Nieuws

Coalitie met onder meer KLM en Schiphol wil werk maken van transport- en personendrones

Onder de noemer Dutch Drone Delta gaan een dertiental partijen vanaf 1 januari 2020 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het vervoeren van goederen en personen middels drones. Het consortium, met daarin onder andere Schiphol, KLM, Rijkswaterstaat, Royal NLR en Space53, maakte haar plannen wereldkundig tijdens de opening van de Amsterdam Drone Week.

Nieuwe kansen

Het idee achter de samenwerking is dat drones talloze kansen met zich meebrengen op het gebied van medische spoedtransporten, de beveiliging en inspectie van havengebieden en op termijn zelfs vracht- en personenvervoer. Maar dan moeten er wel een aantal zaken goed geregeld zijn, waaronder maatschappelijke acceptatie en een veilige samenwerking met de andere gebruikers van het luchtruim.

Het is niet de bedoeling dat er meteen met drones gevlogen gaat worden. In het eerste jaar van de samenwerking zal voornamelijk worden onderzocht waar de inzet van dergelijke drones mogelijk is en hoe de operatie in zijn werk zou moeten gaan. Pas in een later stadium komen zaken als testvluchten aan de orde.

Vijf aandachtsgebieden

Volgens de initiatiefnemers is de samenwerking gericht op een veilige, sociaal geaccepteerde en duurzame toepassing van drones voor het oplossen van knelpunten in de grootstedelijke mobiliteit. Om dat mogelijk te maken richt Dutch Drone Delta zich op de volgende vijf aandachtsgebieden:

  1. Maatschappelijke meerwaarde en sociale acceptatie;
  2. Autonome lange-afstandsvluchten;
  3. Veilige integratie van bemand en onbemand verkeer;
  4. Bezorging middels drones;
  5. Vervoer van vracht en personen tussen en binnen steden.

Consortium

Het consortium bestaat uit partners die naast een financiële inbreng, de benodigde kennis, kunde, ervaring en slagkracht hebben om toepassingen met drones te realiseren en te werken aan de toekomst van Urban Air Mobility. De kernpartners zijn naast Space53, KLM, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Royal Schiphol Group, Port of Rotterdam, KPN, a.s.r. schadeverzekeringen, RAI, Connekt, Antea Group, Koninklijke NLR, AirHub en Rijkswaterstaat.

De plannen van de Dutch Drone Delta zijn ingebed in de context van nieuwe Europese drone-regelgeving, die 1 juli 2020 van kracht wordt. Als onderdeel daarvan komt er een certified category voor dronevluchten met een hoog risico. Deze categorie is op dit moment nog niet nader uitgewerkt. Een andere embryonale ontwikkeling waar het nieuwe initiatief mee te maken krijgt is U-Space, het framework dat ervoor moet zorgen dat bemand en onbemand luchtverkeer op een veilige wijze geïntegreerd wordt. Deze onderwerpen vormen de rode draad in de Europese conferentie die parallel loopt aan de Amsterdam Drone Week.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier