MarktOnderzoek

Zes op de tien dronevliegers vreest consequenties misbruik drones

Misbruik van drones door kwaadwillenden is één van de grootste bedreigingen voor de dronesector. Dat blijkt uit het jaarlijkse Dronewatch marktonderzoek, dat eind 2018 voor de tweede keer werd gehouden. Toch denken maar weinig dronevliegers dat het monitoren van dronevluchten een oplossing is voor dit probleem. Andere knelpunten die de dronesector belemmeren zijn vliegverboden in natuurgebieden en de maatschappelijke acceptatie van drones.

Deelnemers

De enquête werd ingevuld door ruim 700 dronevliegers uit Nederland en België. Het grootste deel van de ondervraagden (97%) is man. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 48,8 jaar; vorig jaar lag de gemiddelde leeftijd nog op 44,8 jaar. De jongste deelnemer is 13 jaar, de oudste 88 jaar.

Bijna een op de vijf geënquêteerden woont in Zuid-Holland. Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland zijn ieder goed voor ongeveer 10% van de respondenten. De drie provincies met het kleinste aantal dronevliegers zijn Groningen, Flevoland en Zeeland. Ruim 12% van de deelnemers is woonachtig in België.

Dronebezit

Het gros van de ondervraagden (55%) vliegt nog geen twee jaar met een drone. Toestellen van DJI zijn veruit favoriet: 80% van de deelnemers vliegt met drones van dit merk, een toename van bijna 8% ten opzichte van vorig jaar. Zelf gebouwde toestellen en drones van het merk Yuneec zijn goed voor 10% van de drones. Iets meer dan de helft van de respondenten heeft 1 drone in bezit. Twee op de vijf ondervraagden hebben twee of meer drones in huis.

Als het gaat om een de aankoop van een nieuwe drone zegt bijna twee derde komend jaar ‘zeker’ of ‘misschien’ een nieuwe drone te gaan kopen. Daarbij noemt 80% DJI als waarschijnlijke leverancier. Eén op de drie deelnemers wil tussen de 1.000 en 1.500 euro uitgeven aan een nieuwe drone, een vijfde zelfs tot 2.000 euro. Eigenschappen als langere vliegtijd, betere camerakwaliteit en de beschikking over een zoomfunctie of verwisselbare lenzen worden het vaakst genoemd als belangrijke aankoopfactoren.

Gebruik en kennisniveau

Het overgrote deel van de respondenten doet aan hobbymatig fotograferen en filmen (bijna 80%). Een derde zegt af en toe ‘voor de fun’ wat te vliegen. Ruim een vijfde zet drones beroepsmatig in. Het racen met drones doet slechts een op de twintig ondervraagden. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal droneracers zelfs iets gedaald.

Op de vraag of afgelopen jaar een drone wel eens gecrasht of weggevlogen is, antwoordt 83% ontkennend. Dat was vorig jaar nog 62%, wat betekent dat het aantal dronevluchten met een ongelukkige afloop sterk is afgenomen. Bekendheid met de regelgeving is toegenomen, van ruim 96% vorig jaar tot 98% dit jaar. Het draagvlak voor een verplichte kennistest voor nieuwe dronevliegers is ook toegenomen, van 67% in 2017 tot 74% bij dit onderzoek.

Regelgeving en belemmeringen

Over de komst van Europese regelgeving voor drones is bijna 73% van de ondervraagden positief gestemd. Bijna de helft van de deelnemers vindt het goed dat professionals meer mogelijkheden krijgen. Slechts een klein deel (13%) denkt dat er niet veel gaat veranderen of wacht met de aanschaf van een nieuwe drone (9%) totdat er meer duidelijkheid is. Een derde van de ondervraagden vindt het een goed idee dat er een verplichte registratie komt.

Als de grootste belemmering voor het vliegen met drones ziet men het misbruik van drones door kwaadwillenden: 59% is het met die stelling eens. Toch denkt nog geen 8% dat het monitoren van dronevluchten hier iets aan gaat veranderen. Een grote groep (ca. 45%) vindt het geen probleem als er detectiesystemen ingezet gaan worden, een ongeveer evengrote groep vindt dit niet zo’n fijn idee. Een vijfde vindt dat het monitoren van dronevluchten een taak voor de overheid is.

Vliegverboden in natuurgebieden, de (vermeende) inbreuk op de privacy en de maatschappelijke acceptatie van drones in zijn algemeen zijn andere vaak genoemde belangrijke belemmeringen voor het vliegen met drones. Slechts een kleine 5% ziet helemaal geen belemmeringen.

Beroepsmatig gebruik van drones

Het aandeel respondenten dat beroepsmatig met drones vliegt is flink gestegen ten opzichte van vorig jaar: 14% van de deelnemers heeft een ROC-light ontheffing, ten opzichte van 9,5% het jaar ervoor. De grootste procentuele groei zit hem in het aantal personen dat met een RPA-L op zak vliegt voor een volledig ROC-gecertificeerd bedrijf: 7,3% dit jaar tegenover 3,3% vorig jaar. In totaal geeft ruim 20% van de deelnemers aan beroepsmatig te vliegen met drones.

Het aantal respondenten dat zegt zeker of misschien professioneel aan de slag te gaan met drones is echter afgenomen: dit jaar ambieert 41% een carrière als dronepiloot, tegenover bijna 53% tijdens de vorige enquête. Als vakgebieden worden fotografie en film net als vorig jaar het vaakst genoemd. Het uitvoeren van inspecties komt op de derde plek.

Informatievoorziening en lidmaatschappen

Steeds minder Nederlandse dronepiloten zijn aangesloten bij een vereniging. Zowel bij DARPAS als KNVvL zien we een lichte procentuele afname in het aantal deelnemers dat bij deze verenigingen is aangesloten. Het Vlaamse dronecluster EUKA zag wel een flinke procentuele stijging in de grootte van de achterban, van 5,2% naar 9,3%.

Nog altijd worden Dronewatch (89%), andere websites (66%) en sociale media (44%) genoemd als voornaamste informatiebronnen. Opmerkelijk is de toegenomen rol van krant, radio en tv als het gaat om informatievoorziening over drones. De berichtgeving van Dronewatch kreeg het rapportcijfer 8,1, een kleine teruggang ten opzichte van 2017. Verbeterpunten zijn o.a. meer berichtgeving over andere merken dan DJI, meer technische diepgang en een bredere keuze qua onderwerpen.

Uitslag winactie

Onder de deelnemers aan het Dronewatch lezersonderzoek 2018 verloten we een Torvol Drone Adventure Backpack. Deze is gewonnen door John van der Poel uit Zeeland. We feliciteren de winnaar van harte met zijn prijs en bedanken iedereen die heeft meegedaan!

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier