Pro

Nieuwe Drone Challenge van Rijkswaterstaat draait om vliegen buiten het zicht

In hoeverre is het mogelijk om drones buiten het zichtveld van de operator te laten vliegen? Is het denkbaar dat drones vanuit onbemande basisstations opstijgen om op een opgegeven locatie poolshoogte te gaan nemen? Deze vragen staan centraal tijdens de aankomende Drone Challenge van Rijkswaterstaat, met BVLOS als thema. Komende maanden wordt de challenge verder uitgewerkt.

Uitdaging voor marktpartijen

Het doel van de Drone Challenge is om samen met marktpartijen de inzet van drones ter ondersteuning van de werkprocessen van Rijkswaterstaat te onderzoeken. Daarbij gaat het niet alleen om de technische mogelijkheden, maar vooral ook om het inpassen van de operaties binnen de Nederlandse regelgeving en het scheppen van condities voor het verruimen van de wettelijke restricties. Daardoor is de Challenge niet alleen interessant voor Rijkswaterstaat, maar ook voor organisaties als Prorail, de marine en de politie.

Eind september 2018 vond de eerste Drone Challenge plaats. Toen stond de inzet van automatisch vliegende drones centraal. Een drietal marktpartijen lieten toen gedurende een tweedaags evenement zien wat de mogelijkheden zijn als het gaat om het vanuit de lucht vergaren van informatie ten behoeve van incident- en verkeersmanagement. Deze eerste Drone Challenge werd gewonnen door Robor Electronics.

Buiten het zicht

Tijdens de komende Drone Challenge 2019-2020 zal het accent verschuiven van sec automatisch vliegende drones naar drones die buiten het zicht van de piloot hun werk doen. Denk daarbij niet alleen aan vluchten op lange afstand (beyond visual line of sight, BVLOS), maar ook aan drones die in een onbemand basisstation standby staan en van daaruit missies uitvoeren (‘drone in a box’), aangestuurd door een operator die zich bijvoorbeeld elders in een centrale bevindt.

Het idee is om een experimenteerruimte in te richten langs de rivier de Waal, aldus Karin Visser, HID Verkeer- en Watermanagement. “De waardevolle informatie die we hebben opgedaan willen we gebruiken om binnen 2 jaar een Rijkswaterstaat experimenteerruimte in te richten aan de Waal–Nijmegen Tiel. We willen in de komende jaren de uitdaging aangaan om over langere afstand BVLOS te kunnen en mogen vliegen. Voor Rijkswaterstaat is ook dit een voorwaarde om drones goed in de operatie te kunnen inpassen.”

Samenwerking

De uitdaging zit het hem er vooral in om marktpartijen samen te laten werken, stelt William Vermeulen, binnen Rijkswaterstaat de trekker van het programma Smart Patrol. “Partij A is goed in het ontwikkelen van sensoren, terwijl partij B goed is in het ontwikkelen van drones. De kracht zit hem erin dat die twee op elkaar aansluiten. Daar zit echt nog een uitdaging in. Daar gaan we nu mee aan de slag. Hoe gaan we dat realiseren? Hoe combineren we dat tot een geheel?”

Om de BVLOS vluchten veilig te laten verlopen stelt Rijkswaterstaat behoorlijk wat eisen aan de drones waarmee geëxperimenteerd gaat worden. “Zo moet het apparaat onder andere beschikken over detect-and-avoidtechnologie waarmee het objecten kan ontwijken, het moet tegen wisselende weersomstandigheden kunnen en het moet over langere afstanden kunnen vliegen. Dat alles heeft ook met regelgeving vanuit de overheid te maken. Er mag op dit moment maar in selecte gebieden en op bepaalde hoogtes gevlogen worden met een drone. Deze challenge is ook bedoeld om dit soort obstakels weg te nemen en de regelgeving waar nodig aan te passen.”

Drone in a box

In Nederland experimenteren een aantal partijen met zogenaamde drone in a box-systemen, waaronder Delft Dynamics, de eveneens Delftse startup Mapture.ai en het consortium Space53 in Twente. Het idee is dat drones in een box 24/7 standby staan en op afstand aangestuurd kunnen worden om naar een bepaalde locatie te vliegen en daar opnamen te maken die draadloos doorgestuurd worden. Op die manier kan er na een incident snel begonnen worden met informatie-inwinning.

Eén van de voornaamste uitdagingen zit hem in de regelgeving, want het is momenteel zonder speciale ontheffingen niet toegestaan om met een drone buiten het zicht van de operator te vliegen. Er zijn in Nederland al wel BVLOS vluchten uitgevoerd, maar daarbij werd een tijdelijke luchtruimsluiting voor al het overige vliegverkeer ingesteld en was er geen sprake van een onbemande start- of landingslocatie. Opmerkelijk genoeg zorgde een menselijke fout toen voor een crash.

Frankrijk voorop

De Europese primeur voor een zelfstandig werkend drone in a box-systeem is in februari 2019 naar het Franse bedrijf Azur Drones gegaan. Zij ontwikkelden een systeem ten behoeve van het automatisch uitvoeren van surveillance-vluchten. Met de drone mag van de Franse luchtvaartautoriteit niet alleen buiten het zicht van de operator (BVLOS) worden gevlogen, ook nachtvluchten en vluchten boven bebouwing zijn toegestaan.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier