PwC: ’Negatieve publieke perceptie remt drone-acceptatie in VK’

De negatieve perceptie van drones door het publiek vormt een rem op de ontwikkeling van de dronesector in het Verenigd Koninkrijk, blijkt uit een studie van adviesbureau PwC. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 31% van de ondervraagden positief staat tegenover drones. 41% vreest oneigenlijk gebruik en ruim een kwart is bezorgd dat drones misbruikt zullen worden door criminelen. Zakelijke respondenten zijn positiever over de mogelijkheden, maar denken dat de negatieve publieke opinie een barrière vormt.

Publiek wantrouwig, zakelijke sector optimistisch

Het rapport ‘Vertrouwen opbouwen in drones – het belang van onderwijs, verantwoording en beloning’ is gebaseerd op een onderzoek onder publieke en zakelijke leiders over hun houding ten opzichte van drones en drone-regulering. Aan het onderzoek deden ruim 1.500 burgers en 252 senior vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven mee.

Het lage vertrouwen in drones vanuit het publiek staat in schril contrast tot de 56% van de bedrijfsvoerders die positief zijn over drones en hun voordelen. Bij bedrijven die al drones gebruiken is dat zelfs 83%. De bevindingen maken duidelijk dat bedrijven een laag publiek vertrouwen in drone-technologie zien als een barrière voor bedrijfsontwikkeling.

‘Potentieel wordt niet begrepen’

Maar liefst eenderde van de zakelijke respondenten gelooft dat drones in hun sector niet worden overwogen vanwege deze negatieve percepties. Dit ondanks het feit dat 43% van de ondervraagden van mening is dat hun industrie baat zou hebben bij het gebruik van drones.

Volgens Elaine Whyte, leider van het drone-onderzoek bij PwC, zijn er duidelijke verschillen in houding ten opzichte van drones tussen het bedrijfsleven en het grote publiek: “Het is ook opvallend duidelijk dat het potentieel van drone-technologieën niet volledig wordt begrepen. De dronesector, de overheid en het maatschappelijk middenveld moeten niet blijven praten in termen van onzekerheid en speelgoed, maar de kansen en verantwoordelijkheden benoemen.”

Investeren in onderwijs en educatie

Uit eerder onderzoek van PwC bleek dat drones £42 miljard omzet aan de Britse economie zouden kunnen toevoegen in 2030. Om dit potentieel waar te maken moet de dronesector volgens PwC flink gaan investeren in onderwijs en educatie. “Educatie, verantwoording en handhaving vormen de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen.”

Volgens Whyte kan dit bereikt worden door middel van betere voorlichting over de vele toepassingen van drones, evenals een beter begrip van regelgeving en verantwoording. “Het publiek vertrouwt alleen een nieuwe technologie als deze begrijpt wie deze reguleert en wie er verantwoordelijk is voor het toezicht.”

Minimum leeftijd en handhaving

In termen van verantwoording en regulering stelt 70% van de ondervraagde burgers geen idee heeft waar ze melding kunnen maken van een potentieel kwaadwillende drone, iets wat de onzekerheid over het gebruik van drones benadrukt. 78% van het publiek wil dat dronevliegers verplicht worden om een licentie te halen. 77% is van mening dat bezitters van een drone 16 jaar of ouder moeten zijn.

Alleen op het gebied van handhaving komt de publieke opinie overeen met die van de zakelijke sector. Ruim 80% van alle ondervraagden vindt dat de autoriteiten in geval van een serieus incident vergaande maatregelen moeten kunnen nemen, waaronder het met geweld uit de lucht halen van drones. Dit is mede een gevolg van de gebeurtenissen bij Gatwick Airport, eind 2018: 65% van de deelnemers geeft aan dat men daardoor negatiever over drones is gaan denken.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier