Pro

Belgische dronesector verenigt zich in nieuw nationaal overlegorgaan

Om de ontwikkeling van de civiele dronesector in Belgie in goede banen te leiden is een nieuw overlegorgaan in het leven geroepen: de Belgian Civil Drone Council. In het platform zijn stakeholders uit zowel de publieke als de private sector vertegenwoordigd. Naast discussie over regelgeving zal er ook overleg plaatsvinden over technologische en operationele onderwerpen.

Drone Council

Het model van een nationale Drone Council is niet nieuw. In landen als Spanje, Duitsland en Frankrijk zijn al eerder vergelijkbare overlegorganen opgericht. Op initiatief van de mobiliteitsminister François Bellot, het Directoraat-Generaal Luchtvaart en de luchtverkeersleider Skeyes is het overlegmodel nu ook in België geïmplementeerd.

Het doel van het platform is om de ontwikkeling van de Belgische dronesector in goede banen te leiden. Denk daarbij aan de nadere uitwerking van de aankomende Europese regelgeving en aan vraagstukken op het gebied van veiligheid en maatschappelijke acceptatie. Mede daarom is een breed palet aan belanghebbenden vertegenwoordigd in de Drone Council, waaronder Agoria, de dronefederaties BeUAS, EUKA en Skywin, de Federale Overheidsdienst Economie, Politie, Defensie en de gewestelijke overheden.

Thematische werkgroepen

Als onderdeel van het overlegplatform worden diverse werkgroepen in het leven geroepen. Daarin worden naast operationele en technologische aspecten en de implementatie van de Europese regelgeving ook onderwerpen zoals de integratie van drones in het bemande luchtverkeer, onderzoeksprojecten en veiligheid besproken.

In België telt zijn momenteel ruim 350 drone-operators actief. Er zijn 2.300 drones geregistreerd, en dat aantal neemt snel toe. In België wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe toepassingen van drones, waaronder het besproeien van akkers en het bestrijden van meeuwenoverlast. Veel van die innovaties moeten echter nog voorzien worden van een juridisch kader.

Situatie in Nederland

In Nederland is het overleg tussen dronesector en overheid op zijn minst versnipperd te noemen. Naast het enigszins doodgebloede sectoroverleg is er de zogenaamde high level meeting en de expertgroep drones. Daarnaast zijn er met enige regelmaat bijeenkomsten die door Rijkswaterstaat worden georganiseerd, naast ad-hoc voorlichtingsdagen vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lang niet alle stakeholders zijn vertegenwoordigd bij de verschillende overleggen.

Rob van Nieuwland van branchevereniging DARPAS is daarom voorstander van een Nederlandse Drone Council. “Het is inspirerend om te zien dat de dronesector in België de uitdagingen die de groeiende dronesector met zich meebrengt hand in hand met de overheid gaat aanpakken. In Nederland is het, ondanks eerdere oproepen van meerdere partijen, jammer genoeg nog niet gelukt om zich ook op deze manier te verenigen. Aan de private kant is er veel draagvlak voor zo’n Drone Council, hopelijk kan men aan de kant van de overheid de resources vrijmaken om dit op te pakken. Uiteindelijk plukken we daar met z’n allen de vruchten van.”

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier