Mag ik met een ROC-light dichter dan 50 meter bij een vrijstaande woning vliegen? #vraaghetNLR

Hoe zit het nu eigenlijk: mag je als ROC-light dronepiloot nu wel of niet in de buurt van of zelfs boven een vrijstaande woning vliegen? In de wet staat immers dat je 50 meter afstand moet aanhouden ten opzichte van ‘aaneengesloten bebouwing’, maar dat is wat anders dan een vrijstaand huis, zou je zeggen. Of moet je een huis als ‘object’ zien, zoals gedefinieerd in de ROC-light beschikking? In deze tweede FAQ in de serie #vraaghetNLR staat dit onderwerp centraal.

De vragen:

“Onder ROC light geldt de regel minimale afstand tot bebouwing 50m. Geldt dit ook als het een vrijstaande woning betreft (geen andere woningen direct in de buurt) waarvan bv de eigenaar/verkoper mij de opdracht heeft gegeven om deze woning te fotograferen mbv een Drone. Tijdens mijn opleiding werd deze vraag ook gesteld en was het antwoord niet eenduidig, ben benieuwd of de inzichten zijn veranderd.”

en

“Op basis van welke risico’s/regels is de minimale 50m afstand tot gebouwen gebaseerd. Er liggen veel mogelijkheden voor ondernemers zoals het vastleggen van onroerend goed, evenementenlocaties (niet tijdens events), parken, woonwijken etc. Dit betreft dan met name objecten die op verzoek van eigenaar/uitbater vastgelegd zouden worden waar dan ook geen privacy aspect meespeelt. Zeker nu er kleine drones zijn, die soms zelfs onder de micro-drone regeling vallen, zie ik niet in waarom hier geen mogelijkheden zijn.”

Gerelateerde vragen:

“Waar moet ik allemaal aan voldoen om met mijn Mavic Air commercieel te kunnen vliegen? Moet ik een theorie examen doen en / of ook een praktijk examen? En hoe worden de regels in 2019? Wordt het aantrekkelijker om commercieel te vliegen qua afstanden / hoogtes e.d.”

en

“Voor gecertificeerde piloten is de max. afstand tot de drone 100m. Nu mag ik voor een gebiedsontwikkeling die meer dan een vierkante kilometer beslaat enkele overzichtsvideo’s maken. Uiteraard wil je als professioneel videomaker niet in je eigen “shot” (beeld) staan met je remotecontrol of met je auto. Tot nu toe kon ik mezelf buiten “schot” houden door onder grote bomen te gaan staan. In verband met de herinrichting van het gebied zijn die bomen nu veelal gekapt. Min of meer noodgedwongen vlieg ik nu tot wel 300 meter afstand, zover als ik de drone nog net zelf kan zien. Wanneer wordt deze beperking in mogelijkheden opgeheven?”

Het antwoord van NLR:

Voordat we ingaan op deze specifieke afstand vraag is het goed om even stil te staan bij hoe het ook alweer zat met een ROC en een ROC-Light. Wat moet je daarvoor doen en wat mag je dan met die verschillende privileges?

Verschillen tussen ROC en ROC-light

Voor het RPAS Operator Certificate (ROC) moet de drone beschikken over een Bewijs van Inschrijving, BvI (PH-cijfer-letter-letter registratie) en een Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid, S-BvL (te verkrijgen na een technische keuring). De piloot moet beschikken over een vliegbrevet, het RPA-L (te verkrijgen na het succesvol doorlopen van een theorie- en praktijkopleiding). Tot slot moet de organisatie (de operator) waarbinnen de piloot en drone actief zijn, beschikken over een ROC (te verkrijgen na een succesvolle beoordeling van het Operationeel handboek, veiligheidsmanagementsysteem en het overleggen van een WA verzekeringsbewijs).

De Light variant hierop is mogelijk voor drones tot 4 kilogram. Wat hiervoor nodig is, is beperkt tot een Bewijs van Inschrijving, het succesvol doorlopen van een beknopte theorie-opleiding (niet verplicht voor drones <1 kg) en een WA verzekeringsbewijs. Voor het ROC-Light is dus minder nodig, maar daarmee is de gebruiksruimte dan ook beperkter. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.

Definitie van ‘object’

Kijkend naar de vraag of je met een ROC-light dichter dan 50 meter bij een vrijstaande woning mag vliegen kun je op basis van de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (samengevat in bovenstaande tabel) concluderen dat dit mag, zolang de afstand tot de andere zaken maar geborgd blijft. Hierbij gaan we er van uit dat, ondanks dat er geen definitie van aaneengesloten bebouwing beschikbaar is, het aannemelijk is dat een vrijstaande woning niet onder deze definitie zal vallen.

Echter, in de ROC-Light beschikking die wordt afgegeven wordt naast aaneengesloten bebouwing ook gesproken over een minimale afstand van 50 meter tot objecten, ook wanneer deze onder zeggenschap van de operator vallen. Net als bij de definitie van aaneengesloten bebouwing lijkt een definitie of interpretatie van ‘object’ in deze zin te ontbreken en is het dus de vraag of een vrijstaande woning als object gezien moet worden. Wanneer we vervolgens naar de beleidsregel voor het verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones van 30 mei 2016 kijken zijn in een voetnoot bij de toelichting (uit de staatscourant) gebruikscondities opgenomen, waaronder: “Niet vliegen binnen 50 m van mensen, verkeer, woningen en objecten, ook niet wanneer deze onder zeggenschap van de RPAS-operator staan”. De term object uit de ROC-Light beschikking komt dus hier vandaan. Dat woningen in de ROC-Light beschikking daarbij niet expliciet zijn meegenomen hoeft niet te betekenen dat dit is vervallen voor woningen, maar impliceert dat deze gezien worden als objecten. Al met al een verscheidenheid aan termen en gelaagde regelgeving waarbij (aspirant) ROC-Light houders gebaat zouden zijn met een verduidelijking hierover in de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Los van deze definitie kwestie is het natuurlijk in alle gevallen van belang om te voldoen aan de morele verplichting en de wettelijke bepaling die stelt dat het niet is toegestaan om op zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te nemen dat personen of zaken in gevaar kunnen worden gebracht.

De rationale achter de afstandseis van 50 meter is overigens gekoppeld aan de hoogtebeperking, waarbij er vanuit gegaan wordt dat als er iets mis gaat de drone dezelfde afstand af kan drijven als dat hij hoog vliegt. Onder de ROC-Light mag je tot 50 meter hoogte vliegen en daarmee tot 50 meter van ‘objecten’. Dezelfde rationale gaat ook (ongeveer) op voor het ROC; 150 meter afstand tot 120 meter hoogte. Voor drones tot 25 kilogram is deze afstandsgrens eind 2017, mede op basis van incident-data en analyse door een vereniging van ROC houders, teruggebracht naar 25 meter voor helikopters en multikopters en 50 meter voor vliegtuigen en overige drones.

Europese regelgeving

Nu gaat hier, door de verwachte invoering van Europese regelgeving, de komende tijd het één en ander in veranderen. In deze situatie komen er drie categorieën, de Open, Specific en Certified categorie. De Open categorie lijkt het meest op de huidige ROC-Light regeling en kent een aantal klassen variërend van drones van 0-250 gram die over personen mogen vliegen (geen mensenmenigten) tot zelfbouw drones tot 25 kilogram die ver van personen en bebouwd/bewoond gebied moeten blijven.

Het wordt daarbij aan de lidstaten overgelaten om gebieden aan te wijzen waarbinnen met de verschillende klassen van de Open categorie drones gevlogen mag worden, en andersom in welke gebieden bepaalde klassen drones of alle Open categorie vluchten zijn verboden. Het maakt hierbij dan niet meer uit of de vlucht recreatief of beroepsmatig wordt uitgevoerd (nu maakt dat nog uit voor de bepaling of je onder de regeling modelvliegen, voor recreatief, of onder de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen, voor beroepsmatig, valt).

Deze Europese regelgeving voorstellen liggen momenteel ter stemming binnen de Europese commissie. Indien hier één deze dagen mee ingestemd wordt volgt publicatie van de regelgeving naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar en wordt dit mogelijk een jaar na publicatie van kracht (deze termijnen kunnen aan de hand van de stemming nog wijzigen).

Conclusie

Kortom, of je vandaag de dag met een ROC-Light bevoegdheid binnen 50 meter van een vrijstaande woning mag vliegen hangt af van de interpretatie van de begrippen ‘aaneengesloten bebouwing’ en ‘object’. Kijkend naar de beleidsregel op dit onderwerp kan een (vrijstaande) woning gezien worden als een object waarbij het dus niet is toegestaan om daar dichter dan 50 meter van te vliegen. Een verduidelijking hierover in de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen zou hiervoor de nodige helderheid voor (aspirant) ROC-Light houders geven. Hoe hier verder ook mee omgegaan wordt, zorg er voor dat je bij het uitvoeren van de vlucht geen personen of zaken in gevaar kan brengen.

Dit artikel maakt deel uit van de vraag- en antwoordcampagne #vraaghetNLR, waarbij experts van NLR antwoord geven op vragen van Dronewatch-lezers. Kijk voor meer informatie over de diensten die NLR levert aan professionele dronevliegers op nlr.nl/dronecentre.

Update (16/2): toelichting met betrekking tot de voetnoot aangaande de definitie van ‘object’ zoals opgenomen in de beleidsregel toegevoegd. 

Avatar foto

Joost Vreeken

Joost is expert op het gebied van regelgeving en veiligheid en is de safety en compliance manager van de NLR RPAS operator organisatie. Hij is actief op het gebied van veiligheidsanalyses en dronevluchten op luchthavens en binnen CTR’s.

6 gedachten over “Mag ik met een ROC-light dichter dan 50 meter bij een vrijstaande woning vliegen? #vraaghetNLR

 • 15 februari 2019 om 15:19
  Permalink

  Dit is een oude vraag waar kennelijk nog steeds geen helder antwoord op is. ‘hangt af van de interpretatie van de begrippen..’

  Beantwoorden
 • 15 februari 2019 om 15:21
  Permalink

  Boe staat dit in verhouding tot de regelgeving over recreatief vliegen met een Mavic Air?

  Wat als een gebrevetteerde dronepiloot , recreatief vliegt met de Mavic Air?

  Een vliegtuig heeft een registratie, en kan zoveel beroepsmatig/bedrijfsmatig, als recreatief gebruikt worden. Waarom is dat zo krom met droneregistraties, waarbij, met een Mavic Air met registratie niet meer recreatief gebruikt mag worden….

  Beantwoorden
 • 15 februari 2019 om 20:32
  Permalink

  Als een ROC Light meer wil dan dat de regels toelaten moet hij/zij gewoon het ROC gaan halen. Ook voor de open categorie moet iemand aantonen voldoende ervaring voor een operatie te hebben. Voor professioneel werk zet RWS geen ROC Light vliegers in.
  Combinatie van een ROC Light in aanwezigheid van een ROC houder is wel mogelijk.

  Helaas willen maar weinig ROC Light houders doorgroeien naar ROC terwijl dat voor een professionele sector wel noodzakelijk is.

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   15 februari 2019 om 21:56
   Permalink

   Kom Aad, als je met je Mavic Air even wil checken of een dakgoot verstopt is, of een woningfotograaf wil even een foto maken van een vrijstaande villa en daarvoor wat dichterbij vliegen dan die 50m uit het ROC-light, dan kun je niet verwachten dat met daarvoor een ROC gaat halen of een (door alle investeringen per uur veel te dure) ROC operator gaat inhuren. Over dat soort use cases gaat het hier, niet over professionele woninginspecties van bebouwing.

   Uiteindelijk zal de dronesector voor 90% uit open category operators en 10% specific partijen bestaan. En naarmate drones kleiner en lichter worden (ik verwacht dat er spoedig redelijk capabele cameradrones die minder wegen dan 250 gram op de markt komen) zal de revolutie alleen maar versnellen aan de onderkant van de markt.

   Beantwoorden
 • 16 februari 2019 om 04:34
  Permalink

  Het is lastig om “sluitende” regelingen te verzinnen die zowel commerciële operators als hobbyisten (met “drones” of met “klassieke modelvliegsport” tevreden te stellen. Naast de andere luchtruim gebruikers.
  Daarom zijn en worden ook de komende regelingen draken van wetgeving. Er is (te) zwaar op risico ingezet.
  Het ontgaat mij bvb waarom je niet dichter bij of over een huis mag vliegen, met toestemming van de eigenaar. Een fikse hagelbui of storm levert veel meer risico. Wat kan zo’n drone nou voor schade aanrichten, een kapotte dakpan? Ook een drone van een paar honderd gram? De tendens is sowieso dat ze allemaal lichter en kleiner worden.
  Het vliegen met een PH registratie is al helemaal krom. In de GA (kleine luchtvaart) kan een Cessna het ene moment verhuurd worden aan een commerciële piloot, bvb samen met een fotograaf, het andere moment aan een sportvlieger die met kennissen een rondje wil vliegen. Zelfs in beide gevallen door één en dezelfde vlieger.
  Hij mag ook gerust met diezelfde Cessna vliegen om bvb te trainen voor crosswind landingen, om zijn eigen vaardigheid als (commercieel) vlieger op peil te houden of te brengen, zonder daar allerlei vergunningen voor te hoeven vragen of aan eisen moet voldoen, anders dan een sportvlieger die hetzelfde wil.
  Hoe ingewikkelder regelingen worden, hoe meer er over gediscussieerd kan worden en gaat gebeuren, tot in de rechtszaal aan toe.
  Gezond verstand zou al een heleboel oplossen, helaas zijn er met name de laatste jaren teveel die het verpest hebben en vandaar dat we nu met de ellende zitten.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier