantal gevallen is dit de rijksoverheid (Rijkswaterstaat en het ministerie van EZK). Op deze website is te achterhalen welke instantie verantwoordelijk is voor het beheerplan van het betreffende gebied en wie de aangewezen ‘voortouwnemer’ is. Als het beheerplan al is gepubliceerd is echter lang niet altijd expliciet opgenomen of je er met drones mag vliegen en eventuele beperkingen daarbij. Dit levert dus nog steeds geen antwoord voor alle gebieden.

Natura-2000 gebieden (groen) in Nederland. Bron: Kadaster

Er zijn een aantal ontwikkelingen die hier op inspelen. Zo zijn KNVvL en Dronewatch een initiatief gestart om in overleg met een provincie een gedragscode voor drones in natuurgebieden op te stellen en heeft NLR in samenwerking met enkele sectorpartijen een plan opgesteld hoe de huidige dronekaart onder andere t.a.v. natuurgebieden bijgewerkt en dynamisch gemaakt kan worden. Op dit laatste punt is recent een motie van kamerlid Dijkstra aangenomen waarin het kabinet opgeroepen wordt om een dergelijke update uit te voeren.

Dit zijn stappen in de goede richting, maar betekent niet dat hier vandaag of morgen een eenduidig antwoord voor is. In de tussentijd is het devies om, voordat je in een Natura 2000-gebied gaat vliegen, het beheerplan te raadplegen en indien dit geen expliciet antwoord geeft om dan contact op te nemen met de betreffende ‘voortouwnemer’ om te achterhalen of drones expliciet niet toegestaan zijn. Als dit niet het geval is betekent dit niet dat er ook met drones gevlogen mag worden aangezien deze nog wel een verstoring op de fauna zou kunnen geven.

Of (alle) drones daadwerkelijk een verstoring opleveren is niet vastgesteld. Als er sprake is van een verstoring zal de acceptatie daarvan ook weer afhankelijk zijn van het doel waarvoor de drone wordt ingezet (bij het opsporen van een vermist persoon zou een verstoring wellicht meer geaccepteerd kunnen worden). Afhankelijk van wat de verstoring veroorzaakt kan het geluid dat drones maken in deze acceptatie een rol in spelen. Bij het verkrijgen van een Bewijs van Inschrijving van een drone wordt automatisch een ‘No noise requirement’ certificaat afgegeven. Dit betekent natuurlijk niet dat de drone geen geluid maakt, maar dat er geen eisen voor gesteld zijn. In dit kader heeft NLR in opdracht van het Europese luchtvaartagentschap (EASA) geluidsmetingen aan drones uitgevoerd en wordt bekeken of de hiervoor voorgestelde normen praktisch toepasbaar zijn.

Kortom, in lang niet alle gevallen is het nu helder of een drone mag vliegen in een Natura 2000-gebied. De beste manier om hier vandaag de dag mee om te gaan is om in gesprek te gaan met de ‘voortouwnemer’ van het betreffende gebied en een gezamenlijke afweging te maken tussen de natuurbeschermingsbelangen enerzijds en de belangen van de dronevlieger (of beter gezegd de drone toepassing) anderzijds. In veel gevallen is dit momenteel een proces dat weken in beslag kan nemen waarvoor ook nog eens verschillende leges in rekening gebracht kunnen worden. Een situatie die duidelijk beter moet dus, waar een actuele en bijgewerkte dronekaart samen met een gedragscode voor drones in natuurgebieden een eerste stap in de goede richting is.

Dit artikel maakt deel uit van de vraag- en antwoordcampagne #vraaghetNLR, waarbij experts van NLR antwoord geven op vragen van Dronewatch-lezers. Kijk voor meer informatie over de diensten die NLR levert aan professionele dronevliegers op nlr.nl/dronecentre.

Avatar foto

Joost Vreeken

Joost is expert op het gebied van regelgeving en veiligheid en is de safety en compliance manager van de NLR RPAS operator organisatie. Hij is actief op het gebied van veiligheidsanalyses en dronevluchten op luchthavens en binnen CTR’s.

4 gedachten over “Drone-operaties in Natura 2000-gebieden: wat mag er nu wel en niet? #vraaghetNLR

 • Net zo min als een beheerder van natura 2000 de luchtvaartuigen van Schiphol kan verbieden over het N2000 gebied te vliegen zijn ze ook niet bevoegd om onbemande luchtvaartuigen te verbieden. Alleen als je in hun gebied staat val je onder hun “ beheerplan” erbuiten en in het luchtruim erboven hebben ze geen enkele bevoegdheid. Meewerken aan gedragscodes is toegeven aan een onwettige poging van bestuurders die met drogargumenten proberen hun eigen koninkrijkje te stichten. Wat is het volgende, burgemeesters die ook luchtvaart besluiten gaan nemen?

  Beantwoorden
 • Ondanks het niet legitieme zoals Henk hierboven aangeeft begrijp ik het (grote) grijze gebied daarentegen weer wel…
  Als je bijvoorbeeld het vogel broedgebied op het veluwemeer neemt dan snap ik dat je daar geen drones wil hebben vliegen ivm de verstoringen die ontstaan. Dus een (seizoens)verbod op drones begrijp ik hier heel goed.

  De wetgeving schiet simpelweg nog te kort omdat drones nog zo’n “jong” fenomeen zijn (de betaalbaarheid is pas voor veel consumenten de laatste jaren goed) en politiek Nederland doorgaans een jaar of 20 achterloopt om in te springen op dit soort dingen (tenzij het ze publiciteit oplevert natuurlijk ;-))

  Vergeet ook niet dat (zeker op de Veluwe) een flink deel van de Natura 2000 gebieden sowieso niet publiek toegankelijk is. Dus drones hier toestaan zou natuurlijk belachelijk zijn…

  Kortom… ondanks het onwettige karakter zou ik dat hele Natura 2000 verhaal in die zin serieus nemen dat je in elk geval gezond verstand in acht neemt als je er gaat vliegen (neem bijvoorbeeld het broedgebied of niet publiek toegankelijke gebied) en wel ff kijken of hier regelgeving over inzichtelijk is.

  Contact opnemen met een instantie over de toetredings regels gaat mij een stap te ver omdat de regels waar men zich aan moet houden publiekelijk inzichtelijk moeten zijn. Tot een veroordeling zou het in dergelijke gevallen nooit moeten kunnen komen.

  Beantwoorden
 • Marnix Verschraegn

  Kijk,

  Er is een wettelijke mogelijke beperking door middel van een Notam.
  Zolang ik geen verbod heb door middel van een notam zal ik vliegen in en natuurgebied.
  Dat is namelijk wettelijk.
  Een vereniging, een bestuur, een provincie heeft geen beslissing te nemen over het Nederlandse luchtruim.

  mvg
  Marnix

  Beantwoorden
 • Marnix Verschraegen

  Ik had als Belgische drone piloot met een klasse 2 brevet de provincie Zeeland aangeschreven. Hun uitgelegd dat ik niet commercieel wil vliegen in die gebieden en omdat de dronewetgeveing in belgie veerstrenger is dan in nederland. er ook op wijzen wat ik heb moeten dioe om aan mijn brevet te geraken in Belgie. kreeg ik dit antwoord

  Van: Hoogland, L. (Leroy)
  Date: ma 29 apr. 2019 om 13:41
  Subject: Vliegen met een drone in Natura 2000 gebieden
  To: maxverschr@gmail.com

  Geachte meneer Verschraegen,

  De bijgevoegde kaart in uw mail geeft een goede indruk waar er met een drone gevlogen mag worden binnen een Natura2000 gebied. De groene gebieden op de kaart vallen onder zogeheten Toegangsbeperkingsbesluiten.
  Deze besluiten geven op een brede manier aan dat er niemand in het gebied mag komen, met of zonder drones.
  Houdt u er wel rekening mee dat het vliegen van drones buiten deze gebieden nog steeds verstoring kan veroorzaken bij zowel vogels als zoogdieren. Een voorbeeld hiervan heb ik in de bijlage bijgevoegd.
  Hierin is te zien dat er over de hele Westerschelde rustplaatsen te vinden zijn van de gewone zeehond. Deze droogvallende platen staan echter niet in het Toegangsbeperkingsbesluit.
  Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om beschermde soorten te verstoren. Indien u rekening houdt met de aanwezige verstoringsgevoelige soorten, mag u hier met uw drone vliegen.

  Met vriendelijke groet,

  Leroy Hoogland
  Junior adviseur Natuur & Landschap
  M 06-25726634
  E. l.hoogland@zeeland.nl

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier