Drone Talk

Drone Talk met Paul Riemens (RAI Amsterdam): “Maatschappelijke acceptatie van drones volgt als meerwaarde duidelijk is”

Deze week vindt in de RAI de tweede editie van de Amsterdam Drone Week (ADW) plaats, een evenement dat gericht is op recente maar vooral ook toekomstige ontwikkelingen in de dronesector. Aan de vooravond van het event spraken we voor deze extra editie van Drone Talk met ADW-initatiefnemer en RAI-directeur Paul Riemens. Volgens hem is het nu vooral van belang om de meerwaarde van drones voor de samenleving te laten zien, om zodoende maatschappelijke acceptatie te kweken.

In december vindt de 2e editie van de ADW plaats. Waarin verschilt deze editie van de vorige keer? Wat is de belangrijkste les die getrokken is uit de vorige editie en welke recente ontwikkeling heeft de grootste impact (gehad) op de programmering? 

“De tweede editie van ADW staat van 4 – 6 december in het teken van toepassingen en U-space, hoe zorgen we dat we het luchtruim veilig inrichten voor zowel drones als de (commerciële) luchtvaart. Dit vraagt naast heldere regelgeving – het onderwerp tijdens de EASA High Level Conference – ook om een digitale en integrale benadering van het inrichten en controleren van het luchtruim. Dit is een heel groot en belangrijk thema voor zowel de UAS industrie als de luchtvaart. We zien dan ook dat dit jaar nadrukkelijk de (traditionele) luchtvaartsector (Naast Boeing en Airbus ook CANSO, IATA, ACI maar ook NASA) aanhaakt bij ADW.”

We staan aan de vooravond van de overgang naar de Europese drone-regelgeving. Wat moet er volgens u NU gebeuren in de verschillende EU lidstaten en specifiek in Nederland om dit proces goed te laten verlopen? Hoe speelt de ADW hierop in?

“Naast de implementatie van regels zijn nu vooral user-cases nodig op het gebied van UAS. Er moet met de verschillende partijen en (potentiële) opdrachtgevers daadwerkelijk getest gaan worden met diverse toepassingen, dit om kennis en ervaring op te doen rondom technologie en besturing, maar ook over de haalbaarheid van business cases – wat levert het op voor bedrijven, steden, inwoners en overheden. Mooi voorbeeld is de pilot van de medische drone die vorige week is gelanceerd bij het Erasmus MC in Rotterdam onder de naam Medical Drone Service. In deze pilot wordt gekeken hoe drones ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld het vervoer van bloed, medicijnen en diagnostische monsters naar patiënten en zorginstellingen. Belangrijke rode draad is vast te stellen welke toepassingen meerwaarde hebben voor de maatschappij.”

Hoe ziet de samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en EASA er deze keer uit? Waar uit zich dat in?

“Wij zijn trots dat wij nauw samenwerken met EASA en IenW. Met de komst van Europese regels constateerden wij beiden dat er behoefte is aan een Europees platform waar de UAS/UAM industrie samenkomt om te netwerken en kennis te delen. Samen met onze founding partners Boeing, Airbus, KPN en gemeente Amsterdam hebben wij het initiatief genomen om het UAM ecosysteem te bouwen van waaruit de sector zich verder wereldwijd kan ontwikkelen. Wij zijn trots dat de minister van IenW Cora van Nieuwenhuizen ambassadeur is van ons platform en ook dit jaar werken wij intensief samen met het ministerie met als doel om de UAS sector te verbinden, te informeren en podium te bieden. Op woensdag 4 december zal het ministerie van IenW ook een kennissessie organiseren voor de Nederlandse bezoekers en deze volledig bijpraten over regelgeving en toepassingen.”

In Finland wordt door Wing geëxperimenteerd met drone delivery van bestellingen bij webwinkels. In Antwerpen heeft laatst een drone een eerste vlucht gemaakt tussen twee ziekenhuizen. In Stuttgart werd onlangs een testvlucht gemaakt met de luchttaxi van Volocopter. Worden we in Nederland niet links en rechts ingehaald door andere landen? Zo ja, hoe komt dat en wat kunnen we doen om dit te veranderen? 

“Door de complexiteit in ons drukke land, met veel bewoning en een luchthaven van groot formaat, moet er extra goed gekeken worden naar waar de behoeften liggen. Het is juist de uitdaging om te kijken wat onze samenleving nodig heeft. Binnen deze complexiteiten zijn we zeker vooruitstrevend. Nederland heeft veel kennis en kunde van luchtvaart, digitale infrastructuur en data. Er zijn inmiddels veel initiatieven gaande en ik verwacht dat dit vanaf de zomer, wanneer de EU regels geïmplementeerd zijn, een verdere vlucht zal nemen.”

De ontwikkelingen en toepassingen die centraal staan op de ADW kunnen niet tot wasdom komen zonder maatschappelijke acceptatie van drones. Dit terwijl er steeds meer zorgen zijn over oa. privacy, overlast en misbruik van drones door kwaadwillenden. Wat moet er gebeuren om deze maatschappelijke acceptatie te verbeteren? 

“Rode draad moet de meerwaarde van toepassingen zijn voor de maatschappij. Wat kan een drone betekenen in verschillende industrieën, denk aan gezondheidszorg, veiligheid en land- en tuinbouw? Als dit duidelijk is volgt de maatschappelijke acceptatie. Er zal zeker oog moeten komen wat dat voor privacy overlast en misbruik betekent. We hebben Stef Blok bereid gevonden om het gesprek aan te gaan tijdens ADW over hoe we de komende toepassingen op een veilige manier kunnen implementeren.”

Vorig jaar werd de ADW geopend met grote toekomstvisies van onder andere Uber en AirBus, over personenvervoer door luchttaxi’s. In Nederland is het met een minidrone boven een Natura 2000-gebied vliegen echter al problematisch. Op welke manier zet ADW zich in om de nog altijd grote kloof tussen ambitie en realiteit te verkleinen? 

“ADW is ingericht om de kloof tussen gebruikers en infrastructuren, geënt op vigerende wet en regelgeving, te dichten door duidelijk te maken hoe het in elkaar zit. Dit doen we door alle mensen die in de dronewereld een rol spelen te verbinden, onderwerpen te agenderen en kennis over te dragen. In deze rol kunnen we een bijdrage leveren om op een eenduidige manier de wet- en regelgeving over te brengen en de samenleving centraal te zetten. Deze editie geeft IenW daarom een aparte kennissessie op 4 december en zijn er technische sessies met de EASA experts op 6 december.”

Heeft u nog een persoonlijke boodschap voor de lezers van Dronewatch, waaronder een grote groep kleine en middelgrote drone-operators die nog altijd veel moeite hebben om hun werkzaamheden uit te voeren als gevolg van strenge regelgeving en die zich zorgen maken over de onduidelijkheid als het gaat om de aankomende EU regelgeving?

“Ik denk dat de lezers van Dronewatch – op termijn – heel blij zullen zijn met de Europese aanpak. Het kan nu nog complex zijn, maar het idee is dat we straks in heel Europa dezelfde regels in de lucht hanteren. Je moet er toch niet aan denken dat overal in Europa andere regels zouden blijven gelden. Deze uniforme aanpak heeft deze snel groeiende sector nodig en gaat het helpen nog sneller te groeien is mijn overtuiging, want de stap naar globale regels zoals in de luchtvaart lijkt niet ver.”

Met welke persoon uit de Nederlandse drone-scene zou u graag een volgend interview in de serie Drone Talk zien, en waarom?

“Met Stephan van Vuuren van AirHub omdat hij op een vergelijkbare wijze nadenkt over hoe wij in Nederland via het verbinden van mensen en testen van initiatieven toepassingen verder in de praktijk mogelijk kunnen maken. Hiervoor richt hij een consortium op waarbij iedereen zich kan aansluiten. Tijdens ADW vertellen hij en het consortium wat hun plannen zijn, wij ondersteunen dit graag.”

Wil je met korting de Amsterdam Drone Week bezoeken? Als lezer van Dronewatch krijg je 25% korting op je ticket. Voer daartoe kortingscode DRW710025 in tijdens het registreren op amsterdamdroneweek.com

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier