Dronewatch wordt onderdeel van de International UAV Advocacy Association (+update)

Ter bevordering van de maatschappelijke en politieke acceptatie van onbemande luchtvaart in Nederland en België wordt Dronewatch per vandaag onderdeel van de International UAV Advocacy Association (IUAA), een wereldwijd opererende non-profit organisatie die civiele toepassingen van drones propageert. Zowel Dronewatch.nl als Dronewatch.be worden overgenomen. Oprichter Wiebe de Jager blijft parttime betrokken.

Civiele inzet van drones

De IUAA werd in 2015 opgericht door Dr. Emmett Brown, na een carrière van ruim 20 jaar bij de onbemande luchtvaarttak van het Pentagon. Als gevolg van de aanzwellende kritiek op de inzet van militaire drones door de regering-Obama besloot Brown om zich te richten op de promotie van civiele toepassingen van drones, middels een onafhankelijke netwerkorganisatie met ingangen bij zowel volksvertegenwoordigers als academici en producenten.

De overname van Dronewatch door de IUAA kwam voort uit een gezamenlijke bijdrage aan een kennissessie tijdens de Amsterdam UAV Conference, over het internationaal uitwisselen van best practises, case studies en onderzoeken ten aanzien van maatschappelijke toepassingen van unmanned aerial vehicles (UAVs). De missie en strategie van Dronewatch bleek dusdanig overeen te komen met die van de IUAA dat een overname voor de hand lag.

Werk maken van acceptatie

Inmiddels telt de IUAA ruim 30 dochterorganisaties in de VS, Europa en Azië. Na Duitsland, Frankrijk en Italië is de IUAA door de overname van Dronewatch nu ook in Nederland en België vertegenwoordigd. “Alhoewel Nederland en België kleine landen zijn, verwachten we veel van de onbemande luchtvaartsector in deze regio. Dat komt door de vele kennisinstituten, maar ook door de recente oprichting van een aantal testcentra”, aldus Brown.

Volgens IUAA PR Officer Crispin Glover is het van essentieel belang dat er voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak wordt gecreëerd voor drones. “De dronesector kan alleen verder groeien als er werk wordt gemaakt van acceptatie. Dat willen we bereiken met kennisuitwisseling en promotiecampagnes. Dankzij deze overname kunnen we effectief van start gaan met onze campagne in deze regio.”

Alhoewel de lokale afdelingen van de IUAA in principe de naam van de moederorganisatie dragen, wordt voor het Nederlandse taalgebied een uitzondering gemaakt. “De naam Dronewatch is dusdanig bekend in de Nederlandstalige dronesector dat we besloten hebben om deze naam aan te houden”, aldus Glover. De juridische entiteit gaat Stichting IUAA Dronewatch NL&BE heten.

Overdracht

Dronewatch.nl en dronewatch.be worden 100% eigendom van de IUAA. Oprichter Wiebe de Jager wordt parttime RPAS CivOps Consultant en lid van het MT van IUAA Europe. De berichtgeving zal op termijn worden overgedragen aan nieuw te werven medewerkers.

De Jager: “Ik ben trots dat nog geen vijf jaar na de oprichting van Dronewatch er internationaal erkenning is gekomen voor het platform. Ik zie ernaar uit om in mijn nieuwe rol verder te werken aan de publieke acceptatie van drones. Uiteindelijk wil ik me gaan richten op mijn eigenlijke passie, namelijk filmproductie en media, al dan niet ondersteund door drones.”

Update (17:00)
1 april! De IUAA is een fictieve organisatie en er is geen sprake van een overname. Overigens zijn er wel internationale organisaties die voor de belangen van de dronesector opkomen, maar die zijn nog niet zo wijd verspreid. Dus wie weet, in de toekomst…

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

2 gedachten over “Dronewatch wordt onderdeel van de International UAV Advocacy Association (+update)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier