Pro

Proef met luchtverkeersleiding voor drones in Delft

Het aantal drones in het luchtruim groeit snel. Het is daarom belangrijk dat drones op een goede manier aangemeld, herkend en gevolgd worden. Daarom testen Europese partners op dinsdag 2 juli op de campus van de TU Delft een nieuw systeem om het vliegverkeer van drones op een veilige manier deel te laten uitmaken van het totale luchtverkeer.

Behoefte aan nieuwe technieken

“Dat het aantal drones snel groeit, zal niemand ontgaan”, zegt Bart Remes, drone-onderzoeker van het Micro Aerial Vehicle Lab (MAVLab) van de TU Delft. “Door de snelle technologische ontwikkelingen veranderen drones echter ook. Zo kunnen drones niet alleen steeds meer, maar worden ze ook steeds autonomer, iets waar we aan de universiteit veel onderzoek naar doen. De regelgeving liep achter op deze snelle ontwikkelingen, maar met de nieuwe Europese dronewetgeving die in juni is gepubliceerd, komt daar verandering in.”

“Veel van de bestaande regels en systemen uit de conventionele luchtvaart zijn helaas moeilijk toe te passen op drones”, zegt Christiaan Lubbers van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). “Door de groei van het aantal drones kan de luchtverkeersleider straks de drones niet stuk voor stuk begeleiden. Er is dus behoefte aan nieuwe technieken en afspraken over hoe drones veilig kunnen worden geïntegreerd in het luchtruim, en hoe bijvoorbeeld een traumaheli of politiehelikopter veilig voorrang kan krijgen.”

U-Space

“Daarom werkt Europa aan ‘U-Space’, een systeem dat alle drones in het luchtruim verbindt en zichtbaar maakt voor autoriteiten en burgers’, aldus Henk Hesselink van het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). “Binnen een van de projecten om U-Space mogelijk te maken, VUTURA, leggen we verbindingen tussen bestaande systemen die drones registreren en identificeren, en kijken we hoe informatie over dronevluchten gedeeld kan worden met de luchtverkeersleiding voor het bemande luchtverkeer. In 2019 worden deze diensten en procedures in de praktijk getest. Op 2 juli vindt op de campus van de TU Delft een van die testen plaats.”


De demo

“Tijdens de demovlucht gaan we een van de uitdagendste scenario’s testen’, zegt Bart Remes. “We gaan dan een dronevlucht maken boven dichtbevolkt gebied, namelijk de campus van de TU Delft, en buiten het zicht van de piloot, ofwel Beyond Visual Line of Sight. De drone is een zogenoemde prioriteitsdrone. In het gebied van de vlucht zal een andere drone opstijgen, die de prioriteitsdrone autonoom en op een veilige manier voorrang moet geven. De drone vliegt tijdens de demo ook in een zogenoemde Control Zone: dat is het streng gereguleerde gebied rondom een luchthaven. Bij deze vlucht is dat de Control Zone van Rotterdam The Hague Airport.”

De demo is een belangrijk testmoment voor de werking van U-Space. De vlucht wordt via U-Space aangevraagd bij de luchtverkeersleiding in Rotterdam. Zodra er goedkeuring is ontvangen, stijgt de drone automatisch op vanaf het dak van de Library TU Delft en maakt deze een vlucht naar de Green Village, zo’n 700 meter verder. Via U-Space heeft de drone voortdurend contact met de toren. Als er zich calamiteiten dreigen voor te doen, kan de luchtverkeersleiding instructies geven aan de dronebestuurders en aan het overige luchtverkeer.

Wetenschappelijke vernieuwing

Voor deze onbemande vlucht hebben de onderzoekers van de TU Delft technologie ontwikkeld die gebruik maakt van U-Space en waarmee de drone geheel autonoom het overige luchtverkeer in zijn omgeving registreert, en zijn eigen vliegroute daar voortdurend op aanpast. Dat de drones van het MAVLab dit goed kunnen in een groot gebied, lieten zij vorig jaar al zien in Australië. De uitdaging bij de vlucht in Delft is echter veel groter, omdat de drone in een klein gebied vliegt en daar absoluut niet uit mag vliegen.

VUTURA

De demo op vindt plaats in het kader van het Europese VUTURA project, een SESAR Horizon 2020 project. Het wordt geleid door het NLR. Overige partners zijn TU Delft, de gemeente Enschede, UAV International, AirHub, LVNL, Unifly, AirMap, Unisphere en Robor Electronics.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier