‘Droneradar’ in Enschede detecteerde nog niet veel illegale vluchten

Het dronedetectiesysteem dat enkele weken geleden op het dak van een flatgebouw in de gemeente Enschede is geïnstalleerd heeft nog niet heel veel illegale dronevluchten geregistreerd. Dat bleek tijdens een presentatie over de eerste resultaten van de proef als onderdeel van de Game of Drones-demodag bij Space53 in Twente. De proef maakt onderdeel uit van het drone-innovatieprogramma waar ook de gemeente Enschede deel van uitmaakt.

Drie voorbeelden

De tussentijdse resultaten werden gepresenteerd door Wouter Asveld, beleidsadviseur bij de gemeente Enschede. Er werden twee voorbeelden van illegale vluchten genoemd: in één geval werd er in het centrum van de stad opgestegen vanaf een plein, waarna de drone zo’n vijf minuten rondvloog op een hoogte van zo’n 20 meter. Niet alleen werd er daarbij boven mensen en bebouwing gevlogen, maar ook binnen de no fly-zone rond de helihaven op het dak van Medisch Spectrum Twente, waar niet lang geleden nog een traumaheli moest uitwijken voor een ‘groot formaat’ drone.

Een tweede voorbeeld betrof een drone die weliswaar niet boven bebouwing maar wel veel te hoog (160 meter) vloog. Deze vlucht duurde slechts een kleine 3 minuten en vond plaats net buiten de no fly-zone rond vliegveld Twente. Een derde voorbeeld tenslotte ging over een dronevlucht die volledig in lijn met de wetgeving werd uitgevoerd, geen illegale vlucht dus.

Nog geen statistieken

Helaas kunnen er op dit moment nog geen statistische gegevens worden gedeeld, zoals het totale aantal geregistreerde vluchten en het percentage illegale vluchten. Dat komt pas als de proef wat verder is gevorderd en de werking van het systeem verder geoptimaliseerd is, want in het begin bleek de detector het gebied niet volledig 360 graden te bestrijken.

Onderdeel van de proef is ook het op gang brengen van een discussie over de juridische en ethische aspecten van het systeem. Zo moet duidelijker worden wie er toegang zou mogen krijgen tot vluchtdata van individuele gebruikers en wat de consequenties zijn zodra dronevliegers daadwerkelijk geïdentificeerd kunnen worden. Het afluisteren van het radioverkeer tussen piloot en drone is volgens de initiatiefnemers overigens binnen de grenzen van de wet.

Nadenken over integratie

Volgens burgemeester Onno van Veldhuizen van de gemeente Enschede is het essentieel dat er wordt nagedacht over de integratie van drones in de openbare ruimte en de manieren waarop dat gestroomlijnd kan worden. “Nu al bellen bezorgde burgers soms naar de burgemeester om hun zorgen te uiten over een drone zie ze in de buurt zien vliegen. Dat gaat alleen maar meer worden. Daar moeten we dan wel een antwoord op hebben, ook op de vraag bij wie men terecht kan voor dat soort vragen. Daar wil ik graag een pioniersrol in spelen.”

Het thema van integratie van drones in het luchtruim staat ook centraal in het VUTURA project, waar Space53 samen met o.a. NLR, TU Delft, LVNL en andere stakeholders experimenteren met platformen die in de toekomst al het onbemande luchtverkeer op een veilige en gestandaardiseerde manier moeten integreren in het luchtruim. Een demonstratie van hoe U-Space gaat werken maakte daarom onderdeel uit van de demodag.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier