InterviewPro

€1 miljoen subsidie voor DroneHub Groningen Airport Eelde: dit zijn de plannen

Tegen de 1 miljoen euro aan subsidiegeld haalde DroneHub Groningen Airport Eelde op, waarvan een deel van de provincies Drenthe (91.000 euro) en Friesland (68.000 euro). Het Samenwerkingsverband Noord Nederland zegde het restant toe. Maar wat gaat DroneHub GAE – kortweg DHG – met dat bedrag doen? We vroegen het aan programmamanager Everd Uneken.

Wat is DroneHub GAE, en voor wie is de DroneHub bedoeld? Door wie werd het initiatief genomen en welke partijen zijn erbij betrokken? Wat heeft DroneHub GAE sinds de oprichting gedaan?

“DroneHub Groningen Airport Eelde is een kennis- en innovatiecentrum met als doel nieuwe dronetoepassingen te ontwikkelen en mogelijk te maken. DHG is in 2017 opgericht op initiatief van Provincie Drenthe en Groningen Airport Eelde.

Binnen de CTR Eelde mag met drones worden gevlogen voor testen gericht op veilige integratie van bemande en onbemande luchtvaart. DHG coördineert het testprogramma samen met LVNL, NLR en GAE. Daarnaast zijn verschillende partijen betrokken uit de sectoren agri, energie, ICT, mobiliteit. DHG werkt met deze partijen samen aan projecten.

Als voorbeeld: de toepassing van 5G in de landbouw, in samenwerking met KPN, inspectie gasleidingen in samenwerking met Ordina en Rendo. Tot slot voert DHG innovatieprojecten in eigen beheer uit. Als voorbeeld de ontwikkeling van een waterstofdrone en een drone detectie systeem.”

Op welke manier draagt DroneHub GAE bij aan de dronesector in Nederland? Wat zijn de succesfactoren? Wanneer zijn die behaald? Op welke manier wordt de opgedane kennis gedeeld?

“DHG heeft goede ingangen bij de nationale overheid en wordt erkend als nationale testlocatie. Als voorbeeld: DHG stond aan de basis van het BVLOS experiment: medicijnenvlucht boven de Wadden. Dit experiment heeft bijgedragen aan de verruiming van de mogelijkheden voor vluchten uit het zicht. DHG heeft een uitgebreid netwerk aan hoogwaardige kennisinstellingen zoals RUG, WUR, TU Delft, NLR, TNO etc. Deze kennis wordt in bijeenkomsten en in projecten gedeeld.

Tot slot helpt DHG ondernemers aan financiering voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. DHG is succesvol als er de komende jaren meer, op een veilige manier, mogelijk wordt en er een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de economie van Noord-Nederland. DHG heeft tot slot de ambitie om bij te dragen aan het verbeteren van de positie van Nederland op het gebied van drone-innovatie.”

Wat is de langetermijndoelstelling van DroneHub GAE? Hoe verhoudt de DroneHub zich tot andere testcentra in Nederland (Valkenburg, Woensdrecht, Twente, ..)? Is er sprake van samenwerking en zo ja, hoe ziet die eruit?

“Er wordt nationaal samengewerkt tussen de verschillende testcentra. We zijn met het Ministerie in gesprek hoe deze samenwerking verder vorm kan krijgen en kan worden ondersteund. Wij zien kansen in een gedeeld test- en innovatieprogramma. De verschillende testlocaties hebben elk hun unieke expertises. Die kunnen daarvoor worden ingezet. DHG wil op de lange termijn integraal onderdeel zijn van het internationale ecosysteem voor dronetoepassingen. Samen met vertegenwoordigers van landen als Noorwegen, Zweden, België, Verenigd Koninkrijk en Canada worden al goede stappen gezet.”

Waar is de onlangs verstrekte subsidie voor bedoeld: wat gaat er onderzocht worden, en door wie? Wat is de omvang en looptijd van de subsidie, en door wie werd deze verstrekt?

“DHG heeft een innovatiesubsidie vanuit EFRO van bijna een miljoen euro toegezegd gekregen onder de voorwaarde dat vanuit de markt even groot aandeel wordt opgehaald. EFRO is een Europees programma, gecoördineerd door EZK. De looptijd van de subsidie is drie jaar. In die drie jaar gaat DHG samen met de markt, projecten realiseren op een aantal thema’s die relevant zijn voor Noord-Nederland. De markt betaalt mee en DHG zet de subsidie in voor de ondersteuning in kennisontwikkeling en bedrijfsontwikkeling.”

Wat moet er gebeuren om Nederland een koploperspositie te geven als het gaat om onbemande luchtvaart?

“Meer gerichte samenwerking en een faciliterende houding van de overheid. DHG vindt niet dat alles maar moet kunnen, maar wil graag dat er gericht meer mogelijkheden komen. Nederland heeft een unieke positie waar het gaat om logistiek en mobiliteit. Deze voorsprong zou beter benut moeten worden volgens DHG. Drones maken veel bedrijfsactiviteiten goedkoper, schoner en veiliger. Degene die daar kennisdrager van is, is koopman. En dat is toch de karakterisering van Nederland?”

Wat staat er in 2019 op het programma bij DroneHub GAE?

“Er staan een aantal heel spannende projecten op stapel, waarvoor we de onderhandelingen op dit moment afronden. We hebben onze handen vol aan het goed te woord staan van geïnteresseerden en het uitdragen van de kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan.”

NB. DroneHub GAE is één van de vijf testcentra die gezamenlijk het Dutch Drone Platform uitmaken. De andere testcentra zijn NLR Drone Centre in Marknesse, Space53 in Twente, Unmanned Valley bij Valkenburg en het Dutch Drone Centre bij Woensdrecht.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier